در نتیجه رأی‌گیری امروز مجلس: نادری و انور ماند؛ اما مومند رفت

در نتیجه رأی‌گیری امروز مجلس نمایندگان، وزیران شهرسازی و عدلیه توانستند کرسی خود را حفظ کنند؛ اما فریده مومند وزیر تحصیلات عالی از مقام خود سلب صلاحیت شد. در رأی گیری امروز (دوشنبه ـ 24 عقرب) مجلس نمایندگان بازهم وزیران به جلسه استیضاحیه مجلس حاضر نشدند و نمایندگان در غیاب آنان صندوق رأی گذاشت. در نتیجه این رأی‌گیری سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی با 59 رأی رد، 135 رأی تایید، 5 رأی باطل و 2 رأی سفید همچنان کرسی وزارت را حفظ کرد.

در نتیجه رأی‌گیری امروز مجلس نمایندگان، وزیران شهرسازی و عدلیه توانستند کرسی خود را حفظ کنند؛ اما فریده مومند وزیر تحصیلات عالی از مقام خود سلب صلاحیت شد.

در رأی گیری امروز (دوشنبه ـ 24 عقرب) مجلس نمایندگان بازهم وزیران به جلسه استیضاحیه مجلس حاضر نشدند و نمایندگان در غیاب آنان صندوق رأی گذاشت.

در نتیجه این رأی‌گیری سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی با 59 رأی رد، 135 رأی تایید، 5 رأی باطل و 2 رأی سفید همچنان کرسی وزارت را حفظ کرد.

عبدالبصیر انور وزیر عدلیه با 101 رد، 95 رأی تأیید، 4 رأی باطل و یک رأی سفید در کرسی وزارت عدلیه باقی ماند.

فریده مومند در برابر 131 رأی رد، 62 رأی تایید، 4 رأی باطل و 3 رأی سفید کرسی وزارت تحصیلات عالی را واگذار کرد و از مقام خود سلب صلاحیت گردید.

در نتیجه مجلس استیضاحیه روزهای یک شنبه و دوشنبه جلسه استیضاحیه مجلس صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه، محمود بلیغ وزیر فواید عامه، محمدالله بتاش وزیر ترانسپورت، اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف مقام‌های خود را از دست دادند؛ اما اکلیل حکیمی وزیر مالیه توانست کرسی خود را حفظ کند.

جلسات استیضاحیه وزیران به دلیل ناتوانی در مصرف بودجه توسعه‌ای شان برگزار می‌شود که هر روز سه وزیر به مجلس احضار می‌گردد.

بر اساس تقسیم اوقات مجلس فردا سه‌شنبه وزیران زراعت، تجارت و مبارزه با مواد مخدر استیضاح خواهد شد.

ادامه مطلب

وزیر مالیه ابقا و وزیران ترانسپورت و معارف سلب صلاحیت شدند

در این نشست 203 نماینده رأی خویش را به صندوق ریخت و برای سلب صلاحیت هر وزیر 118 رأی رد اعلام شد. اکلیل حکیمی وزیر مالیه با 112 رأی رد، 85 رأی تایید، 5 رأی باطل و 2 رأی سفید در سمت خود باقی ماند. محمد الله بتاش با 142 رأی رد، 51 رأی تایید، 5 رأی باطل و 6 رأی سفید مقام خود را از به عنوان وزیر ترانسپورت از دست داد.

محمد کریم

در نتیجه رأی‌گیری مجلس نمایندگان، وزیر مالیه در سمت خود ابقا و وزیران ترانسپورت و معارف سلب صلاحیت شدند.

امروز (یک‌شنبه ـ 23 عقرب) مجلس نمایندگان جلسه استیضاحیه اکلیل حکیمی وزیر مالیه، محمدالله بتاش وزیر ترانسپورت و اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف را برگزار کرد؛ اما هیچ‌کدام آنان به این جلسه حضور نیافتند.

این امر، بحث و جنجال‌های دامنه‌داری را در مجلس برانگیخت و سرانجام نمایندگان تصمیم گرفتند تا یک ساعت برای آنان مهلت دهند تا به مجلس حضور یابند که با پایان یافتن ضرب‌العجل همچنان خبری از وزیران نبود.

