شورای حراست و ثبات: حکومت مسیر سقوط را انتخاب کرده است

سخنگوی شورای حراست و ثبات گفت: «عملا کمپاین‌های ریاست جمهوری دور بعدی آغاز شده است. ای کاش این کمپاین‌ها در چارچوب قانون، مقررات و منافع ملی افغانستان صورت گیرد و این هیچ عیبی نیست. منطق و عقلانیت سیاسی هم حکم می‌کند که مبارزات سیاسی ما معنادار باشد. اما متأسفانه سیاستی که در پیش گرفته اند و رویه عملی حکومت وحدت ملی نشان می دهد که ما نمیخواهیم انتخابات خوب در پیش داشته باشیم. حتی قراین نشان میدهد که اراده جدی برای برگزاری انتخابات وجود ندارد و حتی مصادیق دیده میشود که این ها برای دوام بعد از پایان مهلت کار شان {برنامه هایی} در ذهن دارند.»

سخنگوی شورای حراست و ثبات افغانستان اعلام کرد که این شورا طرفدار سقوط نظام نیست؛ اما حکومت، خود، مسیر سقوط را انتخاب کرده است. وی از سیاست کادری حکومت نیز به شدت انتقاد کرد.

امروز (چهارشنبه ـ 23 حمل) مسعود ترشت‌وال؛ سخنگوی شورای حراست و ثبات افغانستان در یک نشست خبری، پیرامون مسایل مختلف جاری کشور موضع این شورا را اعلام نمود.

سخنگوی شورای حراست و ثبات گفت: «طرفدار سقوط حکومت نیستیم؛ اما نگران هستیم که حکومت با رویه عملی که دارد به مسیری می‌رود که متأسفانه عواقب خوب را به دنبال نخواهد داشت. دیده می‌شود حکومت خودش مسیر سقوط را برگزیده است و دوری از ملت را اختیار کرده است.»

آقای ترشت‌وال با بیان این که مهم‌ترین عنصر گم‌شده در حکومت وحدت ملی «وحدت ملی» است، افزود که گزینش‌ها در این حکومت، برمحور تفکر خاصی که «سال‌ها به موزیم تاریخ پناه برده» صورت می‌گیرد و این امر، مردم افغانستان برای رسیدن به امنیت پایدار کمک نمی‌کند.

وی بیان داشت که گذشته افغانستان نشان داد که انحصارگری، تفوق‌طلبی و سیاست حذف محکوم به شکست بوده است.

سخنگوی شورای حراست و ثبات گفت: «حکومت به شعارهای پوپولیستی و عوام‌فریبانه پایان دهد. ملت افغانستان گرسنه است، مهاجرت بیش از گذشته صورت می‌گیرد، دیدگاه رفتن به بیرون و فرار از کشور متأُسفانه به یک امر بدیهی و طبیعی برای جوانان تبدیل شده است.»

آقای ترشتوال گفت: «تمرکز صلاحیت‌ها در استخدام‌های ملکی و امنیتی ـ دفاعی در امر تدارکات و اقتصاد، در امر مدیریت پروژه‌های تامیناتی، تعمیراتی و ساختمانی کشور و اختیار مطلق گرفتن صلاحیت‌ دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی به دست یک مجموعه و حلقه خاص نمی‌تواند که افغانستان  را در راه رسیدن به ملت‌سازی کمک کند.»

وی گفت که اختلاف‌های درون‌حکومتی برسر جابجایی‌ تیم‌های است نه منافع ملی افغانستان و این امر از «یک تفکر بیمار» نشأت می‌گیرد.

سخنگوی شورای حراست و ثبات در باب سیاست خارجی افغانستان گفت: «هم از متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی افغانستان می‌خواهیم که تکلیف شان را در برابر ناامنی افغانستان روشن کنند. ما امروز می‌دانیم که افغانستان امروز افغانستان سال گذشته نیست. متحدان سال گذشته ما امسال متحدان مخالفان مسلح افغانستان و دشمنان بالفعل افغانستان هستند.»

ترشتوال تصریح کرد که تحت عنوان شعارهای مفشن شایسته‌سالاری، جوان‌گرایی و تحصیل کردگان به استخدام‌های شبکه‌ای مهندسی شده و وارداتی و از یک تفکر خاص پایان داده شود و گذشته افغانستان نشان داده هرفرد و حکومتی که روحیه وحدت ملی در این ملک نداشته است، متأسفانه به تاریخ سپرده شده است.

