فرهنگ و اندیشه

کشورهای جنوب آسیا میزبان آثار نقاشی‌ بامیان

مسوولان اداره محلی ولایت بامیان گفته‌اند در کمپ فرهنگی هنری سارک، در این ولایت پنجاه اثر هنری خلق شده که به صورت دوره‌ای در کشورهای جنوب آسیا به نمایش گذاشته خواهند شد. در این آثار نقاشی، داشته‌های فرهنگی و مناظر طبیعی بامیان به تصویر کشیده شده است. مسوولتن در بامیان نمایش این آثار را برای معرفی ساحات باستانی و مناظر طبیعی این ولایت مهم و ارزنده می‌خوانند.

مسوولان اداره محلی ولایت بامیان گفته‌اند در کمپ فرهنگی هنری سارک، در این ولایت پنجاه اثر هنری خلق شده که به صورت دوره‌ای در کشورهای جنوب آسیا به نمایش گذاشته خواهند شد.

در این آثار نقاشی، داشته‌های فرهنگی و مناظر طبیعی بامیان به تصویر کشیده شده است. مسوولتن در بامیان نمایش این آثار را برای معرفی ساحات باستانی و مناظر طبیعی این ولایت مهم و ارزنده می‌خوانند.

رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان گفته که سالانه کشورهای جنوب آسیا میزبان بیش از دو و نیم ملیون گردش‌گر خارجی است که اگر صدهزار آنان به افغانستان و بامیان سفر نمایند تغییرات مثبت بر زندگی روزمره مردم رونما خواهد شد.

کبیر دادرس افزوده است: «در طی سه‌روز هنرمندان مختلف کشورهای جنوب آسیا پنجاه اثر نقاشی را از ساحات مختلف بامیان به خصوص مناظر طبیعی، آثار باستانی و پارک ملی بندامیر خلق کرده‌اند که به صورت دوره‌ای در تمامی کشورهای جنوب آسیا به نمایش گذاشته می‌شود.»

بامیان درسال جاری میلادی به عنوان نخستین پایتخت فرهنگی کشورهای عضو سارک معرفی شده است. در طی یک هفته گذشته بیش از پنج جشن‌واره مختلف فرهنگی ـ هنری در این ولایت برگزار شده است.

مسوولان گفته‌اند که در این جشن‌واره‌ها نزدیک به صد هزار نفر به شمول زنان و خانواده‌ها از ولایت‌های مختلف کشور، شرکت کرده‌اند.

بامیان در مرکز کشور از ولایت‌های باستان و امن افغانستان است. مسوولان می‌گویند که با بهبود امنیت در کشور و افزایش آمار گردش‌گران در افغانستان نبض اقتصادی منطقه به نفع افغانستان رقم خواهد خورد.