فرهنگ و اندیشه

سارک در سیمای بامیان تغییر خواهد آورد؟

آمادگی‌ لازم برای برگزاری این جشن و ترسیم تصویر درست از فرهنگ و مدنیت بامیان اهمیت زیادی در جلب و جذب سرمایه‌گذاری‌های در این ولایت دارد و اگر دولت نتواند از همین آغاز آن‌گونه که شایسته و بایسته است، تعهدات کشورهای خارجی را در زمینه سرمایه‌گذاری‌ها به دست بیاورد، پس از آن نیز نخواهد توانست از این فرصت طلایی به گونه درست استفاده نموده و این شهر تاریخی را در مسیر تحولات بنیادی اقتصادی و اجتماعی قرار دهد. بدیهی است که این نام‌گذاری زمانی ارزش پیدا می‌کند که توسعه، بازسازی و رشد اقتصادی را به ارمغان آورد و لازمه این امر نیز توجه دولت و تخصیص بودجه برای اجرای پروژه‌های مقدماتی می‌باشد.

هادی همتی

تا کم‌تر از دو ماه، «بامیان؛ مرکز فرهنگی سارک» نام‌گذاری خواهد شد. این جشن از طرف سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا برگزار می‌شود. در اینکه نام‌گذاری بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سارک، در شناساندن افغانستان به ویژه بامیان به جهان و جهانیان می‌تواند موثر باشد، شکی نیست؛ اما با توجه به کُندکاری‌ها در برگزاری جشن نام‌گذاری، تحول در سیمای بامیان چندان امیدوارکننده نیست.

آمادگی‌ لازم برای برگزاری این جشن و ترسیم تصویر درست از فرهنگ و مدنیت بامیان اهمیت زیادی در جلب و جذب سرمایه‌گذاری‌های در این ولایت دارد و اگر دولت نتواند از همین آغاز آن‌گونه که شایسته و بایسته است، تعهدات کشورهای خارجی را در زمینه سرمایه‌گذاری‌ها به دست بیاورد، پس از آن نیز نخواهد توانست از این فرصت طلایی به گونه درست استفاده نموده و این شهر تاریخی را در مسیر تحولات بنیادی اقتصادی و اجتماعی قرار دهد. بدیهی است که این نام‌گذاری زمانی ارزش پیدا می‌کند که توسعه، بازسازی و رشد اقتصادی را به ارمغان آورد و لازمه این امر نیز توجه دولت و تخصیص بودجه برای اجرای پروژه‌های مقدماتی می‌باشد.

با این حال، گفته می‌شود برنامه دولت برای آماده‌سازی بامیان در دو بخش فوری و میان‌مدت تقسیم شده که در بخش برنامه‌های فوری و عاجل قرار براین بود که تا زمان برگزاری این جشن، بامیان حداقل از نگاه ظاهری آماده پذیرایی از مهمانان خارجی و سران کشورهای عضو سازمان سارک شود؛ اما تا کنون هیچ کاری در این زمینه صورت نگرفته و تغییر مثبتی نیز در سیمای خاک‌خورده شهر دیده نمی‌شود. مقام‌ها در بامیان هم دلیل این کم‌کاری را نبود بودجه عنوان کرده‌اند.

بامیان از توسعه‌نیافته‌ترین ولایت‌های افغانستان است و در طی چندسال گذشته توجه چندانی از سوی دولت برای بازسازی در این ولایت صورت نگرفته است. نام‌گذاری بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سارک این امید را بوجود آورده تا این ولایت به یک مرکز پرجاذبه فرهنگی بدل شده و از این رهگذر اقداماتی برای راه‌اندازی پروژه‌های زیربنایی صورت گیرد. به این دلیل این نام‌گذاری فرصتی طلایی دیده می‌شود که باید از آن استفاده بُرد و بامیان این ولایت باستانی اما تهی از بازسازی را در مسیر توسعه قرار داد.