هفته نامه و عکس

گشایش بنیاد فرهنگی – ورزشی افغانستان + تصویر

 

بنیاد فرهنگی – ورزشی افغانستان که به همت استاد افضل عزیزی بنیان گذاشته شده، روز گذشته با حضور شماری از اراکین بلند رتبه دولتی، استادان دانشگاه، هنرمندان، ورزشکاران و شمار کثیری از شهروندان کابل گشایش یافت. هدف از تاسیس بنیاد، حمایت از فرهنگ، بالندگی فرهنگی و فرهنگیان است و نیز، ورزش، ورزشکاران و تلاش برای رشد ورزش، از در صدر اهداف بنیاد فرهنگی – ورزشی افغانستان قرار دارد. و این هم گزارش تصویری از گشایش این بنیاد: