دسته -سیاست و امنیت

سیاست و امنیت

انتخابات؛ کارکردها و چالش‌ها

عبدالرحمن فهیمی در میان نظام‌های سیاسی، نظام دموکراتیک و «مردم‌سالار» را اگر نتوان گفت بهترین، بلکه می‌توان گفت یکی از بهترین نظام‌های سیاسی در حال حاضر است...