هفته نامه و عکس

بزرگداشت از میلاد النبی + تصویر

حضور پرشور مردم درهمایش بزرگ میلاد پیامبر رحمت و آزادی (ص)، میلاد فرخنده ششمین اختر تابناک امام و هفته وحدت، با شکوه ویژه ای همراه بود. هزاران شهروند کابل، اعم از مرد و زن در این همایش شکوهمند حضور یافته بودند. در این همایش، سخنرانان پیرامون ویژگی های شخصیتی پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و نقش امام جعفر صادق (ع) در انقلاب علمی بحث کردند و بر برادری و انسجام مردم کشور، تاکید نمودند. گفتگوهای صلح، طرح تغییر نظام، انکشاف متوازن و تعدیل واحدهای اداری مناطق مرکزی، معرفی طرح بودجه سال ۱۳۹۱ به شورای ملی و درخواست از شورای ملی مبنی بر تصمیم گیری درست در زمان تایید یا رد بودجه و نامزد وزیران حکومت، جزو محورهای سیاسی بود که در این همایش بزرگ مطرح گردید. خبرنگار “انسجام” گزارشی تصویریی از همایش تهیه نموده است: