تازه‌ها:

نگاهی به رسانه‏ها (یک‏شنبه21حمل)

محور اصلی بحث روزنامه‏های چاپ کابل را “تماس‏های اثرگذاری که مجلس نمایندگان را به عقب نشینی واداشت”، “بودجه، عدالت و توسعه متوازن”، “شورای عالی صلح و کمک 50 میلیون دالری!”، “حکومت جدید به مجلس جدید معرفی شود” و “دیوید پیتریوس: شبکه‏ی القاعده دوباره به افغانستان برنگشته است” تشکیل داده که بدان پرداخته ایم. روزنامه‏ی 8صبح؛ در سرمقاله‏ای ذیل عنوان “تماس‏های اثرگذاری که پارلمان را به عقب نشینی واداشت” به مساله‏ی عدم حضور دادستان کل به مجلس جهت استیضاح پرداخته و نوشته

محور اصلی بحث روزنامه‏های چاپ کابل را “تماس‏های اثرگذاری که مجلس نمایندگان را به عقب نشینی واداشت”، “بودجه، عدالت و توسعه متوازن”، “شورای عالی صلح و کمک 50 میلیون دالری!”، “حکومت جدید به مجلس جدید معرفی شود” و “دیوید پیتریوس: شبکه‏ی القاعده دوباره به افغانستان برنگشته است” تشکیل داده که بدان پرداخته ایم. 
روزنامه‏ی 8صبح؛ در سرمقاله‏ای ذیل عنوان “تماس‏های اثرگذاری که پارلمان را به عقب نشینی واداشت” به مساله‏ی عدم حضور دادستان کل به مجلس جهت استیضاح پرداخته و نوشته، پس از آن‏که معاون دادستان کل تاکید بر نامشروع بودن برخی از اعضای مجلس نمود، این مجلس عقب نشینی کرد. اکنون از این مجلس کاری ساخته نیست و همه می‏دانند که این پارلمان اثرپذیرتر از پارلمان قبلی است.
به تاکید روزنامه، فیصله‏ی عاجل و عقب نشینی این چنینی، به وزنه و جایگاه پارلمان در دید مردم، حکومت و جامعه جهانی ضربه زده است و حتا گمان نمی‏رود که قابل ترمیم باشد.
روزنامه پرسیده که مردم از این پارلمان چه امیدی خواهند داشت؟
روزنامه‏ی افغانستان؛ ذیل عنوان “بودجه، عدالت و توسعه متوازن” نگاشته است که وزارت مالیه، از افزایش ده میلیارد و ششصد و هیجده میلیون افغانی در بودجه پیشنهادی خبر داده است.
روزنامه به نقل از وزارت مالیه نوشته؛ عدم توازن در بودجه مشهود نیست، زیرا بودجه‏ای که برای یک پروژه ملی مصرف می‏شود، مربوط به همه مردم افغانستان است.
افغانستان تصریح کرده، معلوم نیست که این گونه استدلال‏ها تا چه میزان می‏تواند نمایندگان مردم را قانع سازد؛ اما این یک واقعیت است که عدم توازن نه تنها در بودجه امسال، بل در سال‏های گذشته نیز مشهود بوده است؛ زیرا بسیاری از ولایت‏های محروم شاهد یک پروژه‏ی اساسی در ولایت‏های شان نبوده اند. پس پرسش اساسی این است که چرا پروژه‏های ملی در این ولایت‏ها روی دست گرفته نمی‏شوند؟
روزنامه‏ی ماندگار؛ در گزارشی ذیل عنوان “حکومت جدید به مجلس جدید معرفی شود” به نقل از یک کارشناس حقوقی کشور نگاشته است که رییس جمهور هرچه زودتر باید فهرست جدیدی از اعضای کابینه را از چهره‏های جدید، درسمت‏های مختلف به مجلس معرفی نماید.
هفته نامه‏ی سبز؛ سرمقاله‏ی خویش را به مساله‏ی کمک‏های نقدی امریکا به شورای عالی صلح اختصاص داده است. این نشریه تحت عنوان “شورای عالی صلح و کمک 50 میلیون دالری!” نوشته است، با وجود این‏که شورای عالی صلح مصارف گزافی داشته و سفرهای داخلی و خارجی زیادی را انجام داده؛ اما تاثیرگذاری آن با پرسش مواجه است.
هفته نامه پرسیده است، پول‏هایی را که امریکا به این شورا کمک کرده، در اختیار چه کسانی قرار داده خواهد شد؟ آیا برای هرکسی که ادعای طالب بودن را کرد برایش خانه و سایر امکانات داده می‏شود؟ اگر برای کسانی باشد که انتحاری و ناامنی را راه اندازی می‏کنند، شاهد دوام بیشتر طالبان خواهیم بود.
نویسنده نتیجه گرفته است که تنها امتیازهای مالی و سیاسی برای رسیدن به صلح کارساز نخواهد بود، بل دشمنان افغانستان باید محاکمه شوند تا پندی برای دیگران باشد.
ویب‏گاه رادیو آزادی؛ در گزارشی ذیل عنوان “دیوید پیتریوس: شبکه‏ی القاعده دوباره به افغانستان برنگشته است” نگاشته که فرمانده نیروهای خارجی در کشور گفته است که جنگجویان شبکه القاعده در افغانستان هستند؛ اما این شبکه دوباره به افغانستان برگشت نکرده اند.
به تاکید جنرال دیوید پتریوس در حالی‏که کم‏تر از صد جنگجوی شبکه‏ی القاعده در جستجوی پناه‏گاها در مناطق کوهستانی شرق افغانستان هستند؛ اما این شبکه در صدد برگشت دوباره به افغانستان نیست.

0 پیام‌