قتلِ عام غیرنظامیان در میرزاولنگ، مصداق عینیِ جنایتِ جنگی است

محمد کریم
کشتار غیرنظامیان در منطقه میرزا اولنگ ولایت سرپل توسط گروه های تروریستی جنایت ضد بشری شمرده می‌شود و در چند سال اخیر در منازعات میان دولت و گروه های تروریستی بی سابقه بوده است.
شاهدان عینی و اعضای گروه هم‌آهنگی عدالت انتقالی شمار کشته شدگان را 52 تن گفته اند که در کشتن آنان هیچ تفکیک در نظر گرفته نشده و بطور هدف‌مند قتل عام گردیده اند و نیز افزوده که صدها خانواده مجبور به ترک خانه های خویش شده اند.
امروز (چهاشنبه ـ 18 اسد) گروه هماهنگی عدالت انتقالی که شامل 25 سازمان ملی و بین المللی می‌شود در این زمینه اعلامیه ای را صادر کرده و این رویداد را جنایت ضد بشری و ضد انسانی دانسته و خواهان تامین امنیت مردم شده است.
براساس این اعلامیه، چشم پوشی از این فجایع زمینه ساز فجایع بدتر و بزرگتر می‌گردد و فرهنگ معافیت تروریستان و فقدان عملکرد سریع در رابطه این نوع حملات نشانه ضعف حکومت است.
این گروه با صدور اعلامیه این کشتار را به شدید ترین لحن تقبیح نموده و بصورت جدی از حکومت می‌خواهد که باید بصورت جدی برای محافظت جان، مال و کرامت انسانی شهروندان برنامه داشته و کمک فوری به بیجاشدگان آن منطقه نماید تا از فاجعه دیگر جلوگیری شده باشد.
در بخشی دیگر از این اعلامیه آمده که عاملین این کشتار هدف‌مند باید شناسایی شده و به پنجه قانون سپرده شود و با توجه به گستردگی جنایات جنگی و فقدان ظرفیت لازم در نهادهای عدلی و قضایی جهت رسیدگی به این قضایا از محکمه جزایی بین المللی کمک گرفته شود.
همچنین، گروه هم‌آهنگی عدالت انتقالی، از محکمه جزایی بین المللی (ICC) می‌خواهد که این محکمه، مطابق اساسنامۀ روم و صلاحیتِ تکمیلی خود؛ به جرایم جنگی در افغانستان، به شمول ارتکاب جنایت جنگی در میرزا اولنگِ ولایت سرپل رسیده‌گی نماید.

تراکم قراردادها و تأخیر در اجرایی شدن پروژه‌های توسعه‌ای

قراردادها به بهانه اصلاحات و شفافیت در کمیسیون تدارکات انبار شده و اینگونه تمام چرخ کاری وزارت‌ها غیر فعال باقی مانده‌اند.  با این حال، با گرم شدن بیش‌تر هوا، ناامنی‌ها افزایش پیدا خواهند کرد و زمینه‌های اجرایی شدن پروژه‌های توسعه‌ای محدودتر خواهد شد. همچنین در برخی مناطق کشور همانند بدخشان و بامیان و دایکندی زمستان زودتر فراخواهد رسید و موانع طبیعی سد راه اجرای این پروژه‌ها خواهند شد.

برخی از اعضای مجلس نمایندگان از تراکم قراردادها و تأخیر در اجرایی شدن پروژه‌های توسعه‌ای اظهار نگرانی کرده‌ و می‌گویند که عامل این مشکلات کمیسیون تدارکات ملی است.

نمایندگان مجلس دیروز (شنبه ـ‌23 ثور) در نشست عمومی مجلس اظهار داشتند که هزاران قرارداد پروژه‌های توسعه‌ای در کمیسیون تدارکات ملی تراکم کرده و به قرارداد داده نمی‌شوند.

جمهور نیوز نگاشته؛ نمایندگان مجلس می‌گویند که رییس‌جمهور غنی در دادن قراردادهای پروژه‌های پروژه‌ها انحصارگرایی کرده و به همین دلیل کار بسیاری از پروژه‌ها در سطح کشور تاهنوز آغاز نشده است.

هم‌اکنون حدود پنج ماه از سال مالی ۱۳۹۶ می‌گذرد و نمایندگان می‌گویند، در صورت ادامه این وضعیت، واحدهای مستقل بودجه‌ای، بیش از ۱۰ درصد بوجه توسعه‌ای شان را مصرف نخواهند توانست.

غلام فاورق مجروح یکی از اعضای مجلس گفته است: ۲۲۹۱ قرارداد پروژه انکشافی در کمیسیون ملی تدارکات تراکم کرده و اگر طوری که این کمیسیون قراردادها را پاس کند تا یک سال دیگر هم این پروژه‌ها به قرارداد داده نخواهند شد.»

آقای مجروح افزود، که این قراردادها به بهانه اصلاحات و شفافیت در کمیسیون تدارکات انبار شده و اینگونه تمام چرخ کاری وزارت‌ها غیر فعال باقی مانده‌اند.

با این حال، با گرم شدن بیش‌تر هوا، ناامنی‌ها افزایش پیدا خواهند کرد و زمینه‌های اجرایی شدن پروژه‌های توسعه‌ای محدودتر خواهد شد. همچنین در برخی مناطق کشور همانند بدخشان و بامیان و دایکندی زمستان زودتر فراخواهد رسید و موانع طبیعی سد راه اجرای این پروژه‌ها خواهند شد.

