هفته نامه و عکس

جشن همدلی به روایت تصویر

شهروندان کابل به دور از دغدغه نان و غم جان، و فارغ از هیاهوی بازار سیاست، کنار هم جمع شدند و لحظه‌هایی را از «جشن همدلی» تجلیل کردند. عکاس «انسجام» گوشه‌هایی از این جشن را به تصویر کشیده است: «جشن همدلی» در باغ بابرشاه واقع در غرب شهر کابل برگزار شده بود.  به‌رغم تهدیدهای امنیتی صدها تن از زنان و مردان در این جشن شرکت کردند.

شهروندان کابل به دور از دغدغه نان و غم جان، و فارغ از هیاهوی بازار سیاست، کنار هم جمع شدند و لحظه‌هایی را از «جشن همدلی» تجلیل کردند.

عکاس «انسجام» گوشه‌هایی از این جشن را به تصویر کشیده است:

«جشن همدلی» در باغ بابرشاه واقع در غرب شهر کابل برگزار شده بود.

به‌رغم تهدیدهای امنیتی صدها تن از زنان و مردان در این جشن شرکت کردند.

ده‌ها کودک در گوشه‌ای از باغ بابرشاه، سرگرم بازی هستند. در کابل جای مناسبی برای تفریح کودکان وجود ندارد.

در این جشن، صنایع‌دستی کشور نیز به نمایش گذاشته شده بود.

سرکس بخش دیگری از برنامه‌های جشن همدلی بود.

گروهی با لباس‌های محلی روی استیژ حضور یافتند و نمایش‌های تفریحی را اجرا کردند.

یکی از برنامه‌های مهم این جشن، فراهم کردن زمینه رسامی برای کودکان بود تا آنان دست‌کم تراوش ذهنی خود را روی صفحه کاغذ آورند.

فریاد بلند برای همدلی

شمار زیادی از آوازخوانان در این جشن برای مردم آهنگ خواندند

این جشن برای دو روز پی‌هم برگزار شده بود.