کمبود سردخانه عامل ضرر کشاورزان

وزارت زراعت و آبیاری کار ساخت 8 سردخانه را در سال 1391 آغاز کرد و قرار بود در سال جاری به بهره برداری سپرده شود اما حالا خبری از تکمیل کار آن سرد خانه ها نیست. خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که با توجه به مشکلات ترانزیتی که در افغانستان وجود دارد، نبود سردخانه ها یکی از مشکلات اساسی برای باغ داران افغان است و کاری که دراین عرصه صورت گرفته منظم و پاسخگو نیست، اکنون که یک ماه بعد فصل برداشت میوه ها میرسد و سردخانه ها به تعداد کافی در اختیار نداریم به مشکلات نگهداری و نگرانی ما افزوده است.

محمد کریم

یک ماه تا برداشت میوه های تازه مانده اما خبری از سردخانه های وعده داد ه شده نیست.

وزارت زراعت و آبیاری کار ساخت 8 سردخانه را در سال 1391 آغاز کرد و قرار بود در سال جاری به بهره برداری سپرده شود اما حالا خبری از تکمیل کار آن سرد خانه ها نیست.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که با توجه به مشکلات ترانزیتی که در افغانستان وجود دارد، نبود سردخانه ها یکی از مشکلات اساسی برای باغ داران افغان است و کاری که دراین عرصه صورت گرفته منظم و پاسخگو نیست، اکنون که یک ماه بعد فصل برداشت میوه ها میرسد و سردخانه ها به تعداد کافی در اختیار نداریم به مشکلات نگهداری و نگرانی ما افزوده است.

به گفته مقامات وزارت زراعت و آبیاری این وزارت برای ساخت سرد خانه های معیاری زمان بیشتر و بودجه بیشتر نیاز دارد و به این زودی ها فراهم کردن آن ممکن نیست.

آنان می گویند، قرار است امسال کار ساخت 240 سرد خانه با ظرفیت 3600 تن تکمیل و به بهره برداری برسد.

احمد شکیب عمر، مسؤل عملی سازی این پروژه ها در وزارت زراعت می‌گوید امسال کار ساخت سرد های دیگر نیز روی دست است تا از وارد شدن خسارت بیشتر به کشاورزان جلوگیری شود.

کمبود سرخانه در کشور از چالش های اساسی بشمار می‌رود و همه ساله سبب فاسد شدن یا فروش به قیمت پایین فرآورده های کشاورزان می‌شود .

ادامه مطلب

شورای مردمی تپه سنکر حمایت خود را از برنامه های حزب انسجام ملی اعلام کرد

 

رییس و اعضای در دیدار با داکتر صادق مدبر شورای مردمی تپه سنکر حمایت خود از برنامه های حزب انسجام ملی افغانستان اعلام کرد. آقای دلجم رییس شورای مردمی تپه سنکر اظهار داشت که از این پس به صورت جدی تر در کنار حزب انسجام ملی فعالیت خواهد کرد. داکتر مدبر رییس شورای رهبری حزب انسجام ملی افغانستان نیز از فعالیت های شورای مردمی تپه سنکر ستایش نمود.

رییس و اعضای در دیدار با داکتر صادق مدبر شورای مردمی تپه سنکر حمایت خود از برنامه های حزب انسجام ملی افغانستان اعلام کرد.

آقای دلجم رییس شورای مردمی تپه سنکر اظهار داشت که از این پس به صورت جدی تر در کنار حزب انسجام ملی فعالیت خواهد کرد.

داکتر مدبر رییس شورای رهبری حزب انسجام ملی افغانستان نیز از فعالیت های شورای مردمی تپه سنکر ستایش نمود.

ادامه مطلب

شورای ولایتی میدان وردک حزب انسجام ملی گزارش کاری خود را ارایه کرد

سیدمحمد سعیدی رییس شورای ولایتی میدان وردک حزب انسجام ملی گزارش کاری این شورا را به داکتر صادق مدبر رییس شورای رهبری حزب انسجام ملی افغانستان ارایه کرد. در برابر، داکتر مدبر ضمن تقدیر از کارکردهای این شورا، بر تداوم فعالیت‌های بیش‌تر و گسترده‌تر حزبی در میدان وردک تاکید ورزید. در این نشست تمامی هیأت رهبری شورای ولایتی میدان وردک حزب انسجام ملی افغانستان حضور داشتند.

سیدمحمد سعیدی رییس شورای ولایتی میدان وردک حزب انسجام ملی گزارش کاری این شورا را به داکتر صادق مدبر رییس شورای رهبری حزب انسجام ملی افغانستان ارایه کرد.

در برابر، داکتر مدبر ضمن تقدیر از کارکردهای این شورا، بر تداوم فعالیت‌های بیش‌تر و گسترده‌تر حزبی در میدان وردک تاکید ورزید.

در این نشست تمامی هیأت رهبری شورای ولایتی میدان وردک حزب انسجام ملی افغانستان حضور داشتند.

 

ادامه مطلب

بورد مشورتی میدان وردک حزب انسجام ملی با داکتر مدبر دیدار کرد

رییس و اعضای مشورتی بورد مشورتی میدان وردک حزب انسجام ملی افغانستان با داکتر صادق مدبر رییس شورای رهبری حزب انسجام ملی دیدار کردند و روی مسایل مختلف ولایت میدان وردک بحث صورت گرفت.

رییس و اعضای مشورتی بورد مشورتی میدان وردک حزب انسجام ملی افغانستان با داکتر صادق مدبر رییس شورای رهبری حزب انسجام ملی دیدار کردند و روی مسایل مختلف ولایت میدان وردک بحث صورت گرفت.

ادامه مطلب

کشف هزار کیلوگرام مواد منفجره در ولایت پروان

در خبرنامه ای که سوی وزارت امور داخله منتشر شده از کشف یک مخفیگاه بزرگ مواد منفجره در ولایت پروان خبر داده است. این مخفیگاه در ولسوالی بگرام در منطقه صیاد کشف شده است. در این جریان کسی بازداشت نشده و پولیس در حال تحقیق بروی این قضیه است. چندی پیش نیز یک مخفیگاه بزرگ مواد منفجره در ولایت پروان و در همین ولسوالی کشف گردیده بود که در حدود 30 هزار کیلوگرام بود.

محمد کریم

در خبرنامه ای که سوی وزارت امور داخله منتشر شده از کشف یک مخفیگاه بزرگ مواد منفجره در ولایت پروان خبر داده است.

این مخفیگاه در ولسوالی بگرام در منطقه صیاد کشف شده است. در این جریان کسی بازداشت نشده و پولیس در حال تحقیق بروی این قضیه است.

چندی پیش نیز یک مخفیگاه بزرگ مواد منفجره در ولایت پروان و در همین ولسوالی کشف گردیده بود که در حدود 30 هزار کیلوگرام بود.

این ولایت در همجواری کابل قرار دارد و مخفی کردن مواد منفجره در همسایگی پایتخت زنگ خطری برای امنیت پایتخت محسوب می‌شود.

ادامه مطلب