وی در ادامه خطاب به حکومت گفت: «به جای این که به چهار سفارتخانه متکی باشیم، بیش‌تر اعتماد مان و تکیه مان را به ملت افغانستان داشته باشیم.»

سخنگوی شورای حراست و ثبات گفت: «عملا کمپاین‌های ریاست جمهوری دور بعدی آغاز شده است. ای کاش این کمپاین‌ها در چارچوب قانون، مقررات و منافع ملی افغانستان صورت گیرد و این هیچ عیبی نیست. منطق و عقلانیت سیاسی هم حکم می‌کند که مبارزات سیاسی ما معنادار باشد. اما متأسفانه سیاستی که در پیش گرفته اند و رویه عملی حکومت وحدت ملی نشان می دهد که ما نمیخواهیم انتخابات خوب در پیش داشته باشیم. حتی قراین نشان میدهد که اراده جدی برای برگزاری انتخابات وجود ندارد و حتی مصادیق دیده میشود که این ها برای دوام بعد از پایان مهلت کار شان {برنامه هایی} در ذهن دارند.»

وی با بیان این که متأسفانه این یک حکومت فروپاشیده است، گفت که وقتی شورای حراست به دلیل حساس بودن وضعیت افغانستان دوسالگی حکومت را با خاموشی سپری کرد، به معنای این نیست که حکومت انتخابات را برگزار نکند و دوام کار خود را تمدید کنند. این خواب تعبیر نخواهد شد.

ادامه مطلب

گروه بین‌المللی بحران: اختلاف‌ها حکومت را متزلزل کرده است

در این گزارش آمده که حکومت وحدت ملی بعد از گذشت دو و نیم سال هم همچنان متزلزل است و اختلاف ها میان رهبران این حکومت به قوت خود باقی است. با استناد به این گزارش حکومت هنوز هم هماهنگی لازم برای مبارزه با تهدیدات را ندارد و باعث افزایش ناامنی های اخیر و تضعیف روحیه سربازان افغان شده است. به گفته این نهاد منشأ این اختلاف ها ابهام در توافق نامه سیاسی بوده است. بر این اساس طرفین هر یک برداشت های خود را از این توافق نامه دارد.

محمد کریم

گروه بین المللی بحران با انتشار گزارشی اعلام کرده که اختلاف‌های درون‌حکومتی سبب متزلزل شدن حکومت شده است.

در این گزارش آمده که حکومت وحدت ملی بعد از گذشت دو و نیم سال هم همچنان متزلزل است و اختلاف ها میان رهبران این حکومت به قوت خود باقی است. با استناد به این گزارش حکومت هنوز هم هماهنگی لازم برای مبارزه با تهدیدات را ندارد و باعث افزایش ناامنی های اخیر و تضعیف روحیه سربازان افغان شده است.

به گفته این نهاد منشأ این اختلاف ها ابهام در توافق نامه سیاسی بوده است. بر این اساس طرفین هر یک برداشت های خود را از این توافق نامه دارد.

ریاست اجرایی اسرار بر این دارد که صلاحیت ها و اختیارات در این حکومت بصورت مساوی (50-50) در اختیار ارگ و سپیدار باشد اما اشخاص نزدیک به رییس جمهور با استناد به قانون اساسی، اختیارات حکومت را از صلاحیت های رییس جمهور میداند.

در  قسمتی نیز آمده که پُست های بلند حکومتی بر مبنای توافق نامه سیاسی میان متحدان سیاسی این دو جناح تقسیم گردیده که این تقسیم‌بندی ها عموماً بصورت قومی انجام شده است.

در این گزارش خبر نفود این تقسیم بندی حتی در دستگاه های امنیتی نیز آمده که سبب تضعیف این نهاد ها شده و از مقابله با تروریستان حکومت را با باز میدارد که هر روز شورشیان قویتر و حکومت ضعیف‌تر می‌‍گردد.

گزارش این نهاد در بخش اقتصادی وضعیت بهتر حکومت را نشان میدهد، در این بخش حکومت با اصلاحات مالی ، ایجاد سیستم منظم مالیه دهی و کنترول برآنها موفق شده تا درآمد داخلی را افزایش دهد.

اما در این میان نباید نبود سرمایه گزاری های لازم در بخش ایجاد شغل و کمبود شغل را از یاد برد.

این گروه با اشاره به مبارزه حکومت با فساد افزود که در این بخش حکومت با موانع داخلی و خارجی روبروست.

