شورای تفاهم جریان‌های سیاسی افغانستان: کمیسیون‌های انتخاباتی لغو و به‌جای آنان افراد دیگری معرفی شوند

شورای تفاهم جریان‌های سیاسی با برشمردن دلایل حقوقی، تخنیکی و سیاسی خواستار لغو کمیسیون‌های انتخاباتی شدند و تاکید کردند که به جای‌ آن‌ها حکومت وحدت ملی در توافق با احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و شخصیت‌های مطرح سیاسی، اعضای واجد شرایط دیگری را، معرفی و تعیین نمایند.

امروز (شنبه ـ 15 میزان) شورای تفاهم جریان‌های سیاسی بیرون حکومت که متشکل از شورای حراست و ثبات، محور مردم افغانستان، جبهه ملی نوین، شورای عالی ائتلاف نجات برای افغانستان، حزب متحد ملی و چندین جریان سیاسی دیگر است، در یک نشست خبری مشترک از مهندسی‌شدن انتخابات پیش‌ رو، اظهار نگرانی کردند.

مسعود ترشتوال؛ سخنگوی شورای حراست و ثبات که اعلامیه مشترک این جریان‌ها را قرائت می‌کرد، گفت: اقدامات حکومت در زمینه انتخابات، به گونه است که اسباب نگرانی عمیق مردم، اعضای شورای ملی، شورای ولایتی، احزاب، جامعۀ مدنی و جریان‌های سیاسی را وسیعاً فراهم ساخته است و اگر این روند به همین صورت ادامه یابد، افغانستان به یک بحران عمیق دیگر فرورفته و مردم رنج دیده آن، امید و اعتماد شان را نسبت به مردم‌سالاری، نظام‌سیاسی، قانون‌مداری و جامعۀ سیاسی افغانستان، برای همیش از دست خواهند داد.

براساس این اعلامیه، شورای تفاهم جریان‌های سیاسی اقدامات حکومت در زمینه اصلاحات انتخاباتی را نه تنها کافی نمی‌داند؛ بلکه به این باور است که اقدامات حکومت خلاف قانون بوده و به دلایلی مختلف غیرقابل قبول و پذیرش است. بنابر دلایل حقوقی و طبق صراحت قانون اساسی، ضرورت عاجل برای صدور فرمان تقنینی جدید در قبال انتخابات دیده نمی‌شد. ماده ۹۰ قانون اساسی تصویب، تعدیل و لغو قوانین و فرمان های تقنینی را از صلاحیت‌های شورای ملی عنوان کرده است نه از صلاحیت های رئیس جمهور. مطابق به ماده ۱۰۹ قانون اساسی، شورای ملی صلاحیت تعدیل قانون انتخابات را در سال اخیر دوره تقنینی خود ندارد. در صورتیکه مرجعیت اصلی قانون گذاری، این صلاحیت را نداشته باشد پس رئیس جمهور حق تصرف این صلاحیت را هرگز نخواهد داشت. چنانچه دیده می‌شود رئیس جمهور با صدور این فرمان  قانون را نقض کرده، بناً، این فرمان مشروعیت ندارد. مواد فرمان تقنینی هم با روح قوانین نافذۀ افغانستان در قسمت (استخدام، انفکاک و عزل کارکنان دایمی و موقت نهاد های انتخاباتی) در مرکز و ولایات، در تناقض با قانون خدمات ملکی و قانون کار است و این مصوونیت شغلی کارمندان را با دخالت حکومت تهدید می کند. همچنان حکومت به میل خود هر فردی را می تواند در بخش های مختلف نهاد های انتخاباتی بگمارد. در روند اجرایی دیده می شود که برطرفی و تقرر مجدد افرادی که حتی در تقلبات سیتماتیک دست داشتند به سمت های دیگر حکومتی مقرر شده اند. مطابق به فرمان تقنینی دخیل ساختن شورای امنیت و اعضای آن در امور انتخاباتی، انحراف از اصل شفافیت، نقض و پایمال کردن فرایند دموکراسی است.

