سیاست و امنیت

اصول‌نامه تیم انتخاباتی دولت‌ساز در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری اسلامی افغانستان – ١٣٩٨

برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه تنها راه حفظ استقلال و آزادی، دستاوردهای مردم افغانستان و نظام مبتنی بر قانون اساسی و سبب تقویت نهادهای ملی و تنها راه  دستیابی به صلح پایدار است. انتخابات موجب اعتبار دموکراسی و نظام سیاسی افغانستان نزد جامعه جهانی می‌گردد و تنها گزینه برای تضمین ثبات سیاسی در کشور است. زیربنای اصلی انتخابات، جمهوریت نظام است که در قانون اساسی کشور تبلور یافته و علاوه برآن لویه جرگه مشورتی صلح که در سال جاری برگزار شد، نیز در قطع‌نامه ٢٣ ماده‌ای خود بر جمهوریت نظام تاکید کرده است. بنابراین، تداوم و تقویت نظام جمهوری در گِرو برگزاری یک انتخابات دموکراتیک، شفاف و عادلانه است.

اگرچه مخالفان مسلح نظام جمهوری اسلامی افغانستان از جمله طالبان با اعلان عملیات الفتح تلاش کردند امنیت کشور را برهم زده و در برابر روند انتخابات ریاست جمهوری مانع ایجاد کنند و دستاوردهایی در میدان جنگ داشته باشند؛ اما برعکس با ضربات کوبنده و سهمگین نیروهای شجاع امنیتی کشور مواجه شدند و در میادین جنگ شکست خوردند. عملکرد شجاعانه نیروهای امنیتی ما باعث شد که وضعیت ما از حالت دفاعی به حالت تهاجمی تغییر کند و اهداف شوم آنان را با ناکامی مطلق مواجه سازند. ما اکنون خوش‌بختانه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم و ضمانت برگزاری انتخابات نیز به عهده نیروهای قهرمان امنیتی است. نیروهای امنیتی افغانستان علاوه بر شکست مخالفین در میدان جنگ، زمینه برگزاری انتخابات را در مناطقِی فراهم کرده‌اند که قبلا زمینه برگزاری انتخابات در آن مناطق فراهم نبوده است.

اکنون که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ١٣٩٨ قطعی است و ما در آستانه فرارسیدن زمان قانونی مبارزات انتخاباتی قرار داریم،  ایجاب می‌کند که تکت‌های انتخاباتی همه رفتارهای انتخاباتی خویش را در چارچوب نظم، اخلاق و ارزش‌های دموکراتیک و مطابق قوانین نافذه کشور انجام دهند. امیدواریم که همه هواداران کاندیدان محترم با حفظ تفاوت در دیدگاه‌ها و اختلاف سلایق، اصول و ارزش‌های دموکراتیک و قوانین کشور را رعایت کرده و همه ما به صورت مشترک برای یک افغانستان آباد، با ثبات و قانونمند تلاش کنیم.

با توجه به نکات یاد شده، هیات رهبری تیم‌های انتخاباتی دولت‌ساز در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ خورشیدی موارد ذیل را به عنوان اصول اساسی رفتار انتخاباتی خویش اعلان می دارند:

۱- احترام به ارزش‌های بنیادین دین مبین اسلام و سنت نبوی و عنعنات پسندیده مردم افغانستان در تمامی فعالیت‌های انتخاباتی؛

۲- رفتار مطابق قانون اساسی و قانون انتخابات افغانستان و دیگر قوانین نافذه کشور در تمام مراحل مبارزات انتخاباتی؛

۳- اجتناب از هرگونه اظهارات و حرکاتی که به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و وحدت ملی مردم افغانستان صدمه وارد کند؛

۴- پرهیز از هرگونه عملی که دستاوردهای دو دهه اخیر کشور را در عرصه‌های سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی در معرض خطر قرار دهد؛

۵- احترام به حقوق اساسی همه شهروندان به شمول زنان، کودکان و کلیه اقشار مختلف کشور؛