دربخشی از این گزارش آمده است که برای مبارزه با ترورزیم کمک های بین المللی لازم و ضروری شمرده می‌شود اما برای ثبات حکومت رهبران آن باید اختلاف های شانرا کنار گذاشته و با چالش ها مبارزه کنند.

اعلام تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی، پایان دادن به تقرری های غیر مسلکی، گماشتن بر اساس مصلحت ها و براساس قومیت و… از توصیه های این نهاد به حکومت افغانستان است.

این نهاد از حکومت خواهان گماشتن افسران حرفه‌ای و شایسته و مجازات آنانی که در وظیفه شان غفلت کرده اند و همچنان تقویت نیرو های امنیتی و دفاعی افغان را ضروری می‌پندارد.

گروه بین‌المللی بحران یک سازمان غیردولتی ناسودبر فراملی است که در سال  ۱۹۹۵ بنیانگذاری شده است این سازمان  در زمینه مناقشات خشونت بار تحقیق می‌کند.

ادامه مطلب

گزارش مفصل دیدوبازدید اقشار مختلف مردم با داکتر صادق مدبر

به مناسبت نوروز و سال نو 1396 خورشیدی شخصیت‌های سیاسی و جهادی، مسئولان حکومتی، اعضای شورای ملی، وکلای شوراهای ولایتی، علما، متنفذین اقوام، دانشجویان، مسئولان نهادهای فرهنگی و اجتماعی، فعالان مدنی و صدها تن از مردم شریف نواحی مختلف شهر کابل در دفتر مرکزی حزب انسجام ملی افغانستان حضور یافتند و نوروز را حضور داکتر مدبر رییس شورای رهبری حزب انسجام ملی، محمد نور اکبری معاون شورای رهبری و سایر اعضای شورای رهبری تبریک گفتند.

به مناسبت نوروز و سال نو 1396 خورشیدی شخصیت‌های سیاسی و جهادی، مسئولان حکومتی، اعضای شورای ملی، وکلای شوراهای ولایتی، علما، متنفذین اقوام، دانشجویان، مسئولان نهادهای فرهنگی و اجتماعی، فعالان مدنی و صدها تن از مردم شریف نواحی مختلف شهر کابل در دفتر مرکزی حزب انسجام ملی افغانستان حضور یافتند و نوروز را حضور داکتر مدبر رییس شورای رهبری حزب انسجام ملی، محمد نور اکبری معاون شورای رهبری و سایر اعضای شورای رهبری تبریک گفتند.

آقای گجروال مشاور ریاست‌جمهوری؛ قربان علی ارزگانی والی اسبق دایکندی؛ آقای جلاله والی سابق کنر؛ فاطمه اکبری عضو مجلس سنا؛ نوروزعلی علی‌زاده رییس تفتیش سره میاشت؛ علی‌شاه مصباح رییس کمیسیون انتخابات بامیان ‌و قاسم قسیم رییس کمیسیون انتخابات ولایت دایکندی؛ حلیمه عسکری وکیل شورای ولایتی میدان وردک؛ جان آقا محصل ولسوال مرکز بهسود؛ استاد ابراهیم غنی ولسوال حصه اول بهسود؛ محمدعالم اراده معین اداره اراضی افغانستان؛ انجنیر مهدی رییس ناحیه 6 شهر کابل؛ ذکیه رضایی رییس امور زنان ولایت دایکندی؛ حاجی خوانین خان وکیل شورای ولایتی میدان وردک؛ حاجی حقبین وکیل شورای ولایتی ارزگان؛ بهمن یوسفی رییس منابع بشری اداره حوادث؛ رییس اداره مبارزه با مواد مخدر ارزگان؛ حجت‌الاسلام اعتمادی مشاور پیشین ریاست‌جمهوری؛ سید محمد سعیدی عضو سابق مجلس سنا؛ استاد هادی ترکمنی شخصیت جهادی و جمعی از همراهان؛ سید حسین رزمجو شخصیت جهادی؛ جواد مرادی رییس در وزارت شهرسازی؛

حجت الاسلام شیخ محمد امین نظری‌زاده؛ حجت الاسلام رضوانی خطیب مسجد امیرالمومنین تانگ تیل برچی؛ حجت الاسلام شیخ سلیمان حسینی و همراهان؛ حجت‌الاسلام حاج محمدی باهمراهان؛ حجت‌الاسلام آقای قائمی و بزرگان و جوانان قوم درویش علی؛

رییس مراد با جمعی از بزرگان سرچشمه، باقر ملتیار و همراهان و وکیل حیدری وکیل شهرک مهدیه،