در اعلامیه آمده است که نبود ظرفیت لازم تخصصی و مسلکی مدیران ارشد در کمیسیون های انتخاباتی، نبود افراد مستقل و متعهد به منافع ملی و باورمند به روند های مردم سالاری در رهبری و مدیریت اجرایی کمیسیون های انتخاباتی، نداشتن دستاورد های محسوس و ملموس رهبری کنونی در کمیسیون های انتخاباتی در مدت یک سال گذشته کاری،  موجودیت فساد اداری، مالی و سیاسی در کمیسیون های انتخاباتی از چالش های اساسی عملیاتی و تخنیکی در پروسه انتخابات است.

بربنیاد اعلام شورای تفاهم جریان‌های سیاسی عدم استقلالیت کاری در تصمیم گیری کمیسیون‌های انتخاباتی، اختلافات درونی اعضای کمیسیون، وابستگی مطلق شان به حکومت، مداخله صریح حکومت در کارهای کمیسیون های انتخاباتی در سطوح گوناگون اجرایی، نبود راهکار و نهادهای مشخص نظارتی فراگیر که بتواند همه روند انتخابات را از مرحله تعیین کمیشنران تا تمامی مراحل انتخابات، نظارت کند، نبود ارادۀ راستین سیاسی از نشانی حکومت برای برگزاری انتخابات های افغانستان، نبود ارادۀ سیاسی در رهبران حکومت به منظور آوردن و نهادینه کردن اصلاحات انتخاباتی چالش های عمده سیاسی را در قبال انتخابات افغانستان به وجود آورده است.

این شورای اعلام کرد که  استقلالیت کمیسیون کنونی انتخابات جداً زیر سوال است و این کمیسیون با ترکیب موجود و به دلیل عدم استقلال در تصمیم‏گیری، نداشتن روحیه بی‏‌طرفی، نبود ظرفیت کافی و لازم مدیریتی، موجودیت فساد مالی و عدم شفافیت در خریداری ها و اختلافات درونی میان اعضا توان برگزاری انتخابات شفاف و عاری از تقلب را ندارد و مورد اعتماد مردم و جریان های سیاسی نیست، عملکرد حکومت نشان می‎دهد که فرایند انتخابات از همین اکنون مهندسی شده است، حکومت با اقداماتی که انجام داده است مردم و همه جناح های سیاسی را به شدت نسبت به انتخابات و پیآمدهای ناگوار آن نگران ساخته است. در چنین وضع نابسامان و موجودیت شرایط بی‏اعتمادی و بی‏باوری کمیسیون انتخابات از همین اکنون روند تعیین و تقرر کارمندان جدید، خریداری وسایل و تجهیزات انتخاباتی و بستن قرارداد ها با شرکت های که علاقمند به برقی سازی پروسه انتخابات است را تا رسیدن به یک تفاهم ملی و اعمال اصلاحات بنیادین که فراهم کننده قناعت همه طرف ها باشد متوقف کند.

آقای ترشتوال گفت که شورای تفاهم جریان‌های سیاسی، جهت برگزاری انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه و جلوگیری از رفتن انتخابات به بحران، خواست‌های مراتب آتی را جداً مطرح و آن‌را تعقیب می نماید:

 کمیشنران و روئسای کمیسیون های انتخاباتی در اسرع وقت عزل و به جای آنها، حکومت وحدت ملی در توافق با احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و شخصیت های مطرح سیاسی، اعضای واجد شرایط دیگری را، معرفی و تعیین نمایند و یا اصلاحات بنیادین که قناعت همه یی طرف ها و جهت های سیاسی افغانستان را حاصل کرده بتواند، آورده شود. تأکید می‎گردد در صورت عدم تمکین به خواست های شورای تفاهم جریان های سیاسی، این شورا در مشورت با مردم افغانستان و جهت های بین المللی و نهادهای ذیدخل طرح بدیل خویش را ارایه خواهد کرد.

شوراى تفاهم جریان هاى سیاسی، توقع دارد تا حکومت وحدت ملى بدون از دست دادن فرصت، هر چه سریع تر، در عملى ساختن موارد فوق اقدام ورزیده، ارادۀ راستین خود را در پیوند به شفافیت و عادلانه بودن انتخابات، از طریق ایجاد نهاد هاى مستقل، بیطرف، توانمند و قابل اعتماد در مدیریت کلان اجرایی و نظارتی انتخابات عملاً ثابت نماید.

