دسته -پیام ها و بیانیه ها

پیام ها و بیانیه ها

متن بیانیه داکتر صادق مدبر در مراسم بیست‌ودومین سالیاد شهادت استاد عبدالعلی مزاری در شهر قونیه ترکیه

جا دارد در نخست از انجمن محصلین مقیم ترکیه که این مجلس باشکوه را برگزار کرده و از اینجانب دعوت نمود، تشکر کنم. همچنین از کشور دوست ترکیه که برای برگزاری مجلس...