داکتر جاوید عالمی رییس شفاخانه عالمی؛ استاد زارع معاون علمی پوهنتون رابعه بلخی و جمعی از کارمندان این اداره؛ دکتور نورالله راموز ترینر متخصص در شفاخانه نور؛ مسئولان نهاد کارآموز؛ اسحاق ابراهیمی استاد دانشگاه بامیان و جمعی از جوانان ولایت های مختلف؛ محمد حسین جوهری و اعضای انجمن ندای حق؛ عنایت حفیظ معاون حزب کار و توسعه؛ دکتور علی فطرت استاد دانشگاه کابل؛ بسم‌الله جاهد کارمد یوناما، آقای عالمی کارمند یوناما و همراهان؛ آقای ذکی رییس انجمن زراعت بالاکوه‌ چنداوول؛

جنرال محمد علی رضایی و همراهان؛ داوود خان آمر حوزه 13 پولیس؛ غلام عباس رجبی،‌ آمر محمد نعیم قضوی، صمد خان، آقای محمودی و همراهان؛ جنرال حفیظ علی‌زاده؛ دگروال هادی کربلایی و همراهان؛ قوماندان داوود ترکمنی از قوماندانان جهادی؛

داکتر عبدالمجید واحدی و صدها تن از اعضای شورای هماهنگی اقوام مرکز بهسود؛ حاجی شیرزاد رییس شرکت میلاد المهدی؛ سناتور خالقداد بلاغی؛ حاج احمدی از برخانه کوه بیرون بهسود؛ محمد حسین فهیمی وکیل سابق شورای ولایتی میدان وردک و محمدی بادآسیاب و همراهان؛ آقای سیرت از دایکندی و آقای احسان؛ آقای علی‌یار و جمعی از جوانان ولایت غور؛ رحیم خان و اعضای شورای اقوام میزه؛ آقای حسینی و اعضای قوم شکور؛ وکیل رحم علی، وکیل مستعار و همراهان؛ محمدی قره‌باغ و همکاران؛ استاد ابراهیمی ترکمنی رییس اتحادیه موبل و فرنیچرسازان؛ حاجی جاوید رییس اتحادیه سنگ مرمر؛ حاجی قمبری از ترکمن؛ حاجی آقای معصومی سنگلاخ و همراهان؛ وکیل جمشید وکیل گذر شهرک اتفاق و همراهان؛ حاجی خدابخش و همراهان؛ خانم فاطمه حسینی و جمعی از بانوان؛ جمعی از جوانان ولایت دایکندی، وکیل مجاهدزاده؛ تعدادی از محصلین دانشگاه پیشگام؛ حاجی حسینی رییس شورای قوم خانه بهادر؛

حاجی امیر خاشع و همراهان؛ رزاق مسافر و همکاران؛ آقای موسوی سنگلاخ؛ وکیل دانش و جمعی از ورزشکاران شهرک مهدیه؛ حسن صادق‌ کارمند بنیاد حامد کرزی؛ محمد انور تاجری ملی؛ عبدالرحمان یوسفی و جمعی از جوانان شورای اتفاق؛ رییس مراد و جمعی از جوانان قلعه‌ناظر؛ حاجی نوروز دره‌ترکمن و همراهان؛ حاجی ملک چمن، حاجی زمان و جمعی از بزرگان قوم خالق کجاب؛ غلام رضا براتی و همراهان؛ جمعی از اهالی کته بلندی ناحیه 13 شهر کابل؛ حمایت الله حمایتی و جمعی از جوانان ولایتی میدان وردک، دگروال نوروز؛ حاج آقای موسوی؛ حاجی محمد اسلم وکیلی، ‌حاجی میرحسین، حاجی رسول، وکیل قیوم قمبری با جمع بزرگی از بزرگان و متفنذین و جوانان سنگ شانده بهسود و دیگر شخصیت ها و متنفذین در دفتر مرکزی حزب انسجام ملی حضور یافتند و نوروز را به داکتر مدبر تبریک گفتند.

در برابر داکتر مدبر ضمن تقدیر و تشکر از حضور مردم، سال نو را سال صلح و امنیت و آرامش برای مردم افغانستان از خداوند بزرگ استدعا نمود.

