کشف هزار کیلوگرام مواد منفجره در ولایت پروان

در خبرنامه ای که سوی وزارت امور داخله منتشر شده از کشف یک مخفیگاه بزرگ مواد منفجره در ولایت پروان خبر داده است. این مخفیگاه در ولسوالی بگرام در منطقه صیاد کشف شده است. در این جریان کسی بازداشت نشده و پولیس در حال تحقیق بروی این قضیه است. چندی پیش نیز یک مخفیگاه بزرگ مواد منفجره در ولایت پروان و در همین ولسوالی کشف گردیده بود که در حدود 30 هزار کیلوگرام بود.

محمد کریم

در خبرنامه ای که سوی وزارت امور داخله منتشر شده از کشف یک مخفیگاه بزرگ مواد منفجره در ولایت پروان خبر داده است.

این مخفیگاه در ولسوالی بگرام در منطقه صیاد کشف شده است. در این جریان کسی بازداشت نشده و پولیس در حال تحقیق بروی این قضیه است.

چندی پیش نیز یک مخفیگاه بزرگ مواد منفجره در ولایت پروان و در همین ولسوالی کشف گردیده بود که در حدود 30 هزار کیلوگرام بود.

این ولایت در همجواری کابل قرار دارد و مخفی کردن مواد منفجره در همسایگی پایتخت زنگ خطری برای امنیت پایتخت محسوب می‌شود.

0 پیام‌