قانون برگزاری مراسم عروسی؛ دیدگاه شما چیست؟

قرار است به زودی، “قانون برگزاری مراسم عروسی” از سوی وزارت عدلیه به شورای وزیران ارایه گردد.
گفته می‏شود میانگین هزینه‏ی عروسی، چگونگی لباس عروس، شمار مهمانان و سالون‏های جداگانه برای زنان و مردان، محوری‏ترین مواد این قانون می‏باشد.
در این راستا، روزنامه‏ی گاردین، نوشته است که به زودی، قانونی به شورای وزیران از سوی وزارت عدلیه پیشنهاد می‏شود که چگونگی پوشش زنان را مشخص ‏می‏کند. به نقل از گاردین، پوشیدن لباس‏های نیمه برهنه، نازک و تنگ، بر بنیاد مفاد این قانون خلاف شریعت بوده و مجازات به دنبال دارد.
از همین اکنون، طرح این قانون مخالفان و موافقان بسیاری دارد و اما؛
برداشت شما از طرح این قانون چیست؟
شما با طرح این قانون، مخالف‏ اید یا موافق؟

و به باور شما، موجودیت چنین قانونی می‏تواند “مساله‎ عروسی” را حل کند و یا خود به معضل دیگری بدل خواهد شد؟
دیدگاه خود را با ما شریک سازید. “انسجام ملی” صفحه‏ی است برای بازتاب دیدگاه‏های شما.
نظرهای خود را در جدول زیر درج کنید و یا هم به نشانی info@ensijam.com ارسال فرمایید.

0 پیام‌