هفته نامه و عکس

هفدمین سالیاد شهادت استاد مزاری + تصویر

همایش هفدمین سالیاد شهادت شهید عدالت، استاد عبدالعلی مزاری روزگذشته (پنجشنبه هژدهم حوت) در کابل برگزار گردید. در این مراسم که با حضور هزاران مشتاق رهبر شهید و شماری از اراکین بلند رتبه دولتی، بزرگان، موسفیدان، متنفذین، سران قوم، اندیشمندان و دانشگاهیان برگزار گردیده بود، سخنرانان پیرامون اهداف شهید مزاری صحبت کردند و از تحقق برخی خواست های استاد شهید، سخن زدند. خبرنگار انسجام گزارش تصویری از این مراسم ترتیب کرده است:

همایش هفدمین سالیاد شهادت شهید عدالت، استاد عبدالعلی مزاری روزگذشته (پنجشنبه هژدهم حوت) در کابل برگزار گردید. در این مراسم که با حضور هزاران مشتاق رهبر شهید و شماری از اراکین بلند رتبه دولتی، بزرگان، موسفیدان، متنفذین، سران قوم، اندیشمندان و دانشگاهیان برگزار گردیده بود، سخنرانان پیرامون اهداف شهید مزاری صحبت کردند و از تحقق برخی خواست های استاد شهید، سخن زدند. خبرنگار انسجام گزارش تصویری از این مراسم ترتیب کرده است: