هفته نامه و عکس

جشن نوروز به روایت تصویر

 

جشن شکوه‌مند نوروز و آغاز بهار ۱۳۹۴ خورشیدی در سراسر کشور برگزار شد. در زیارت‌گاه سخی کابل هزاران تن از شهروندان کابل با شور و هیجان وصف‌ناپذیر حضور یافتند.  در این جشن، پیام نوروزی داکتر صادق مدبر؛ رییس شورای رهبری حزب انسجام ملی افغانستان را محمدعالم اراده؛ معین اداره اراضی افغانستان قرائت کرد. هزاران تن از شرکت کنندگان این جشن، شاهد برافراشته شدن علم (جهنده) مبارک حضرت علی (ع) بودند.

جشن شکوه‌مند نوروز و آغاز بهار ۱۳۹۴ خورشیدی در سراسر کشور برگزار شد. در زیارت‌گاه سخی کابل هزاران تن از شهروندان کابل با شور و هیجان وصف‌ناپذیر حضور یافتند.

در این جشن، پیام نوروزی داکتر صادق مدبر؛ رییس شورای رهبری حزب انسجام ملی افغانستان را محمدعالم اراده قرائت کرد.

هزاران تن از شرکت کنندگان این جشن، شاهد برافراشته شدن علم (جهنده) مبارک حضرت علی (ع) بودند.

به این جوانان که پهلوانان نیز می‌گویند آماده برافراشتن پرچم حضرت علی (ع) هستند.

هم‌زمان با برافراشته شدن علم مبارک حضرت علی (ع) گروه موسیقی شهرداری کابل نیز به نواختن آغاز کرد.

وقتی پرچم سرراست بلند شود، مردم آن را به فال نیک‌ می‌گیرند.

حضور زنان نیز در این جشن چشم‌گیر است.

برای این جشن، صدها نیروی امنیتی سرگرم تأمین امنیت بودند.

مردم در این جشن به سرور و خوشحالی می‌پردازند و آغاز سال نو را به فال نیک می‌گیرند.

همه‌ساله بسیاری مردم با خانواده‌های خود در این جشن حضور می‌یابند.

نشانه‌زنی و رها کردن پوقانه به هوا نیز بخشی از تفریح و سرگرمی روزهای نوروز است.

تلاش می‌شود در این روز مردم به ترویج سرسبزی و محیط زیست سالم تشویق شوند.

در نوروز، غذاهای محلی بیش‌تر به بازار می‌آیند.

امسال به دلیل تهدیدهای امنیتی بیش‌تر مردم ترجیح دادند در خانه‌های خود بمانند.