به همت شبکه سراسری جوانان انسجام؛ نشست علمی «عاشورا و عصر حاضر» برگزار گردید

نشست علمی «عاشورا و عصر حاضر» با حضور شخصیت‌های علمی، استادان دانشگاه‌ها، فعالان اجتماعی و دانشجویان برگزار گردید. در این نشست، تأکید شد که قیام امام حسین (ع) قیام اصلاح‌گرایانه بود و پیام آن امام، پیامی به همه عصرها و نسل‌ها است.

امروز (جمعه ـ 8 میزان) شبکه سراسری جوانان انسجام نشست علمیِ را تحت عنوان «عاشورا و عصر حاضر» با حضور شخصیت‌های علمی، استادان دانشگاه‌ها، فعالان اجتماعی، دانشجویان و اعضای این شبکه در تالار کنفرانس‌های دانشگاه رابعه بلخی برگزار کرد.

هرچه زمان می‌گذرد، اهمیت عاشورا برجسته‌تر می‌شود

دکتور احمدجاوید عالمی رییس شبکه سراسری جوانان انسجام در سخنان مقدماتی خویش، ضمن خیر مقدم‌گویی مهمانان، اظهار داشت که قیام امام حسین علیه‌السلام برای اصلاح امت جدش بود و هرچه زمان می‌گذرد، قداست و اهمیت این قیام بیش‌تر و برجسته‌تر می‌شود.

دکتور عالمی افزود: «ما باید نقطه‌های وصل پیام‌ عاشورا را در بین امت اسلامی پیدا کنیم. فراتر از آن، عاشورا مربوط به تمام بشریت است و نباید به این مذهب و آن مذهب محدود شود.»

وی تصریح کرد که انقلاب عاشورا برای بشریت درس آزادگی، آزادمنشی، ایثار و فداکاری آموخت و تمام نهضت‌های آزادی‌بخش جهان از قیام امام حسین علیه‌السلام الهام گرفته‌اند.

رییس شبکه سراسری جوانان انسجام خاطرنشان ساخت: «اگر ما به شعارهای عاشورا عمل نماییم و پیام‌های عاشورا را سرمشق زندگی مان قرار دهیم، وحدت و همدلی بین امت اسلامی بیش‌تر تحکیم می‌شود.»

دکتور بینش: سه برداشت متفاوت از عاشورا صورت گرفته است

دکتور وحید بینش؛ استاد دانشگاه در این نشست علمی گفت که امام حسین علیه‌السلام نه برای کشته‌شدن؛ بلکه برای اصلاح‌گری رفته بود و اگر پیروز می‌شد (شهید نمی‌شد)، حکومت تاسیس می‌کرد، چون حق‌اش بود.

آقای بینش افزود که در طول تاریخ حداقل سه برداشت متفاوت از عاشورا صورت گرفته است: اول برداشت عاطفی، دوم برداشت عقلانی و سوم برداشت عرفانی است.

این استاد دانشگاه در توضیح این سه‌ برداشت گفت که برداشت عاطفی؛ برداشت تراتژیک از عاشورا است که پیام آن گریه است و با این هدف که امام حسین علیه‌السلام شهید شد تا مسلمانان برای او گریه کنند تا گناهان شان بخشیده شود. در حالی که عزاداری خوب است؛ اما باید در حد آن باشد که ابعاد دیگر انقلاب عاشورا را تحت تأثیر قرار ندهد.

وی تصریح کرد: «در برداشت عقلانی برادران اهل سنت ما که اعتقاد به معصومیت امامان مان ندارند؛ از جنبه دیگر به آن نگاه کرده‌اند. بن‌خلدون می‌گوید که امام حسین بین «حقانیت»‌اش و «قدرت»اش اشتباه کرد چون این دو تا را مخلوط کرد. درست است که جانشین پیامبر بود ولی زور نداشت، چرا رفت؟ چون به بحث کلامی اعتقاد ندارد و معصوم بودن امام برایش مطرح نیست. لذا این انتقادها را در دنیای قدیم داریم. ولی در دنیای جدید دانشمندان اهل‌سنت و شیعه در بحث عاشورا هردو متحول شدند. به همان اندازه که عقلانیت در اهل سنت از حالت بسیار پایین بالا آمد به همان اندازه شیعیان هم تعبیرهای عقلانی بسیار رسا، از حادثه عاشورا کردند.»