از سویی‌هم، کارشناسان می‌گویند که اگر حکومت در اجرای پروژه‌ها ناتوان باشد، ممکن کمک‌کنندگان بین‌المللی نیز از تعهداتی که کرده‌اند، عدول نمایند.

ادامه مطلب

کمبود سردخانه عامل ضرر کشاورزان

وزارت زراعت و آبیاری کار ساخت 8 سردخانه را در سال 1391 آغاز کرد و قرار بود در سال جاری به بهره برداری سپرده شود اما حالا خبری از تکمیل کار آن سرد خانه ها نیست. خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که با توجه به مشکلات ترانزیتی که در افغانستان وجود دارد، نبود سردخانه ها یکی از مشکلات اساسی برای باغ داران افغان است و کاری که دراین عرصه صورت گرفته منظم و پاسخگو نیست، اکنون که یک ماه بعد فصل برداشت میوه ها میرسد و سردخانه ها به تعداد کافی در اختیار نداریم به مشکلات نگهداری و نگرانی ما افزوده است.

محمد کریم

یک ماه تا برداشت میوه های تازه مانده اما خبری از سردخانه های وعده داد ه شده نیست.

وزارت زراعت و آبیاری کار ساخت 8 سردخانه را در سال 1391 آغاز کرد و قرار بود در سال جاری به بهره برداری سپرده شود اما حالا خبری از تکمیل کار آن سرد خانه ها نیست.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که با توجه به مشکلات ترانزیتی که در افغانستان وجود دارد، نبود سردخانه ها یکی از مشکلات اساسی برای باغ داران افغان است و کاری که دراین عرصه صورت گرفته منظم و پاسخگو نیست، اکنون که یک ماه بعد فصل برداشت میوه ها میرسد و سردخانه ها به تعداد کافی در اختیار نداریم به مشکلات نگهداری و نگرانی ما افزوده است.

به گفته مقامات وزارت زراعت و آبیاری این وزارت برای ساخت سرد خانه های معیاری زمان بیشتر و بودجه بیشتر نیاز دارد و به این زودی ها فراهم کردن آن ممکن نیست.

آنان می گویند، قرار است امسال کار ساخت 240 سرد خانه با ظرفیت 3600 تن تکمیل و به بهره برداری برسد.

احمد شکیب عمر، مسؤل عملی سازی این پروژه ها در وزارت زراعت می‌گوید امسال کار ساخت سرد های دیگر نیز روی دست است تا از وارد شدن خسارت بیشتر به کشاورزان جلوگیری شود.

کمبود سرخانه در کشور از چالش های اساسی بشمار می‌رود و همه ساله سبب فاسد شدن یا فروش به قیمت پایین فرآورده های کشاورزان می‌شود .

ادامه مطلب

شورای مردمی تپه سنکر حمایت خود را از برنامه های حزب انسجام ملی اعلام کرد

 

رییس و اعضای در دیدار با داکتر صادق مدبر شورای مردمی تپه سنکر حمایت خود از برنامه های حزب انسجام ملی افغانستان اعلام کرد. آقای دلجم رییس شورای مردمی تپه سنکر اظهار داشت که از این پس به صورت جدی تر در کنار حزب انسجام ملی فعالیت خواهد کرد. داکتر مدبر رییس شورای رهبری حزب انسجام ملی افغانستان نیز از فعالیت های شورای مردمی تپه سنکر ستایش نمود.

رییس و اعضای در دیدار با داکتر صادق مدبر شورای مردمی تپه سنکر حمایت خود از برنامه های حزب انسجام ملی افغانستان اعلام کرد.

آقای دلجم رییس شورای مردمی تپه سنکر اظهار داشت که از این پس به صورت جدی تر در کنار حزب انسجام ملی فعالیت خواهد کرد.

داکتر مدبر رییس شورای رهبری حزب انسجام ملی افغانستان نیز از فعالیت های شورای مردمی تپه سنکر ستایش نمود.

ادامه مطلب

شورای ولایتی میدان وردک حزب انسجام ملی گزارش کاری خود را ارایه کرد

سیدمحمد سعیدی رییس شورای ولایتی میدان وردک حزب انسجام ملی گزارش کاری این شورا را به داکتر صادق مدبر رییس شورای رهبری حزب انسجام ملی افغانستان ارایه کرد. در برابر، داکتر مدبر ضمن تقدیر از کارکردهای این شورا، بر تداوم فعالیت‌های بیش‌تر و گسترده‌تر حزبی در میدان وردک تاکید ورزید. در این نشست تمامی هیأت رهبری شورای ولایتی میدان وردک حزب انسجام ملی افغانستان حضور داشتند.

سیدمحمد سعیدی رییس شورای ولایتی میدان وردک حزب انسجام ملی گزارش کاری این شورا را به داکتر صادق مدبر رییس شورای رهبری حزب انسجام ملی افغانستان ارایه کرد.

در برابر، داکتر مدبر ضمن تقدیر از کارکردهای این شورا، بر تداوم فعالیت‌های بیش‌تر و گسترده‌تر حزبی در میدان وردک تاکید ورزید.

در این نشست تمامی هیأت رهبری شورای ولایتی میدان وردک حزب انسجام ملی افغانستان حضور داشتند.

 

ادامه مطلب