برای بار دیگر؛ مجلس بودجه پیشنهادی را رد کرد

مجلس نمایندگان، برای بار دوم بودجه‏ی پیشنهادی حکومت را با اکثریت آرا رد کرد. ناهماهنگی در برنامه‏های انکشافی و عدم توازن در این پروژه‏ها، تخصیص قرضه‏ی 73 میلیون دالری به کابل بانک جدید، درنظر نگرفته شدن اولویت‏ها و اختصاص مبلغ کلان برای برخی اداره‏های دولتی از سوی ریاست جمهوری، دلایل اصلی مجلس نمایندگان برای رد بودجه است. به تصریح شماری از نمایندگان، بودجه‏ی ملی سال 1390 که برای بار دوم به مجلس پیشنهاد شده، در هر دو بخش عادی و انکشافی نامتوازن است

مجلس نمایندگان، برای بار دوم بودجه‏ی پیشنهادی حکومت را با اکثریت آرا رد کرد. ناهماهنگی در برنامه‏های انکشافی و عدم توازن در این پروژه‏ها، تخصیص قرضه‏ی 73 میلیون دالری به کابل بانک جدید، درنظر نگرفته شدن اولویت‏ها و اختصاص مبلغ کلان برای برخی اداره‏های دولتی از سوی ریاست جمهوری، دلایل اصلی مجلس نمایندگان برای رد بودجه است.
به تصریح شماری از نمایندگان، بودجه‏ی ملی سال 1390 که برای بار دوم به مجلس پیشنهاد شده، در هر دو بخش عادی و انکشافی نامتوازن است.
در نشست عمومی دوشنبه 5 ثور مجلس نمایندگان، رییس مجلس اعلام کرد که بودجه سال 1390 از سوی نمایندگان مردم با اکثریت آرا، رد گردید.
بر بنیاد گزارش‏ها، وزارت مالیه رد بودجه را از سوی مجلس نمایندگان سبب تاخیر در کاربست پروژه‏های انکشافی دانسته و از آن، اظهار تاسف کرده است.
گفته می‏شود که وزارت مالیه، برای بودجه سال 1390، 217 میلیارد افغانی تخصیص داده است و از این مبلغ، 150 میلیارد بودجه عادی و 67 میلیارد دیگر، شامل بودجه انکشافی می‏باشد.
بودجه سال 1390، نخستین بار به دلیل عدم توازن در تخصیص بودجه برای واحدهای اداری، ناعادلانه بودن آن در کاربست پروژه‏های انکشافی و ابهام در برخی موارد، از سوی مجلس نمایندگان رد گردید. نمایندگان تصریح کردند، تا زمانی که تغییرات اساسی در بودجه وارد نگردد و عدالت و توازن در آن رعایت نشود، بودجه را تایید نخواهند کرد.
در همین حال، نگرانی‏های وجود دارد که رد بودجه از سوی مجلس نمایندگان، برنامه‏های کاری شماری از اداره‏های دولتی را با مشکل رو به رو سازد.

0 پیام‌