ادامه مطلب

دیدوبازدید‌های اقشار مختلف مردم با داکتر صادق مدبر به مناسبت نوروز و سال‌نو 1396 خورشیدی+ عکس

به مناسبت نوروز و سال‌نو 1396 خوشیدی امروز (اول حمل) دفتر مرکزی حزب انسجام ملی افغانستان میزبان شخصیت‌های سیاسی و جهادی، علما، اعضای شورای ملی و نمایندگان شوراهای ولایتی، متنفذین، استادان دانشگاه‌ها، مسئولان و اعضای نهادهای امور زنان، فرهنگیان و صدها تن از مردم شریف نواحی مختلف کابل بود. در خلال این دیدوبازدیدها اتحادیه‌های دانشجویی، انجمن ندای حق، شورای هماهنگی اقوام مرکز بهسود، نهاد کارآموز و چندین انجمن و نهاد دیگر پیام‌های تبریکی خویش را عنوان رهبری حزب انسجام ملی افغانستان قرائت کردند.

 

داکتر صادق مدبر رییس شورای رهبری حزب انسجام ملی افغانستان به مناسبت نوروز و سال نو خورشیدی با اقشار مختلف مردم دیدار کرد.

به مناسبت نوروز و سال‌نو 1396 خوشیدی امروز (اول حمل) دفتر مرکزی حزب انسجام ملی افغانستان میزبان شخصیت‌های سیاسی و جهادی، علما، اعضای شورای ملی و نمایندگان شوراهای ولایتی، متنفذین، استادان دانشگاه‌ها، مسئولان و اعضای نهادهای امور زنان، فرهنگیان و صدها تن از مردم شریف نواحی مختلف کابل بود.

در خلال این دیدوبازدیدها اتحادیه‌های دانشجویی، انجمن ندای حق، شورای هماهنگی اقوام مرکز بهسود، نهاد کارآموز و چندین انجمن و نهاد دیگر پیام‌های تبریکی خویش را عنوان رهبری حزب انسجام ملی افغانستان قرائت کردند.

در این پیام‌ها ضمن آرزو صحت‌مندی و موفقیت برای رییس شورای رهبری حزب انسجام ملی، از خداوند بزرگ برای شان استدعای تداوم خدمت‌گزاری به مردم افغانستان را نمودند.

همچنین داکتر مدبر در سخنانی سال گذشته را سال پرچالش برای مردم افغانستان عنوان کرد و گفت که در این سال مردم افغانستان با انواع مشکلات مواجه بودند.

رییس شورای رهبری حزب انسجام ملی افزود که انتظار می‌رود سال‌نو سال صلح و امنیت و آرامش برای مردم افغانستان باشد.

گزارش تکمیلی بعداً نشر می‌شود.

 

ادامه مطلب

داکتر صادق مدبر با محصلین ولایت های مرکزی دیدار کرد + عکس

جمعی از محصلین ولایت‌های مرکزی کشور با داکتر مدبر دیدار کردند و پیرامون اشتغال، زمینه‌های تحصیل و مسایل جاری کشور گفت‌وگو نموند. امروز (شنبه ـ 28 حوت) اسحاق ابراهیمی استاد دانشگاه بامیان به همراه جمع بزرگی از دانشجویان ولایت های مرکزی با داکتر صادق مدبر رییس شورای رهبری حزب انسجام ملی افغانستان دیدار کردند. در این دیدار استاد ابراهیمی ضمن بیان مشکلات جوانان به خصوص محصلین، پیرامون کاریابی، زمینه‌های تحصیل و دیگر مسایل جاری کشور صحبت نمود.

جمعی از محصلین ولایت‌های مرکزی کشور با داکتر مدبر دیدار کردند و پیرامون اشتغال، زمینه‌های تحصیل و مسایل جاری کشور گفت‌وگو نموند.

امروز (شنبه ـ 28 حوت) اسحاق ابراهیمی استاد دانشگاه بامیان به همراه جمع بزرگی از دانشجویان ولایت های مرکزی با داکتر صادق مدبر رییس شورای رهبری حزب انسجام ملی افغانستان دیدار کردند.

در این دیدار استاد ابراهیمی ضمن بیان مشکلات جوانان به خصوص محصلین، پیرامون کاریابی، زمینه‌های تحصیل و دیگر مسایل جاری کشور صحبت نمود.

در برابر، داکتر مدبر ضمن تقدیر از تلاش‌ جوانان در راستای علم‌آموزی و ایستادگی در برابر مشکلات و موانع، تصریح کرد که در تمام زمینه‌های یادشده با جوانان به ویژه محصلین همکار خواهد بود.

رییس شورای رهبری حزب انسجام ملی به مسایل جاری کشور نیز اشاره کرد و روی برگزاری یک انتخابات شفاف و سراسری پارلمانی در سال آینده تاکید نمود.

ادامه مطلب