تازه‌ها:

گشایش نخستین نمایشگاه بین المللی صنایع بهداشتی در کابل

در حالی که گفته می شود روزانه بیش از دو میلیون دالر صرف پرداخت هزینه های درمانی از کشور خارج می شود، نخستین نمایشگاه بین المللی صنایع بهداشتی با اشتراک شرکت هایی از کشورهای ایران، پاکستان و افغانستان در کابل گشایش یافت. این نمایشگاه روز گذشته (دوشنبه – 12 سنبله) در کابل با اشتراک 50 شرکت از کشورهای افغانستان، ایران و پاکستان برای مدت چهار روز گشایش یافت.

در حالی که گفته می شود روزانه بیش از دو میلیون دالر صرف پرداخت هزینه های درمانی از کشور خارج می شود، نخستین نمایشگاه بین المللی صنایع بهداشتی با اشتراک شرکت هایی از کشورهای ایران، پاکستان و افغانستان در کابل گشایش یافت.
این نمایشگاه روز گذشته (دوشنبه – 12 سنبله) در کابل با اشتراک 50 شرکت از کشورهای افغانستان، ایران و پاکستان برای مدت چهار روز گشایش یافت.
تجهیزات پزشکی، استوماتولوژی، آزمایشگاهی، صنایع دارویی، مکمل های غذایی، صنعت بهداشت و ورزش، پزشک سنتی، ادویه گیاهی و صنایع آرایشی محصولات به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه هستند.
محمد قربان حقجو؛ رییس اتاق های تجارت و صنایع در مراسم گشایش این نمایشگاه با قدردانی از کارهای صورت در بخش صحت گفت: «سکتور مهمی چون صحت، نیاز به یک بازنگری اساسی دارد و دولت باید این بازنگری را انجام دهد.»
حقجو با بیان این که در کشور 408 شفاخانه دولتی و خصوصی و 9397 دواخانه وجود دارند، اظهار داشت که با تمام این ها، هنوز مردم با مشکلات زیادی این بخش مواجه هستند.
رییس اتاق های تجارت و صنایع همچنان از چالش های فراروی سرمایه گذاری در بخش صنایع درمانی یاد کرد و گفت: «چالش های زیادی فراراه سرمایه گذاری در کشور وجود دارد که دولت، باید در صدد رفع آن باشد تا دسترسی به تجهیزات و دوا که از دیگر کشورها وارد می شوند، وجود داشته باشد.»
تحکیم مناسبات تجارتی و اقتصادی افغانستان با کشورهای منطقه، معیاری سازی و تقویت بخش بهداشت افغانستان، معرفی ادویه جات، وسایل،‌ تجهیزات و تکنالوژی پزشکی با سایر کشورها، معرفی ظرفیت ها و امکانات بالقوه کشور، معرفی و تبادله تکنالوژی جدید پزشکی میان کشورها از جمله اهداف این نمایشگاه خوانده شده است.
پاکستان بزرگترین صادر کننده دارو به افغانستان
رییس اتاق های تجارت و صنایع کشور با بیان این که بیشترینه داروهای موجود در کشور از پاکستان وارد می شود گفت که افغانستان سهم ناچیزی در تولید دارو دارد.
به گفته حقجو از مجموع داروهای موجود در کشور 65 درصد این داروها از پاکستان، 35 درصد از دیگر کشورها و کمتر از دو درصد آن در افغانستان تولید می شود که درصد بسیار پایینی را تشکیل می دهد.
خروج روزانه دو میلیون دالر از کشور برای صرف هزینه های درمانی
رییس اتاق های تجارت و صنایع همچنان از خروج روزانه دو میلیون دالر از کشور برای صرف هزینه های درمانی یاد کرد و گفت که روزانه حداقل یک هزار نفر با هزینه دو هزار دالری به خارج می روند که به شکل اوسط، روزانه دو میلیون دالر از کشور خارج می شود.
احمد جان نعیم؛ معین وزارت صحت عامه که نیز در این نمایشگاه حضور داشت بر همکاری بیشتر بخش خصوصی با دولت در این زمینه تاکید کرد و گفت: «تلاش می شود تا تسهیلات لازم در کشور برای تجار ملی که در عرصه صحت سرمایه گذاری نماید فراهم شود.»
این نمایشگاه در حالی در کابل گشایش یافت که وزارت صحت عامه و در کل بخش درمانی چه دولتی و خصوصی نتوانسته اعتماد شهروندان را جلب کند و هنوز روزانه بسیاری از شهروندان برای درمان بیماری های خود به خارج از کشور سفر می کنند. بیماری های که در صورت کمی توجه می توان با هزینه ناچیز در کشور نیز درمان شوند.

0 پیام‌