وی در سخنان پایانی خویش گفت که حادثه عاشورا ترکیبی از عاطفه و عشق و عقل و عرفان است و هرکدام به زیبایی در جای خود تبارز کرده است؛ لذا از عاشورا بیاموزیم که چطور جامعه را مدیریت کنیم و به همین طور دیگر ارزش‌های آن را بشناسیم و از آن استفاده کنیم.

دکتور خواتی: فرهنگ تجلیل از عاشورا نیازمند اصلاحات است

از سویی‌هم، محمد شفق خواتی؛ پژوهشگر و استاد دانشگاه در خصوص فرهنگ تجلیل از عاشورا صحبت کرد و گفت که فرهنگ عاشورا با فرهنگ تجلیل از عاشورا متفاوت است.

وی افزود که فرهنگ عاشورا، فرهنگ اصلاح‌گری است. فرهنگ عاشورا ترکیبی زیبایِ از ایثار، فداکاری، اصلاح‌گری و دیگر ارزش‌ها است که امام حسین علیه‌السلام آن را با سخنان و رفتار خویش به نسل‌های بعد از خود آموخت؛ اما فرهنگ تجلیل از عاشورا مجموعه‌ای از آیین‌هایی است که در عزاداری‌های شهدای کربلای به کار می‌بریم؛ لذا انتظار می‌رود که بین فرهنگ عاشورا و فرهنگ عزاداری عاشورا سنخیت/ همخوانی ایجاد شود.

به تصریح آقای خواتی، از نشانه‌های یک جامعه پیشرفته و شکوفایی یک حکومت این است که شایستگانِ حکومت مقدم باشند و فاسدان کنار گذاشته شوند. در زمان امام حسین علیه‌السلام آدم مثل یزید حاکم بود و امام در برابر وی ایستاد تا اصلاح‌گری کند؛ این فرهنگ عاشورا است.

وی با بیان این که قیام امام حسین علیه‌السلام قیام اصلاح‌گرایانه بود؛ گفت که امام حاضر بود اگراین اصلاحات به قیمت خون‌اش هم تمام شود؛ برای ایستادگی کند و سرانجام هم چنین شد.

این پژوهشگر از برخی شیوه‌های عزاداری مثل گل‌آلود کردن موترها، قمه‌زنی، نصب عکس‌های منتسب به معصومین و شهدای کربلا، روضه‌های بی‌اساس، سخنرانی‌های خالی از محتوا و اغراق‌آمیز و … انتقاد کرد و افزود: «از یک طرف خوشحال هستیم که نور حسینی سراسر عالم را روشن کرده است و از طرف دیگر، برخی آیین‌ها و روش‌های عزاداری که اختراع شده به تدریج انقلاب عاشورا را به انحطاط می‌کشاند.»

وی علاوه کرد که اساس اصلاحات فرهنگ است؛ لذا اصلاحات فرهنگی، کار تدریجی را ضرورت دارد و این امر، باید با مدارا انجام شود.

در اخیر، حجت‌الاسلام سید مهدی موسوی ضمن سخنان کوتاهی با دعای خیر و فلاح مردم افغانستان و آرامش کشور و فراگیر شدن فرهنگ ناب حسینی این نشست علمی را پایان بخشید.

قابل یادآوری این که گرداننده این نشست علمی اسحاق موحدی معاون شبکه سراسری جوانان انسجام بود.

سمینار نظارت اجتماعی در شورای ولایتی هرات حزب انسجام ملی برگزار شد+عکس

سمینار نظارت اجتماعی با حضور شخصیت‌های اجتماعی، فرهنگیان و جوانان در دفتر حزب انسجام ملی افغانستان در ولایت هرات برگزار شد.

