گزارش تصویری راهپیمایی «جنبش علیه بیکاری»

امروز (دوشنبه ـ 16 سنبله) جمع کثیری از مردم که بیش‌تر آنان جوانان بودند علیه افزایش بیکاری و بی‌توجهی حکومت وحدت ملی به اشتغال‌زایی در کشور دست به راهپیمایی زدند. آنان با سردادن شعارهای «بیکاری دلیل فرار ما است»، «بیکاری نتیجه سیاست نادرست حکومت وحدت ملی است» و «بیکاری = به خشونت»، «کارگران بیدارند، از تبعیض بیزارند» و «بیکاری = فقر» از رهبران حکومت خواستند تا به وعده‌های انتخاباتی خود در راستای اشتغال‌زایی جامه عمل بپوشانند. تظاهرات آنان از قصر دارالامان در غرب شهر کابل آغاز شد و در برابر شورای ملی کشور پایان یافت.

عکاس:اولیا عماد

امروز (دوشنبه ـ 16 سنبله) جمع کثیری از مردم که بیش‌تر آنان جوانان بودند علیه افزایش بیکاری و بی‌توجهی حکومت وحدت ملی به اشتغال‌زایی در کشور دست به راهپیمایی زدند. آنان با سردادن شعارهای «بیکاری دلیل فرار ما است»، «بیکاری نتیجه سیاست نادرست حکومت وحدت ملی است» و «بیکاری = به خشونت»، «کارگران بیدارند، از تبعیض بیزارند» و «بیکاری = فقر» از رهبران حکومت خواستند تا به وعده‌های انتخاباتی خود در راستای اشتغال‌زایی جامه عمل بپوشانند. تظاهرات آنان از قصر دارالامان در غرب شهر کابل آغاز شد و در برابر شورای ملی کشور پایان یافت.

ادامه مطلب

گزارش تصویری از مراسم تجلیل از روز بین‌المللی جوانان در دفتر حزب انسجام ملی افغانستان

از 12 اگست روز بین‌المللی جوانان امروز (جمعه ـ 23 اسد) با حضور شماری از اعضای شورای رهبری حزب انسجام ملی افغانستان، شماری از شخصیت‌های جهادی و سیاسی و جمع کثیری از جوانان توسط کمیته‌ امور جوانان حزب تجلیل به عمل آمد.

از 12 اگست روز بین‌المللی جوانان امروز (جمعه ـ 23 اسد) با حضور شماری از اعضای شورای رهبری حزب انسجام ملی افغانستان، شماری از شخصیت‌های جهادی و سیاسی و جمع کثیری از جوانان توسط کمیته‌ امور جوانان حزب تجلیل به عمل آمد.

ادامه مطلب