۶- تمرکز بر اهداف، برنامه‌ها و مواد مندرج در منشور انتخاباتی تیم در تمامی مراحل مبارزات انتخاباتی؛

۷- احترام به حریم شخصی و خصوصی نامزدان و معاونین تکت‌های انتخاباتی، و اجتناب از هرگونه اتهام و تخریب شخصیت اعضای تیم‌های انتخاباتی؛

۸- دوری از هر گونه نفرت‌پراکنی قومی، زبانی، مذهبی، سمتی، جناحی و منطقه ای؛

۹- اجتناب از هرگونه شعار و عملی که سبب بروز نفرت، کینه، کدورت و خشونت بین اعضا و هواداران تیم‌های انتخاباتی گردد؛

۱۰- امتناع از دریافت هرگونه کمک مالی، سیاسی و تخنیکی از سوی افراد، سازمان‌ها و دولت‌های خارجی؛

۱۱- رعایت کامل اصول رفتاری که به خاطر جلوگیری از سوء استفاده از صلاحیت‌ها، منابع و امکانات دولتی توسط رهبری حکومت، اراکين دولتی و سایر کاندیدان به منظور انجام فعالیت‌های سياسی و انتخاباتی قبلا توسط رییس جمهور امضا شده است؛

۱۲- تعهد به تامین فضا و شرايط برابر و منصفانه برای تمام کانديدان محترم تا بتوانند در يک روند آزاد و شفاف در انتخابات رياست جمهوری شرکت کنند؛

۱۳- پرهیز از هرگونه عملی که به مشروعیت انتخابات و موادی که قبلاً در قانون تعدیل شده انتخابات، تذکر یافته است، صدمه وارد می‌کند؛

۱۴- عدم استفاده از امکانات، منابع به شمول منابع بشری، بودجه عادی يا انکشافی، وسايل و تجهیزات دولتی، وسایط نقلیه دولتی، تاسيسات و نهاد‌های دولتی، به خصوص نهاد‌های دفاعی و امنيتی کشور، در راستای حمایت از تیم دولت‌ساز؛

۱۵- همکاری کامل با کمیسیون‌های انتخاباتی مبنی بر تطبیق کامل کلیه قوانین نافذه و قوانین انتخاباتی، طرزالعمل‌ها و تصامیم رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی در راستای هرچه بهتر برگزار شدن انتخابات و حصول شفافیت کامل در نتیجه انتخابات؛

۱۶- جلوگیری از هر نوع مداخله و اعمال نفوذ در کار کميسيون‌های انتخاباتی توسط اراکین و مقامات حکومتی، احزاب سياسی و هواداران تیم دولت‌ساز؛

۱۷- عدم مداخله در صلاحيت‌های کميسيون مستقل انتخابات در عرصه‌های کدری و تدارکاتی، به شمول استخدام کلیه اعضا و کارمندان کمیسیون های انتخاباتی؛

۱۸- رییس جمهور فعلی که همزمان با رهبری اداره کشور یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری نیز است، از هرگونه عزل و نصب که کمپاین انتخاباتی به نفع وی و تیم دولت‌ساز تلقی گردد از تاریخ نشر این اصولنامه تا زمان اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری خودداری می‌کند؛

تقرری‌ها در نهادهای امنیتی و دفاعی و ادارات خدمات ملکی که از طريق رقابت آزاد توسط کميسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی صورت می‌گيرد، از این امر مستثنا می‌باشد؛

۱۹- همکاری دوامدار و نزدیک با تمام رسانه‌های ملی و بین‌المللی در زمینه تامین شفافیت در روند انتخابات و پاسخدهی به آن‌ها در باره عملکرد همه دفاتر و اعضای تیم دولت‌ساز در سراسر کشور.

 

به امید احیای یک افغانستان آباد و سربلند

محمد اشرف غنی

رییس تیم دولت‌ساز

اول اسد ۱۳۹۸