به تازگی، سیمنار تحت عنوان نظارت اجتماعی با حضور شخصیت‌های اجتماعی، مسئولان دفتر حزب انسجام ملی، و ده‌ها تن از نخبگان و فرهنگیان از سوی دفتر دیدبان شفافیت افغانستان در مقر شورای ولایتی حزب انسجام ملی در هرات برگزار گردید. هدف از برگزاری این سیمنار، آگاهی‌دهی جوانان در قسمت نظارت و مشارکت آنان در پروژه‌های انکشافی محلی بود تا با بسیج و نظارت مردم جلو کم‌کاری‌ها و فساد (حیف و میل پروژه‌های انکشافی) از سوی شرکت‌ها و نهادهای اجرایی گرفته شود.

مسئول اداره شفافیت باور دارد که آگاهی عمومی و بسیج مردمی تنها راهکار مناسب در امر مبارزه با فساد موجود در کشور است.

همچنین آقای شایان مسئول برگزاری این سیمنار همکاری همه جانبه خود در راستایی مبارزه با فساد را اعلام نمود.

در ادامه رضا رضایی که مسئولیت یکی از شوراهای انکشافی را در ناحیه سیزدهم شهر هرات به عهده دارد از کندی همکاری‌ مردم و نقش کم‌رنگ جوانان در سهم‌گیری مسئولیت‌های اجتماعی ابراز نارضایتی نموده و جوانان را برای سهم‌گیری در مسئولیت‌های اجتماعی تشویق و ترغیب نمود.

در پایان محمدعظیم اکبری‌زاده مسئول دفتر هرات حزب انسجام ملی افغانستان ضمن تمجید از حضور شرکت کنندگان؛ تصریح کرد که حزب انسجام ملی در هرات، در زمینه برگزاری چنین برنامه‌هایی آمادگی کامل دارد.

گزارش تفصیلی از دیدوبازدید اقشار مختلف مردم با داکتر صادق مدبر در روزهای عید +عکس

رهبران احزاب، علما، شخصیت‌های سیاسی و جهادی، مسئولان حکومتی، اعضای شورای ملی، متنفذین و بزرگان اقوام کشور، استادان دانشگاه‌ها و مسئولان مراکز علمی، شوراهای قومی، اعضای جامعه مدنی، نهادهای فرهنگی و اجتماعی، انجمن‌های ورزشی و اقشار مختلف مردم با حضور در دفتر مرکزی حزب انسجام ملی افغانستان عید سعید قربان را به داکتر صادق مدبر و اعضای شورای رهبری حزب انسجام ملی افغانستان تبریک گفتند.

استاد محمد اکبری رهبر حزب حراست اسلامی افغانستان و نماینده مردم بامیان در ولسی جرگه، استاد ابوالحسین یاسر مشاور رییس جمهور در امور پشتیبانی از نیروهای مسلح و رییس حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان، محمدعارف حیدری و همراهان، دکتور عباس بصیر مشاور ارشد رییس جمهور در امور محیط زیست، الحاج سید حسین بصیر، الحاج فصیحی و جمعی از مسئولان دفتر استاد محمد کریم خلیلی، الحاج خلیل دره‌صوفی و جمعی از مسئولان دفتر استاد حاجی محمد محقق، عطاءالحق بیریا رییس تنظیم جلسات شورای وزیران، سید بشیر بشردوست رییس هماهنگی جلسات شورای وزیران، ذکیه رضایی رییسه امور زنان دایکندی؛

عزیزاحمد خان مشاور رییس‌جمهور، سید انور علی رحمتی رییس دفتر معاون دوم رییس جمهور، نجیبه حسینی منشی مجلس سنا، الحاج محمد اکبر احمدی معین امور شهرسازی و وزارت شهرسازی و مسکن، استاد ملیحه حسن عضو کمیسیون انتخابات، بشیراحمد فاتحی رییس منابع بشری وزارت دفاع ملی، علی‌شاه محمدی رییس کمیسیون انتخابات بامیان و قاسم قسیم رییس کمیسیون انتخابات دایکندی، خانم روشن رییس دفتر وزیر تحصیلات عالی، حبیب‌الله رادمنش معاون پیشین والی دایکندی، انجنیر مهدی رییس ناحیه ششم شهر کابل و آقای رحیمی رییس ناحیه سیزدهم شهر کابل، دکتور علی فطرت استاد دانشگاه، پوپلزی پوپل رییس پیشین اداره عالی نورم و استندرد، آقای مجددی از کارمندان اداره امور؛

شیرزمان ملگری و آقای گجروال مشاوران پیشین ریاست‌جمهوری، دگرجنرال غلام‌علی وحدت والی پیشین بامیان، وفی‌الله افتخار رییس پیشین اداره آیسا و همراهان، سیدمحمد هاشمی معین وزارت عدلیه، دکتور محمد قاسم وفایی‌زاده معین اداره مستقل هوانوردی ملکی، بهمن یوسفی رییس منابع بشری وزارت دولت در امور حالات اضطرار، الحاج الهام رییس دفتر مقام ستره‌محکمه؛

اعضای شورای رهبری و روسا و اعضای کمیته‌های مرکزی حزب انسجام ملی افغانستان، سیدمحمد سعیدی عضو پیشین مجلس سنا و رییس شورای ولایتی میدان وردک حزب انسجام ملی و اعضای این شورا، الحاج محمد هاشم مهدوی عضو ولسی جرگه، الحاج سیدنادرشاه بحر عضو ولسی جرگه، حاجی محمد حسین فهیمی وکیل شورای ولایتی میدان وردک و همراهان، حاجی احمد جعفری وکیل شورای ولایتی میدان وردک، الحاج خوانین خان سلطانی وکیل شورای ولایتی میدان وردک، حلیمه عسکری وکیل شورای ولایتی میدان وردک، فاطمه حسینی رییس کمیته امور زنان حزب انسجام ملی افغانستان و جمعی از بانوان؛

اسدالله مبارز عضو بلندپایه لوی سارنوالی، آقای قاضی بختیاری، محمدعالم اراده معین اداره اراضی افغانستان، اسدالله عزیزی، علی آقا مرتضوی رییس پارک‌های صنعتی وزارت تجارت و همراهان، انجنیر بهیر رییس بنیاد حامد کرزی، یاسین همراز رییس امور مالی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، انجنیر خلیل‌الله دانش از کارمندان وزارت فواید عامه، آقای ضیا رییس اتحادیه صنعت‌کاران، انجنیر حبیب‌الله رضایی و انجنیر مرتضی سیرت استادان دانشگاه‌؛

حجت‌الاسلام استاد فیاض ارزگانی عضو شورای اخوت اسلامی افغانستان، حجت‌الاسلام نوروزعلی اعتمادی مشاور پیشین ریاست‌جمهوری، حجت‌الاسلام الحاج بهمن علی‌ رضوانی خطیب مسجد امیرالمومنین برچی، حجت‌الاسلام قایمی، حجت‌الاسلام سلیمان حسینی، حجت‌الاسلام سید هادی حسینی از بهسود، حجت‌الاسلام استاد هادی ترکمنی از شخصیت‌های پیشین جهادی و جمعی از بزرگان دره ترکمن ولایت پروان و اعضای شورای ولایتی پروان حزب انسجام ملی، شیخ خالقداد بلاغی سناتور پیشین، الحاج عباس حسن‌زاده رییس شورای علوم قرآنی، حجت‌الاسلام محمدی، حجت‌الاسلام محمدحسن صالحی، حجت‌الاسلام مهدوی‌ و همراهان، حجت‌الاسلام سید جواد توکلی، آقای هاشمی رییس و اعضای انجمن صدای جوان، حجت‌الاسلام آقای اخلاقی، حجت‌الاسلام استاد مبلغ ناهوری و جمعی از همراهان، دکتور حجت‌الاسلام صمیمی، شیخ ظفر جعفری و همراهان، حجت‌الاسلام استاد فهیمی دایمرداد؛

