فرهنگ و اندیشه

سه ماه تا برگزاری جشن فرهنگی سارک؛ اما بامیان آماده نیست!

جشن پایتخت فرهنگی سارک در ولایت بامیان در نیمه‌های ماه فبروری (حدود سه ماه دیگر) آغاز خواهد شد. براساس اظهارات مردم؛ اما این ولایت هنوز آماده برگزاری چنین جشنی نیست. نشست هماهگی پیرامون نهایی‌سازی برنامه‌های بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سارک با حضور، سید مصدق خلیلی؛ معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، رییس و اعضای مرکز فرهنگی سارک و نمایندگان سکرتریت سارک در شهر کولمبوی سریلانکا برگزار شده است. در این نشست توافق گردیده، جشن پایتخت فرهنگی سارک در ولایت بامیان در نیمه‌های ماه اپریل سال ۲۰۱۵ برگزار شود.

جشن پایتخت فرهنگی سارک در ولایت بامیان در نیمه‌های ماه فبروری (حدود سه ماه دیگر) آغاز خواهد شد. براساس اظهارات مردم؛ اما این ولایت هنوز آماده برگزاری چنین جشنی نیست.

نشست هماهگی پیرامون نهایی‌سازی برنامه‌های بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سارک با حضور، سید مصدق خلیلی؛ معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، رییس و اعضای مرکز فرهنگی سارک و نمایندگان سکرتریت سارک در شهر کولمبوی سریلانکا برگزار شده است. در این نشست توافق گردیده، جشن پایتخت فرهنگی سارک در ولایت بامیان در نیمه‌های ماه اپریل سال ۲۰۱۵ برگزار شود.

در این نشست، توافق شده تا مرکز فرهنگی سارک برنامه‌های مشارکتی همانند کمپ هنری سارک در سال ۲۰۱۵، جشنواره غذای جنوب‌آسیا و جشنواره موسیقی جنوب‌آسیا با شرکت نمایندگان کشورهای عضو سارک در پایتخت فرهنگی سارک اجرا کند.

مرکز فرهنگی سارک برنامه‌های دیگر غیرمشارکتی را که در طول سال‌های قبل آماده گردیده، در پایتخت فرهنگی سارک برگزار خواهد کرد که این برنامه‌ها شامل جشنواره فلم جنوب آسیا و روز فلم سارک، نمایشگاه نقاشی از نقاشان جنوب آسیا، نمایشگاه عکس جنوب آسیا و نمایشگاه عکس از هنرهای تزیینی جنوب آسیا می‌باشد.

با این حال، شهروندان بامیان می‌گویند که تغییر محسوسی را در سیمای ولایت بامیان نمی‌بینند که نشان دهد بامیان به طرف برگزاری جشن فرهنگی سارک می‌رود.

علی محمدی؛ یکی از شهروندان بامیان به هفته نامه انسجام گفت: «متأسفانه دولت درگیر مسایل انتخاباتی شد و توجه چندانی به آماده شدن بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سارک نگردید.» وی افزود که با نام‌گذاری این شهر، مردم بامیان انتظار تغییر مثبت در سیمای شهر خود را داشتند.

بهار گذشته سمر سینگ؛ نماینده ارشد سازمان سارک به بامیان سفر کرد و گفت که قرار است اتحادیه کشورهای جنوب آسیا، سالانه یکی از مراکز مهم فرهنگی کشورهای عضو این سازمان را به عنوان مرکز فرهنگی خود معرفی نماید که بامیان نخستین پایتخت فرهنگی این سازمان شناخته شده است.

داشته‌های فرهنگی، قدامت تاریخی و مناظر طبیعی و منحصر به فرد ولایت بامیان از ویژگی‌هایی است که سبب شده بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سارک انتخاب شود.

با این حال، کارشناسان می‌گویند که نام‌گذاری بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سارک، باید آغازی برای مطرح شدن ولایت بامیان به عنوان ولایتی با ظرفیت‌های بزرگ اقتصاد باشد. یکی از مهم‌ترین عرصه‌های رشد اقتصادی بامیان، حمایت از صنعت گردشگری در این ولایت است.