هفته نامه و عکس

نشست سه جانبه به روایت تصویر

نشست سران کشورهای افغانستان، پاکستان و ایران پنجشنبه گذشته (بیست و هفتم دلو) در اسلام آباد دایر شد. رییس جمهور کرزی در راس یک هیات عالی رتبه در این نشست شرکت کرد و با رییس جمهوران پاکستان و ایران، نخست وزیر پاکستان و نیز با شماری از چهره های مذهبی – سیاسی این کشور دیدار کرد. همچنان، رییس جمهور در دانشگاه ملی دفاعی پاکستان سخنرانی نمود و در این سخنرانی، خطاب به دانشجویان نظامی پاکستان گفت که افغانستان نیرومند به نفع پاکستان است. گفته می شود که این سفر رییس جمهور، متفاوت از بازدیدهای پیشین وی از پاکستان بوده است. گزارش تصویریی از این نشست داریم. عکس های این نشست در مطالب متعدد سایت ریاست جمهور کشور به نشر رسیده و “انسجام” عکس ها را گردآوری نموده است.

نشست سران کشورهای افغانستان، پاکستان و ایران پنجشنبه گذشته (بیست و هفتم دلو) در اسلام آباد دایر شد. رییس جمهور کرزی در راس یک هیات عالی رتبه در این نشست شرکت کرد و با رییس جمهوران پاکستان و ایران، نخست وزیر پاکستان و نیز با شماری از چهره های مذهبی – سیاسی این کشور دیدار کرد. همچنان، رییس جمهور در دانشگاه ملی دفاعی پاکستان سخنرانی نمود و در این سخنرانی، خطاب به دانشجویان نظامی پاکستان گفت که افغانستان نیرومند به نفع پاکستان است. گفته می شود که این سفر رییس جمهور، متفاوت از بازدیدهای پیشین وی از پاکستان بوده است. گزارش تصویریی از این نشست داریم. عکس های این نشست در مطالب متعدد سایت ریاست جمهور کشور به نشر رسیده و “انسجام” عکس ها را گردآوری نموده است.