جنرال فهیمی معاون زون پولیس در شمال، جنرال شیرحسین علی‌گوهر از کادرهای وزارت امور داخله، آمر صمدخان، آمر محمودی، آمر نصرت و‌ رییس رجبی، جنرال احسان و همراهان، رضا حقیار آمر دفتر معین ارشد امور امنیتی، جنرال حفیظ الله پویا از حصه اول بهسود، بشیر داوری مدیر جنایی حوزه ششم امنیتی پولیس، قوماندان داوود آمر پیشین حوزه سیزدهم پولیس، حاجی نواب معاون پیشین حوزه سیزدهم پولیس،

داکتر احمدجاوید عالمی رییس مراکز صحی عالمی و رییس شبکه سراسری جوانان انسجام، حمید برزگر از کارمندان اداره امور، داکتر صابر نصیب رییس شفاخانه استقلال، داکتر نورالله راموز رییس شفاخانه تخصصی چشم راموز و رییس کمیته صحت و معارف حزب انسجام ملی افغانستان، محمدعلی رضایی رییس دانشگاه رابعه بلخی و جمعی از استادان این دانشگاه، محمدظاهر زارع معاون دانشگاه رابعه بلخی، شمس نجفی از مسئولان شهرداری کابل، حسین هزاره رییس خزاین وزارت مالیه، آقای نوری رییس حقوق کمیسیون مستقل انتخابات، استاد محمدابراهیم غنی ولسوال حصه اول بهسود ولایت میدان وردک؛

انجنیر یحیی و همراهان، حاجی نثار،‌ حاجی محمدعلی صفدری و بزرگان قوم درویش‌علی هلمند، وکیل رجب جمشیدی و همراهان، حاجی اسلم و جمعی از بزرگان سیاه‌پیتاب، سارنوال عارف و همراهان، حاجی محمد امین صفرزاده و همراهان، حاجی سرور امید از بزرگان گولایی مهتاب قلعه، وکیل چمن و همراهان، دکتور عبدالمجید واحدی رییس شورای هماهنگی اقوام مرکز بهسود با جمع کثیری از اعضای این شورا، وکیل رحیمی از شهرک امید سبز و همراهان، وکیل نظری وکیل قلعه‌نو ناحیه سیزدهم، حاجی کاظم و همراهان، شورای اجتماعی جوانان میدان وردک، الحاج شمشیری و جمعی از سادات سنگلاخ؛

الحاج محمدعلی راسخ، الحاج محمدزمان نبی‌زاده و جمعی از بزرگان قلعه ناظر ناحیه ششم شهر کابل، رحیم خان رییس شورای اقوام میزه، حاجی قادر و اعضای این شورا، حاجی نوروز وکیل گذر، وکیل مستعار با جمعی از وکلای گذر ناحیه ۱۳، وکیل سید شکر، غلام‌رضا براتی و اعضای شبکه فدائیان رهبر، سیدناصر موسوی فعال مدنی، شورای اجتماعی تپه سنکر، شهرک جعفریه و قلعه للندر، حاجی رضا و جمعی از هیأت امنای مسجد امام حسن مجتبی، رییس و اعضای انجمن اجتماعی ـ فرهنگی ندای حق، وکیل حیدری از قلعه بابر و همراهان، الحاج خدابخش از بزرگان حصه اول بهسود، قوماندان حاجی حسین سیاه‌سنگ و همراهان، انجنیر عبدالستار از فرماندهان پیشین جهادی، سیداحمدشاه توسلی، خانم قمبری رییس شورای اجتماعی چهل‌دختران، آقای حسنی، وکیل حسینی و اعضای این شورا؛

الحاج سید حسین رزمجو از بزرگان پروان، حاجی بهمن و جمعی از بزرگان و جوانان قوم عبدالخالق کجاب، انجنیر قاسم و همراهان، محمدباقر ملتیار و همراهان، آقای باتوری و اعضای انجمن فضای خرد، معلم شاه‌ولی نصرت و همراهان از ولایت بغلان، حاجی واسع ترکمنی و همراهان، الحاج پهلوان شیر و همراهان، حاجی وکیل الله داد و جمعی از جوانان مهتاب قلعه ناحیه ششم، رییس رحمت‌الله، حاجی قادر و شیخ مدارعلی کریمی از بزرگان مرکز بامیان، الحاج قربان علی رییس اتحادیه قنادان شهر کابل، حاجی صابر، حاجی یوسف و همراهان، قوماندان داوود ترکمنی و همراهان، علی جان ناصری رییس شورای اجتماعی انصار المهدی و همراهان، رییس اسلم وکیلی و جمعی از بزرگان و جوانان سنگ‌شانده بهسود، حاجی امیرمحمد خاشع و همراهان، سید حسین رحیمی از بادآسیاب بهسود، رییس و اعضای مجمع حامیان وحدت، الحاج صفر و همراهان، پهلوان میرزاگل و جمعی از جوانان قلعه‌ناظر ناحیه ششم، سیدمهدی جمعه از سادات سنگلاخ، حاجی حفیظ الله آمر معارف ولسوالی مرکز بهسود؛

غلام‌حسین رییس انجمن علمی فرهنگی ده‌مرده کجاب و ریش‌سفیدان این منطقه، آقای رضوانی رییس شورای همپذیری مردم افغانستان،  داکتر ظاهر محبوب رییس سازمان حرکت سبز، الحاج رسولی از بزرگان قره‌باغ ولایت غزنی، حاجی حسین‌داد رییس، حاجی ملک‌چمن، آقای کاظمی و جمعی از بزرگان و جوانان کجاب بهسود، جنرال فاروق سلطانی و همراهان، حاجی عبدالنبی از دره میدان و همراهان، الحاج امان‌الله از منطقه سرچشمه و همراهان در دفتر مرکزی حزب انسجام ملی افغانستان حضور یافتند و عید سعید قربان را به داکتر مدبر تبریک گفتند.

همچنین داکتر صادق مدبر ضمن تبریک عید سعید قربان، برهمدلی، همگرایی و همسویی مردم افغانستان تأکید کرده و برای ملت بزرگ افغانستان آرزوی بهروزی و برای کشور صلح و ثبات استدعا نمود.

همچنین داکتر صادق مدبر و اعضای شورای رهبری حزب انسجام ملی افغانستان در روزهای عید به منزل شخصیت‌های سیاسی، متنفذین و مصیبت‌داران حضور یافته و عید سعید قربان را حضور آنان تبریک گفت.

 

 

  

شورای ولایتی هرات حزب انسجام ملی از نودوهشتمین سالروز استرداد استقلال کشور تجلیل کرد

شورای ولایتی هرات حزب انسجام ملی از نودوهشتمین سالروز استرداد استقلال کشور با حضور شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی تجلیل کرد.

دیروز (جمعه ـ ۲۷ اسد) از سالروز استقلال کشور در دفتر شورای ولایتی هرات حزب انسجام ملی گرامی‌داشت به عمل آمد. در آغاز این مجلس بر ارواح مقدس شهدای منطقه میرزاولنگ ولایت سرپل و مسجد جوادیه شهر هرات اتحاف دعا گردید.

محمدرضا اکبری صدر مسئول کمیته سیاسی شورای ولایتی هرات حزب انسجام ملی به طور گذرا بحران‌های موجود و ضعف حکومت وحدت ملی را در قسمت حفظ استقلال و تأمین حاکمیت ملی کشور به بررسی گرفت.

در ادامه آقای روحانی مسئول مجمع فرهنگی الکین پیرامون تجدد خواهی شاه امان‌الله خان نکاتی را با اشتراک کنندگان شریک ساخت.

همچنین آقای کاظمی مسئول شورای ولایتی حزب اقتدار ملی در هرات روی تک‌محوری و انحصارگرایی‌ها حکومت ها در یک سده اخیر و عدم توزیع منابع و نبود انکشاف متوازن صحبت نمود.

آخرین سخنران آقای غوری دروازی دبیر کل حزب الله افغانستان بود که در پیوند به تلاش‌های مجاهدین در قسمت حفظ استقلال کشور و نقش جوانان در شرایط موجود سخنرانی نمود.

در ادامه شعر و مقالات توسط عده‌ای از جوانان نیز به خوانش گرفته شد.

این مجلس با دعائیه آقای محمدی مخلص به پایان رسید.