مجلس در نهایت در غیاب هر سه‌ وزیر صندوق رأی‌گیری گذاشت که از آن میان اکیل حکیمی در سمت خود ابقا شد و محمدالله بتاش و اسدالله حنیف بلخی مقام‌های خود را از دست دادند.

در این نشست 203 نماینده رأی خویش را به صندوق ریخت و برای سلب صلاحیت هر وزیر 118 رأی رد اعلام شد.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه با 112 رأی رد، 85 رأی تایید، 5 رأی باطل و 2 رأی سفید در سمت خود باقی ماند.

محمد الله بتاش با 142 رأی رد، 51 رأی تایید، 5 رأی باطل و 6 رأی سفید مقام خود را از به عنوان وزیر ترانسپورت از دست داد.

همچنان اسدالله حنیف‌بلخی وزیر معارف با 131 رأی رد، 68 رأی تایید، 2 رأی باطل و 3 رأی سفید سلب صلاحیت گردید.

مطابق جدول استیضاح وزیران قرار است فردا مجلس وزیران تحصیلات عالی، عدلیه و شهرسازی را استیضاح کند. مجلس معترض است که چرا وزیران نتوانست حداقل 70 درصد بودجه توسعه‌ای خود را به مصرف برسانند.

با این حال، با توجه به تأکید ارگ مبنی بر به تعویق‌انداختن روند استیضاح وزیران کابینه، مشخص نیست که رییس‌جمهور تصمیم امروز مجلس را می‌پذیرد یا خیر؟

ادامه مطلب

مجلس نمایندگان سه‌وزیر کابینه را سلب صلاحیت کرد

قرار است در روزهای آینده مجلس نمایندگان چهارده وزیر دیگر را نیز استیضاح کند. براساس تقسیم اوقات مجلس، فردا یک شنبه وزیران مالیه، معارف و ترانسپورت؛ برای دوشنبه وزیران تحصیلات عالی، عدلیه و شهرسازی؛ در روز سه شنبه وزیران زراعت، هوانوردی، تجارت و مبارزه با مواد مخدر؛ برای روز چهارشنبه اطلاعات و فرهنگ، اقتصاد، صحت عامه و امور مهاجرین استیضاح خواهند شد.

محمد کریم

مجلس نمایندگان وزیران امور خارجه، کار و امور اجتماعی و فواید عامه را به دلیل ناتوانی در مصرف بودجه توسعه‌ای، آنان را استیضاح و سلب صلاحیت کرد. براساس فیصله مجلس، این وزیران دست‌کم باید 70 درصد بودجه توسعه‌ای خود را مصرف می‌کردند.

امروز (شنبه ـ 22 عقرب) مجلس نمایندگان در نشستی که برگزار کرد، صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه، نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی و محمود بلیغ وزیر فواید عامه را استیضاح و از مقام‌های شان عزل کرد.

عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان از رهبری حکومت وحدت ملی خواست تا افراد واجد شرایط را به جای وزیران سلب صلاحیت شده، به مجلس معرفی کند.

در رأی‌گیری امروز مجلس 207 نماینده حاضر بودند و وزیران با دفاعیه خود، حداقل باید قناعت بیش‌تر از نیم این نمایندگان را به دست می‌آوردند.

براساس این رأی‌گیری، صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه با به دست آوردن 140 رای رد، 58 رای تایید، 3 رای باطل و 6 رای سفید از مقام خود سلب صلاحیت شد.

همچنین محمود بلیغ وزیر فواید عامه با گرفتن 164 رای رد، 33 رای تایید، 4 رای باطل و 6 رای سفید نتوانست قناعت نمایندگان را به دست آورد و کرسی وزارت را ترک کرد.

در ادامه، نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی با 144 رای رد، 56 رای تایید، 2 رای باطل و 5 رای سفید مواجه شد و کرسی وزارت را از دست داد.

قرار است در روزهای آینده مجلس نمایندگان چهارده وزیر دیگر را نیز استیضاح کند.

