اقتصاد

برگشت اجباری چهل هزار پناهجو از آلمان؛ منتظر پیامدهای آن باشیم

براساس توافق افغانستان با آلمان حدود ۴۰ هزار پناهجوی افغان از آن کشور به افغانستان برگشتانده خواهد شد که این رقم نگرانی‌های زیادی را در میان پناهجویان بوجود آورده است. اخراج پناهجویان در حالی صورت می‌گیرد که افغانستان از امنیت و ثبات اقتصادی برخوردار نیست و روزانه مردم به بهانه‌های مختلف به قتل می‌رسند. از سویی‌هم، حکومت افغانستان در حالی توافق‌نامه برگشت پناهجویان افغان را با دولت آلمان به امضا رسانده که هزاران خانواده پول‌های زیادی

گل احمد نیطاقی

براساس توافق افغانستان با آلمان حدود ۴۰ هزار پناهجوی افغان از آن کشور به افغانستان برگشتانده خواهد شد که این رقم نگرانی‌های زیادی را در میان پناهجویان بوجود آورده است. اخراج پناهجویان در حالی صورت می‌گیرد که افغانستان از امنیت و ثبات اقتصادی برخوردار نیست و روزانه مردم به بهانه‌های مختلف به قتل می‌رسند.

از سویی‌هم، حکومت افغانستان در حالی توافق‌نامه برگشت پناهجویان افغان را با دولت آلمان به امضا رسانده که هزاران خانواده پول‌های زیادی را در راه رسیدن فرزندان شان به اروپا مصرف کرده‌اند. بسیاری‌ها خانه، زمین و همه دارایی خود را در این راه به مصرف رسانده‌اند تا خود را به کشورهای اروپایی برسانند.

حالا، در صورت تحقق برگشت پناهحویان افغان به کشور باید منتظر یک فاجعه کلان انسانی بود؛ زیرا از یک‌جانب دولت افغانستان نمی‌تواند برای برگشت کنندگان زمینه کار و اشتغال و سرپناه را فراهم کند و از جانبی، کسانی که پول‌های هنگفت را برای رسیدن به اروپا به مصرف رسانده و به اجبار برگشت داده شوند، دچار سرخوردگی و ناامیدی شدید می‌گردند.

هیچ تردیدی نیست؛ پناهجویان بیشتر از تهدیدهای امنیتی به تنگ آمده و برای نجات جان شان کشور را ترک گفته‌اند؛ البته عامل بیکاری و فشار اقتصادی را نیز در این زمینه نمی‌توان نادیده گرفت.

همه آنانی که کشور را ترک کرده اند، خطرهای مسیر راه را نیز درک کرده بودند؛ اما آنان خطر مرگ را در مسیر راه بر ماندن در کشور ترجیح دادند تا شاید بتوانند باقی عمر شان را با خاطر آرام سپری کنند.

بنابراین، راه‌حل مناسب این نیست که قبل از زمینه‌سازی برای برگشت آبرومندانه، پناهجویان را دوباره به کشور برگرداند. نخست باید مشکل امنیت، اشتغال، مسکن و… حل شوند. متأسفانه در حال حاضر هیچ زمینه ای برای برگشت آبرومندانه وجود ندارد.

با این وجود، حکومت افغانستان نمی‌تواند به مشکلات متعددی که در پیش روی بیجاشدگان داخلی وجود دارد رسیدگی لازم نماید؛ چه رسد به این که مشکل پناهجویان برگشت کننده از اروپا را حل کند.

با این حساب، دولت باید پیش‌بین تبعات اجتماعی این مساله نیز باشد. ممکن نافرمانی‌های مدنی نیز افزایش یابد. این مساله، حتی می‌تواند فاصله را بین دولت و مردم بیشتر سازد.