دسته -فرهنگ و اندیشه

فرهنگ و اندیشه

اعتراض معلمان؛ درد بی‌درمان

می‌گویند معلمان جانشین پیامبران‌اند و رسالت آنان را ادامه می‌دهند. بدون‌شک معلمان، آینده تعلیمی و سیاسی کشور را با تدریس شان ترسیم می‌کنند. در هر کشوری که صدای...

فرهنگ و اندیشه

زبان در روزنامه‌نگاری

انسان، يكي از موجوداتي است كه به واسطه زبان (كلمات) با جهان بيرون ارتباط مي‌گيرد. هر قدر اين زبان، از انسجام و قدرت بیش‌تر به منظور تفهیم برخوردار باشد، بیش‌تر...