نویسنده - مدیر وب سایت

پیام ها و بیانیه ها

بیانیه حزب انسجام ملی افغانستان در پیوند به اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری و پیروزی تیم دولت‌ساز تحت رهبری دکتور محمد اشرف غنی

بسم الله الرحمن الرحیم  کمیسیون مستقل انتخابات، تیم دولت‌ساز تحت رهبری دکتور محمد اشرف غنی را برنده نهایی انتخابات ریاست جمهوری ۶ میزان ۱۳۹۸ اعلام کرد...