براساس تقسیم اوقات مجلس، فردا یک شنبه وزیران مالیه، معارف و ترانسپورت؛ برای دوشنبه وزیران تحصیلات عالی، عدلیه و شهرسازی؛ در روز سه شنبه وزیران زراعت، هوانوردی، تجارت و مبارزه با مواد مخدر؛ برای روز چهارشنبه اطلاعات و فرهنگ، اقتصاد، صحت عامه و امور مهاجرین استیضاح خواهند شد.

ادامه مطلب

هم‌زمان با سفر به غنی به غور؛ هفت غیرنظامی ربوده شدند

عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی این ولایت  با تایید این خبر افزوده که این آدم‌ربایی بعد از ظهر روز گذشته (جمعه ـ 14 عقرب) در قریه نهرکوه این ولایت صورت گرفته و افراد وابسته به داعش همراه با این 7 تن 500 راس گوسفند را نیز با خود برده‌اند. به گفته او افراد ربوده شده تماماٌ چوپان بوده و در جریان زد و خوردی که میان داعشیان و چوپان‌ها صورت گرفته، یکتن از چوپان‌ها شدیداٌ زخم برداشته است.

محمد کریم

هم‌زمان با سفر رییس‌جمهور غنی به ولایت غور، مسئولان این ولایت می‌گویند که هفت غیرنظامی توسط «افراد وابسته به گروه داعش» ربوده شده‌اند.

عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی این ولایت  با تایید این خبر افزوده که این آدم‌ربایی بعد از ظهر روز گذشته (جمعه ـ 14 عقرب) در قریه نهرکوه این ولایت صورت گرفته و افراد وابسته به داعش همراه با این 7 تن 500 راس گوسفند را نیز با خود برده‌اند.

به گفته او افراد ربوده شده تماماٌ چوپان بوده و در جریان زد و خوردی که میان داعشیان و چوپان‌ها صورت گرفته، یکتن از چوپان‌ها شدیداٌ زخم برداشته است.

این گروگان‌گیری در حالی است که روز گذشته رییس‌جمهور غنی برای غم‌شریکی با خانواده‌های 30 غیرنظامی کشته شده و بررسی اوضاع امنیتی به این ولایت به رفته بود.

آقای غنی به مردم غور وعده داده که انتقام 30  تن از باشندگان این ولایت که توسط مردان مسلح به شهادت رسیده‌اند، را خواهد گرفت.

ادامه مطلب

افزایش ده درصدی کشت کوکنار در سال جاری

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل گزارشی را با رسانه‌ها شریک کرده که نشان می‌دهد کشت کوکنار نظر به سال قبل 10 درصد افزایش داشته است. امروز (یک‌شنبه ـ 2 عقرب) دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در گزارش نگاشته که در سال 2015 میلادی 183 هزار هکتار زمین زیر کشت کوکنار قرار داشت؛ اما در سال 2016 میلادی این رقم به 201 هزار هکتار رسیده است.

محمد کریم

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل گزارشی را با رسانه‌ها شریک کرده که نشان می‌دهد کشت کوکنار نظر به سال قبل 10 درصد افزایش داشته است.

امروز (یک‌شنبه ـ 2 عقرب) دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در گزارش نگاشته که در سال 2015 میلادی 183 هزار هکتار زمین زیر کشت کوکنار قرار داشت؛ اما در سال 2016 میلادی این رقم به 201 هزار هکتار رسیده است.

در این گزارش نیز آمده که برداشت یا حاصل‌دهی نیز سیر صعودی داشته و نظر به سال قبل 30 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

براساس یافته‌های این سازمان برداشت از هر هکتار زمین در سال گذشته 18،3 کیلو گرام بوده و در سال 2016 این رقم به 23،8 کیلوگرام افزایش پیدا کرده است.

گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که در سال گذشته میلادی، 3760 هکتار زمین از کشت کوکنار محو شده بود اما در سال روان این رقم بشدت کاهش یافته و به 355 هکتار زمین خلاصه می‌شود.

این رقم کاهش 91 درصدی را نظر به پارسال تجربه کرده است.

ادامه مطلب