فرهنگ و اندیشه

روز «جهانی گُل»؛ بهانه‌ای برای حمایت از محیط سبز و زندگی سالم

روز جهانی گل، فرصتی است برای حمایت از محیط سبز و زندگی سالم. این روز در افغانستان هرچند بازار چندانی ندارد؛ اما هیچ‌جای تردید نیست اهمیت آن به زودی برجسته خواهد شد. پانزدهم جون (۲۵ جوزا) برابر است با روز جهانی گل. کشورها و سازمان مختلف دنیا همه‌ساله در این روز با برگزاری همایش‌های مختلف بر نگهداری و گسترش فضای سبز تاکید می‌کنند. شهروندان برخی از کشورها، در این روز به صورت ویژه دسته های «گل تازه» را به هم‌دیگر هدیه می‌دهند و آن را نشانه‌ای از نشاط، طراوت، سرزندگی و شادابی می‌دانند.

روز جهانی گل، فرصتی است برای حمایت از محیط سبز و زندگی سالم. این روز در افغانستان هرچند بازار چندانی ندارد؛ اما هیچ‌جای تردید نیست اهمیت آن به زودی برجسته خواهد شد.

پانزدهم جون (۲۵ جوزا) برابر است با روز جهانی گل. کشورها و سازمان مختلف دنیا همه‌ساله در این روز با برگزاری همایش‌های مختلف بر نگهداری و گسترش فضای سبز تاکید می‌کنند.

شهروندان برخی از کشورها، در این روز به صورت ویژه دسته های «گل تازه» را به هم‌دیگر هدیه می‌دهند و آن را نشانه‌ای از نشاط، طراوت، سرزندگی و شادابی می‌دانند.

در افغانستان نیز این فرهنگ پسندیده، آهسته آهسته برای خود جا باز می‌کند و به گفته گل‌فروشان در این روزها، روند فروش گل‌های طبیعی بیش‌تر شده است.

افغانستان جغرافیایی که بیش از سه‌دهه جنگ، خشونت و دهشت را در خود دیده، بیش‌تر از این که درخت و گلی در آن کاشته شده باشد، فضای سبز آن روز به روز تخریب می‌گردد.

در دو – سه سال اخیر، حواشی جاده‌های پایتخت، رنگ و شکلی دیگر به خود گرفته و گل‌خانه‌های بی‌شماری را می‌توان مشاهده کرد که مردم برای خرید گل به آن‌ها مراجعه می‌کنند.

در حالی که در سال‌های حکومت رژیم طالبان، کوچه گل‌فروشی شهرنو، تنها مرجع دوست‌داران خرید گل در کابل بود؛ اما اکنون فروشگاه‌ها و پرورش‌گاه‌های انواع و اقسام گل را می‌توان در نقطه نقطه از شهر دید.

براساس اظهارات گل‌فروشان، به دلیل آب و هوای مساعد ولایت‌های شمالی کشور، بیش‌ترین مراکز پرورش گل در این مناطق ایجاد شده‌اند؛ اما برخی گل‌های کم‌یاب از کشورهای هند، ایران، پاکستان، آسیای مرکزی و روسیه نیز وارد می‌گردند.

شماری از شهروندان کابل با بیان این که گل نمادی از زیبایی و سرزندگی است، تاکید دارند که افزایش پرورشگاه‌ها و مراکز فروش گل‌های طبیعی در کابل، سبب گسترش فرهنگ نگهداری گل در خانه‌های شخصی می‌شود.

از دید روانشناسان، در دنیای پرخاش‌گری امروز، پرورش و نگاه به گل، آرامش روحی را به دنبال می‌آورد و فضای سبز و محیط زیست سالم نه تنها آورنده نشاط و شادابی است؛ بلکه تاثیر عمیقی نیز در فرایند یادگیری دارد.

به همین دلیل است که همواره تاکید بر سبز سازی محیط‌های درمانی و آموزشی به ویژه شفاخانه‌ها، مکاتب و دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد.