مصونیت جنگ افزارهای اتمی پاکستان؛ محل نگرانی جدی

یک سازمان اطلاعاتی که از صد کیلومتری خود اطلاع نداشته باشد و شش سال متمادی بزرگترین دهشت افگن دنیا در خاک کشور زندگی کند، چگونه می‏تواند سلاح هسته‏ای خود را حفظ کند و چطور دنیا مطمین باشد که جنگ افزارهای اتمی در آینده به دست گروه های تندرو نیافتد؟ با کشته شدن رهبر القاعده در پاکستان دو نکته روشن شد: نخست این‏که؛ پاکستان با جامعه جهانی در قبال مبارزه با تروریزم بازی دوگانه انجام داده است، دوم این‏که؛ برای جامعه جهانی ثابت گردید مرکز اصلی تروریستان

در حالی‏که کشورهای مختلف جهان نارضایتی خود را از عدم صداقت پاکستان در کار مبارزه با هراس افکنی و تروریزم ابراز کرده‏اند؛ روز گذشته ظاهر عظیمی سخن‏گوی وزارت دفاع ملی نیز در یک نشست خبری، با اشاره به کشته شدن بن لادن در حومه‏ی اسلام‏آباد، تاکید کرد: دنیا چگونه می‏تواند در مورد مصوونیت سلاح اتمی این کشور مطمین باشد؟ پیشتر، شماری از کشورهای غربی و هند، از مصونیت تاسیسات اتمی پاکستان ابراز نگرانی کرده بودند.
جنرال عظیمی تاکید دارد که ماجرای مرگ بن لادن و حضور او بدون اطلاع یا با اطلاع سازمان اطلاعات پاکستان در نزدیکی اسلام آباد، نگرانی در مورد مصونیت سلاح هسته‌ای این کشور را بیشتر کرده است.
سخنگوی وزارت دفاع گفت: “یک سازمان اطلاعاتی که از صد کیلومتری خود اطلاع نداشته باشد و شش سال متمادی بزرگترین دهشت افگن دنیا در آن زندگی کند، چطور می‏تواند سلاح هسته‏ای خود را حفظ کند، چطور دنیا مطمئن باشد که این سلاح در آینده به خطر افتادن به دست گروه های تندرو مواجه نخواهد بود؟”
به راستی هم اگر پاکستان می‏دانسته است که رهبر القاعده در دل شهرک نظامی و استخبارتی و در نزدیکی پایتخت‏اش زندگی می‏کند، پس کمک‏های را که به منظور مبارزه با تروریزم از جهان به دست آورده و خود را قربانی هراس‏افکنی و تروریزم می‏خوانده، همه فریب و نیرنگ بوده است؛ در صورتی‏که این کشور از این امر اطلاع نداشته، باید به صورت جدی نگران سلاح اتمی این کشور بود؛ زیرا با این وضع، تروریستان به سادگی می‏توانند به سلاح هسته‏ای پاکستان دست یابند و هر یک از کشورهای جهان به ویژه امریکا و خود پاکستان را هدف قرار دهند.
اما با توجه به حسن سابقه‏ی که پاکستانی‏ها با تروریستان و سایر گروه‏های افراطی داشته‏اند، به نظر می‏رسد که سازمان استخبارات نظامی و مقام‏های این کشور از حضور رهبر القاعده آگاهی داشته و زمینه‏های امنیت رهبران ارشد القاعده را مساعد ساخته اند. در این راستا، نشریه‏ای فاینشل تایمز نیز تاکید کرد که ایالات متحده، به شدت نگران بازی‏های دوگانه پاکستان است و به این کشور، بی‏اعتماد و بدگمان می‏باشد. 
حالا به سادگی اثبات گردید که پاکستان در قبال تلاش‏های جامعه جهانی در کار مبارزه با هراس‏افکنی به تاکید جنرال عظیمی “بازی دوگانه” انجام داده است. از یک جانب از جهان زیر نام مبارزه با تروریزم هزینه‏های کلان مالی دریافت کرده و از سویی‏هم سران و رهبران گروه‏های هراس‏افکن را زیر چتر حمایت خود قرار داده است.
حالا جامعه جهانی باید بر پاکستان فشار وارد نماید، تا سایر رهبران تروریستان را نابود و یا در اختیار دادگاه‏های بین‏المللی قرار دهد و یا هم، زمینه‏ را برای حضور نیروهای نظامی سایر کشورها آماده سازد تا خود برای نابودی پناه‏گاه‏های امن القاعده و دیگر شبکه‏های تررویستی اقدام نمایند.
به هر حال؛ با کشته شدن رهبر القاعده در پاکستان دو نکته روشن شد: نخست این‏که؛ پاکستان با جامعه جهانی در قبال مبارزه با تروریزم بازی دوگانه انجام داده است، دوم این‏که؛ برای جامعه جهانی ثابت گردید که مرکز اصلی تروریستان و محل امن رهبران آنان پاکستان است و بدین ترتیب؛ پس از یک دهه مبارزه نفس‏گیر و هزینه‏بردار، بالاخره مبارزه با این پدیده‏ی خطرناک، جهت یافت.

0 پیام‌