فرهنگ و اندیشه

انتقاد از بی‌توجهی حکومت وحدت ملی به مصونت شغلی و جانی خبرنگاران

فهیم دشتی، رییس اتحادیه ژورنالیستان و از اعضای گروه دادخواهی خبرنگاران گفت که یکی از تعهدات حکومت وحدت ملی، محو خشونت در برابر خبرنگاران بود؛ اما در حال حاضر خشونت علیه خبرنگاران رو به افزایش است. او می‌گوید که تا کنون در پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران کاری صورت نگرفته است. تأمین آزادی بیان، پی‌گیری جدی پرونده‌های خبرنگاران قربانی، توشیح قانون دست‌رسی به اطلاعات، آموزش نیروهای امنیتی برای برخورد مناسب با این قشر، مصونیت جانی خبرنگاران و مجازات افرادی که در برابر آنان خشونت می‌کنند، تدوین قانون جدید برای مصونیت شغلی و ایجاد صندوق ملی حمایت از خبرنگاران از جمله موارد عمده این تعهدنامه بوده است.

گروه دادخواهی مصونیت خبرنگاران می‌گوید که رهبران حکومت وحدت ملی، تعهدی برای فراهم‌سازی مصونیت شغلی و جانی خبرنگاران را عملی نکرده‌اند.

سلام‌وطندار نوشته است: نهادهای رسانه‌ای و نهاد‌‌های مدافع حقوق خبرنگاران سال گذشته از اشرف غنی و عبدالله عبدالله دو نامزد پیشتاز ریاست‌جمهوری تعهد حمایت از خبرنگاران را گرفته بودند. آقایان غنی و عبدالله پای این تعهدنامه ۱۲ ماده‌ای امضا کردند و نوشتند که آن را عملی خواهند کرد.

اما گروه دادخواهی مصونیت خبرنگاران امروز (شنبه ـ ۲۴ اسد) پس از بررسی این تعهدنامه در نشستی گفت که از زمان شکل‌گیری حکومت وحدت ملی، تنها در بخش قوانین رسانه‌ها کار شده و مهم‌ترین آن توشیح قانون دست‌رسی به اطلاعات می‌باشد.

فهیم دشتی، رییس اتحادیه ژورنالیستان و از اعضای گروه دادخواهی خبرنگاران گفت که یکی از تعهدات حکومت وحدت ملی، محو خشونت در برابر خبرنگاران بود؛ اما در حال حاضر خشونت علیه خبرنگاران رو به افزایش است.

او می‌گوید که تا کنون در پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران کاری صورت نگرفته است.

تأمین آزادی بیان، پی‌گیری جدی پرونده‌های خبرنگاران قربانی، توشیح قانون دست‌رسی به اطلاعات، آموزش نیروهای امنیتی برای برخورد مناسب با این قشر، مصونیت جانی خبرنگاران و مجازات افرادی که در برابر آنان خشونت می‌کنند، تدوین قانون جدید برای مصونیت شغلی و ایجاد صندوق ملی حمایت از خبرنگاران از جمله موارد عمده این تعهدنامه بوده است.

این در حالی‌ست که شماری از دست‌اندرکاران رسانه‌ها در گفت‌وگو با سلام‌وطندار از عملکرد حکومت نسبت به خبرنگاران ناراض اند. آنان می‌گویند که حکومت برای خبرنگاران کاری نکرده و هنوز هم این قشر لت‌وکوب شده و به زندان می‌روند.

به گفته آنان، حکومت در بخش دست‌رسی به اطلاعات هم کاری نکرده و محدودیت بیشتری در این مورد نسبت به گذشته اعمال شده است.

اما سیده مژگان مصطفوی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در نشست امروز از ایجاد کمیسیون محو خشونت در برابر خبرنگاران خبر داد.

بانو مصطفوی هم‌چنان از تأیید مقرره جدیدی برای مصونیت شغلی خبرنگاران در شورای وزیران خبر داد و گفت این مقرره هفته گذشته تصویب شد و یکی از بحث‌های آن تضمین مصونیت شغلی خبرنگاران است.

او گفت که آنان مشکلات خبرنگاران را درک می‌کنند و نگران آن هستند.

بر بنیاد ارقام دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان (نی)، پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، ۱۰۵ مورد خشونت در برابر خبرنگاران ثبت شده و دراین مدت چهار خبرنگار نیز کشته شده اند.

با این همه اعضای گروه دادخواهی مصونیت خبرنگاران تأکید دارند تا زمانی که حکومت تعهداتش را در قبال خبرنگاران عملی نکند، آنان این موضوع را پی‌گیری خواهند کرد.