نویسنده - admin1

پیام ها و بیانیه ها

پیام ها و بیانیه ها

پیام تسلیت داکتر صادق مدبر در پیوند به درگذشت استاد یوسف واعظی شهرستانی با تأثر فراوان اطلاع یافتم که استاد یوسف واعظی شهرستانی؛ شخصیت جهادی و سیاسی کشور به...