اقتصاد

آیا تغییری در دسترخوان روستانشینان خواهد آمد؟

به تازگی وزارت احیا وانکشاف دهات از سومین دور برنامه کاریابی و تطبیق پروژه‌های انکشافی در ۱۹ ولایت کشور خبر داده است. اکبر رستمی؛ سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری به رسانه‌ها گفته که الی ماه مارچ سال ۲۰۱۷ این برنامه ادامه خواهد داشت که طی آن ۶۷۰۰ پروژه انکشافی تکمیل و به هزاران تن شغل موقت ایجاد خواهد گردید.به گفته آقای رستمی، بودجه این پروژه‌ها از سوی حکومت و جامعه جهانی پرداخت می‌گردد که می‌تواند در بخش‌های بازسازی و انکشاف روستاها، اشتغال‌زایی و تقویت زراعت موثر واقع گردد.

گل احمد نیطاقی

به تازگی وزارت احیا وانکشاف دهات از سومین دور برنامه کاریابی و تطبیق پروژه‌های انکشافی در ۱۹ ولایت کشور خبر داده است. اکبر رستمی؛ سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری به رسانه‌ها گفته که الی ماه مارچ سال ۲۰۱۷ این برنامه ادامه خواهد داشت که طی آن ۶۷۰۰ پروژه انکشافی تکمیل و به هزاران تن شغل موقت ایجاد خواهد گردید.به گفته آقای رستمی، بودجه این پروژه‌ها از سوی حکومت و جامعه جهانی پرداخت می‌گردد که می‌تواند در بخش‌های بازسازی و انکشاف روستاها، اشتغال‌زایی و تقویت زراعت موثر واقع گردد.

این خبر می‌تواند برای صدها جوانیکه در انتظار کار نشسته،امیدوارکننده باشد و همچنان برای دهقانان و روستانشینانی که از مشکلات اقتصادی رنج می برند، نویدبخش باشد؛اما وزارت احیا و انکشاف دهات درحالی از سومین دور برنامه‌های انکشافی و کاریابی در ۱۹ ولایت کشور خبر می‌دهد که مردم از تطبیق دو دور برنامه انکشافی رضایت نداشته و می‌گویند این پروژه‌ها هیچ تغییری در سطح زندگی مردم نیاورده و هیچ جوانی از این طریق صاحب کار نشده است.

به باور آگاهان یکی از دلایل عمده مهاجرت جوانان از کشور در کنار دیگر مسایل که وجود دارد مساله بیکاری است که جوانان را مجبور به ترک وطن آبایی شان نموده است. اما حکومت تا کنون هیچ برنامه‌ای برای پایان بخشیدن به این معضل اجتماعی ندارد.

مسئله دیگر حفظ ومراقبت پروژه‌های تطبیق شده است.اگر از پروژه‌های عام‌المنفعه بدرستی حفاظت نگردد نمی‌تواند هیچ سودی درجهت رفاه مردم و انکشاف روستاها داشته باشد وتغییری در زندگی معشیتی مردم بیاورد.

از وضعیت موجود در کشور چنین بر می آید که از هیاهوی بلند شده توسط حکومت در قسمت ساخت و ساز و اشتغال‌زایی هیچ کاری قابل ملاحظه‌ای صورت نگرفته است.