فرهنگ و اندیشه

کلکسیون شش‌ساله هفته‌نامه انسجام به کتاب‌خانه‌های معتبر کابل اهدا گردید

امروز (چهارشنبه ـ ۱۷ جدی) کلکسیون شش‌ساله هفته‌نامه انسجام (۱۳۸۷ ـ ۱۳۹۲) که در برگیرنده ۲۴۵ شماره است، به کتاب‌خانه عمومی دانشگاه کابل و کتاب‌خانه عمومی دارالقرآن توسط مهدی مصباح؛ سردبیر هفته‌نامه انسجام اهدا گردید.  حبیب‌الله لمر جهان‌یار؛ آمر عمومی کتاب‌خانه دانشگاه کابل ضمن اظهار امتنان از اهدای این کلکسیون، تصریح کرد که کتاب‌خانه دانشگاه کابل، نیازمند همکاری گسترده شهروندان به ویژه قشر فرهنگی جامعه است.  وی افزود: «ما امیدوار هستیم که این همکاری بین رسانه‌ها و نهادهای علمی در جامعه نهادینه شود وتمام رسانه‌های چاپی کشور نیز آرشیف دست داشته شان را جهت تحقیق علاقه‌مندان به کتاب‌خانه‌های کشور اهدا کنند.»

دفتر مطبوعاتی حزب انسجام ملی، کلکسیون شش‌ساله هفته‌نامه انسجام را به کتاب‌خانه‌ عمومی دانشگاه کابل و کتاب‌خانه عمومی دارالقرآن اهدا کرد.

امروز (چهارشنبه ـ ۱۷ جدی) کلکسیون شش‌ساله هفته‌نامه انسجام (۱۳۸۷ ـ ۱۳۹۲) که در برگیرنده ۲۴۵ شماره است، به کتاب‌خانه عمومی دانشگاه کابل و کتاب‌خانه عمومی دارالقرآن توسط مهدی مصباح؛ سردبیر هفته‌نامه انسجام اهدا گردید.

حبیب‌الله لمر جهان‌یار؛ آمر عمومی کتاب‌خانه دانشگاه کابل ضمن اظهار امتنان از اهدای این کلکسیون، تصریح کرد که کتاب‌خانه دانشگاه کابل، نیازمند همکاری گسترده شهروندان به ویژه قشر فرهنگی جامعه است.

وی افزود: «ما امیدوار هستیم که این همکاری بین رسانه‌ها و نهادهای علمی در جامعه نهادینه شود وتمام رسانه‌های چاپی کشور نیز آرشیف دست داشته شان را جهت تحقیق علاقه‌مندان به کتاب‌خانه‌های کشور اهدا کنند.»

همچنان، حجت‌الاسلام ضامن‌علی احمدی؛ رییس عمومی کتاب‌خانه دارالقرآن کابل هنگام دریافت کلکسیون شش‌ساله هفته‌نامه انسجام از همکاری دفتر مطبوعاتی حزب انسجام ملی تقدیر کرد و گفت که این کتاب‌خانه، منتظر همکاری تمام رسانه‌ها است.

آقای احمدی افزود که اهدای کلکسیون شش‌ساله انسجام در حقیقت تاریخ مکتوب شش سال اخیر است و کار ماندگار و قابل ستایش محسوب می‌شود. وی از سایر رسانه‌ها نیز خواست تا با این کتاب‌خانه همکاری داشته باشند.

از سویی‌هم، مهدی مصباح؛ سردبیر هفته‌نامه انسجام گفت که کلکسیون شش‌ساله هفته‌نامه انسجام، حاصل شش سال تلاش نویسندگان و دست‌اندرکاران این هفته‌نامه است. وی افزود که سه نسخه از کلکسیون شش‌ساله انسجام تهیه شده و دو مجموعه آن به کتاب‌خانه‌های دانشگاه کابل و دارالقرآن اهدا گردید.

وی اظهار امیدواری کرد که این مجموعه‌ها بتواند برای برای اهل تحقیق و پژوهش مفید واقع شود. وی وعده سپرد که با پایان یافتن سال ۱۳۹۳، کلکسیون این سال هفته‌نامه انسجام نیز در اختیار کتاب‌خانه‌ها قرار خواهد داشت.

آقای مصباح در ادامه گفت که پژوهش‌گران می‌توانند موضع‌گیری‌های حزب انسجام ملی را در شش‌سال گذشته در این مجموعه مطالعه نمایند.

هفته‌نامه انسجام در سرطان ۱۳۸۷ وارد خانواده رسانه‌های کشور شد و تا کنون ۲۷۹ شماره آن به صورت مسلسل چاپ شده است. این هفته‌نامه در بخش‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی فعالیت دارد.