نگاهی به رسانه ها / یکشنبه 28 حمل

سفر هیات پاکستانی به کابل و گفت‏وگوی این هیات با رییس جمهور کرزی، محور بحث سرمقاله‏ های شماری از نشریات چاپ کابل است که ذیل عناوینی “پاکستان حاصل برمی‏دارد”،”کمیسیون مشترک، صلح به ارمغان خواهد آورد؟”، “نقش پاکستان در تامین صلح”، “گیلانی در کابل؛ چه می‏دهد چه می‏برد؟” و “طالبان؛ یک گام تا مشروعیت؟!” بدان پرداخته اند

سفر هیات پاکستانی به کابل و گفت‏وگوی این هیات با رییس جمهور کرزی، محور بحث سرمقاله‏های شماری از نشریات چاپ کابل است که ذیل عناوینی “پاکستان حاصل برمی‏دارد”،”کمیسیون مشترک، صلح به ارمغان خواهد آورد؟”، “نقش پاکستان در تامین صلح”، “گیلانی در کابل؛ چه می‏دهد چه می برد؟” و “طالبان؛ یک گام تا مشروعیت؟!” بدان پرداخته اند.
روزنامه‏ی 8صبح؛ سرمقاله‏ی خود را به نشست دیروز نخست وزیر پاکستان و رییس جمهور کرزی در کابل اختصاص داده است.
به نوشته‏ی 8صبح، در سفر گیلانی به کابل توافق شده است تا کمیسیون مشترک در “سطح عالی ” ایجاد گردد. این رسانه ذیل عنوان “کمیسیون مشترک صلحی به ارمغان خواهد آورد؟” سرمقاله اش را آغاز کرده است.
به تصریح روزنامه، آقای گیلانی در این سفر تاکید کرد که این تصور را باید کنار گذاشت که مناطق قبایلی پناهگاه تروریستان است، در حالی‏که بارها رییس جمهور کرزی، گفته است مراکز تروریستان در آن‏سوی مرزهای افغانستان قرار دارد.
8صبح افزوده است که در این گفت‏وگوها پاکستان توانست خود را تبریه نماید و بر ادعای همیشگی خود تاکید کرد که پاکستان خود قربانی تروریسم است، این درحالی است که تروریستان با منابع پاکستانی ارتباط “عریانی” دارند و تروریستانی که تا کنون دستگیر شده اند، به این امر اعتراف کرده اند؛ اما این که همه این ادعاها “دروغین” بوده و سازمان جاسوسی پاکستان ISI با همه “جنایاتی” که در حق مردم افغانستان روا داشته، تبریه می‏شود و به عنوان ناظر در کمیسیون مشترک صلح، نقش بازی می‏نماید.
به تاکید نشریه به همین دلیل است که این گفت‏وگوها “بی‏سابقه و تاریخی” خوانده شده است.
روزنامه‏ی افغانستان؛ درسرمقاله‏ی خوذ ذیل عنوان “نقش پاکستان در تامین صلح” تاکید کرده صلح و امنیت در منطقه یکی از مسایل مهم و بنیادینی است که از عدم آن کشورهای منطقه در طی چندین دهه آسیب‏های جدی را متحمل شده اند و روند پیشرفت و توسعه را مهار کرده است.
به تاکید روزنامه، همان‏گونه که ناامنی در افغانستان روی اوضاع منطقه‏ تاثیر منفی می‏گذارد، امنیت و ثبات در این کشور نیز امنیت منطقه ای را به دنبال خواهد داشت.
افغانستان افزوده است که به دلیل نفوذ پاکستان در درون مخالفان مسلح، همکاری این کشور برای تامین امنیت افغانستان تاثیر مثبت برجای خواهد نهاد؛ اما این همکاری نیازمند تحکیم اعتماد میان دو کشور است.
روزنامه، نتیجه گرفته است که سفر نخست وزیر پاکستان و ایجاد کمیسون مشترک صلح میان دو کشور، نشان‏گر همکاری متقابل و توسعه روابط میان دو کشور است.
روزنامه‏ی ماندگار؛ ذیل عنوان “پاکستان حاصل برمی‏دارد” نگاشته است، به هر میزانی که طالبان به طرف مشروعیت سیاسی گام برمی‏دارد، منافع پاکستان نیز بیشتر تامین می‏شود.
به تاکید روزنامه، با بازشدن دفتر سیاسی طالبان در ترکیه، این کشور عملا از فهرست تروریستان خارج خواهد شد و پاکستان تلاش خواهد کرد تا زمینه‏ی مذاکرات این گروه را به صورت مستقیم با امریکا مساعد سازد و نخواهد گذاشت که آقای کرزی به عنوان “سیال” طالبان مطرح گردد.
ماندگار افزوده است که در سفر نخست وزیر پاکستان به کابل این نکته بسیار دارای اهمیت است که اکنون “جهان در یک قدمی به رسمیت شناختن طالبان قرار گرفته” و از این پس پاکستان خواهد توانست به طور موجه از جهان باج‏گیری کند.
ماندگار نتیجه گرفته است که سفر زرداری به ترکیه و سفر گیلانی به کابل، سفری مشترک و روی یک امر مشخص است که افغانستان بدون در نظر گرفتن پاکستان به امنیت نخواهد رسید و باید جهان منافع این کشور را در افغانستان در نظر بگیرد.
هفته نامه‏ی سخن جدید؛ نیز تیتر نخست این هفته خود را ویژه‏ی سفر یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان به افغانستان نموده است و ذیل عنوان “گیلانی در کابل؛ چه می‏دهد چه می برد؟” نگاشته که همیشه، جانب افغانستان بر پاکستان انتقاد کرده که تروریسم از خاک آن کشور وارد می‏شود؛ اما در برابر، پاکستان نیز افغانستان را به ناامن کردن پاکستان دخیل دانسته است.
به تاکید نشریه، روابط گرم و گسترده‏ی افغانستان و هند و همکاری هند در امر بازسازی افغانستان از سویی، و دعوای تاریخی خط دیورند میان کابل و اسلام‏آباد، شاید نتواند گرمی روابط را میان مقام‏های دو کشور به وجود آورد.
سخن جدید، نتیجه گرفته که آیا سفر نخست وزیر پاکستان به کابل خواهد توانست، آب سردی، بر آتش تنش‏های موجود بیندازد؟ به این پرسش، گذشت زمان پاسخ خواهد داد.
هفته نامه‏ی اقتدار ملی؛ در سرمقاله‏ی خود به مساله گفت‏وگوهای صلح دولت با طالبان پرداخته و تاکید کرده که برخی‏ها در درون دولت تلاش می‏کنند تا آنچه طالبان انجام می‏دهند و خود مسوولیت آن را به عهده می‏گیرند، تبریه شوند تا زمینه‏ی حضور طالبان را در دولت فراهم آورند و این امر نه برای صلح، بل برای “هژمونی” تفکر ویژه‏ی سیاسی در کشور می‏باشد و این “خطرناک” است.
هفته نامه، ذیل عنوان “طالبان؛ یک گام تا مشروعیت؟!” تاکید کرده، گروهی برای بقای سیاسی خود در تلاش آوردن طالبان در ساختار نظام هستند، اما بی‏خبر از این‏که طالبان، برای برپایی “امارت اسلامی” در افغانستان خواهند آمد.
به تصریح نویسنده، شورای عالی صلح، تنها خواست دو گروه نخست را فراهم می‏آورد و اگر این شورا باورمند به این امر است که با گشایش دفتر سیاسی طالبان در ترکیه این گروه به روند صلح می‏پیوندد “باید گفت که خیال است و محال است و…”.
اقتدار ملی تاکید کرده، “استراتیژیست‏هایی” که در عقب طالبان قرار دارند و این گروه را از حالت انزوا بیرون کشیده وبه یک “بازیگر” در عرصه‏ی سیاسی و نظامی تبدیل نمودند، می‏دانند که آنان را چگونه از اتهام اعمال تروریستی و ضد انسانی رهایی دهند.

0 پیام‌