یونما: حکومت باید امنیت خبرنگاران را تأمین کند

سخنگوی دفتر سازمان ملل در افغانستان ضمن نگرانی از وضعیت بد خبرنگاران اظهار نگرانی کرده و از حکومت خواسته تا امنیت آنان را تأمین کند. فلیپ سماکر سخنگوی دفتر یونما در افغانستان به رسانه ها گفته که یونما از وضعیت بد خبرنگاران در افغانستان نگران است. به گفته وی خبرنگاران افغان در شرایط دشوار از ساحاتی که در حال منازعه هستند گزارش تهیه می‌کند و دایماٌ در حال تهدید و مورد خشونت قرار می‌گیرد.

محمد کریم

سخنگوی دفتر سازمان ملل در افغانستان ضمن نگرانی از وضعیت بد خبرنگاران اظهار نگرانی کرده و از حکومت خواسته تا امنیت آنان را تأمین کند.

فلیپ سماکر سخنگوی دفتر یونما در افغانستان به رسانه ها گفته که یونما از وضعیت بد خبرنگاران در افغانستان نگران است.

به گفته وی خبرنگاران افغان در شرایط دشوار از ساحاتی که در حال منازعه هستند گزارش تهیه می‌کند و دایماٌ در حال تهدید و مورد خشونت قرار می‌گیرد.

وی افزود که دولت افغانستان موظف به تامین امنیت خبرنگاران است و باید جلو حملات بر خبرنگاران را بگیرد.

یونما از طرف های درگیر جنگ در افغانستان خواسته تا خشونت علیه خبرنگاران و غیرنظامیان را متوقف سازند.

او همچنان از دولت خواستار برسی قضایای خشونت و قتل برای خبرنگاران است.

فلیپ سماکر همچنان افزود: «ما سعی به سند سازی انواع حملات می‎کنیم و همچنان از حکومت افغانستان تقاضا می‎کنیم که تا تمایل نشان بدهد برای ایجاد یک سیستم قانونی پاسخگویی که بر قاضایا توجه داشته باشد.»

به گفته سخنگوی یونما افغانستان یکی از کشور های خطرناک و ساحه جنگی برای خبرنگاران است و همیشه در میدان های جنگ هستند و همیشه مورد تهدید و در معرض خطر هستند.

در همین حال، سخنگوی وزارت امور داخله گفته است: «ما یک کمیته مشترک مصونیت خبرنگاران ایجاد کردیم و در رأس آن معاون دوم رییس جمهور قرار دارد.»

این کمیته قضایای خشونت علیه خبرنگاران و تامین امنیت خبرنگاران را در رأس کار قرار داده است.

صدیق صدیقی افزود که از چهار ماه بدین سو این کمیته در مورد تامین امنیت خبرنگاران کارکرده و قضایای خشونت آمیز علیه خبرنگاران را برسی می‌کند.

به گفته آقای صدیقی در مورد تامین امنیت خبرنگاران طرزالعمل خاص از سوی وزارت داخله ساخته شده و به اجرا در آمده است.

Please follow and like us:
0

0 پیام‌

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial