تازه‌ها:

کشت‌زارهای کوکنار به زودی تخریب می‌شوند

مسوولان وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گویند که تخریب ۲۴ هزار هکتار زمین مزارع کوکنار در برنامه سال جاری آنان شامل است که به اساس آن به زودی برنامه تخریب مزارع کوکنار را آغاز می‌کنند. به اساس معلومات مسوولان وزارت مبارزه با مواد مخدر برنامه تخریب مزارع کوکنار نیز آماده شده و قرار است در مرحله نخست در ولایات جنوب تطبیق شود. محمد ابراهیم ازهر؛ معین وزارت مبارزه با مواد مخدر گفت احتمال دارد تخریب مزارع کوکنار در جنوب تا یک ماه دیگر آغاز شود.

مسوولان وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گویند که تخریب ۲۴ هزار هکتار زمین مزارع کوکنار در برنامه سال جاری آنان شامل است که به اساس آن به زودی برنامه تخریب مزارع کوکنار را آغاز می‌کنند.

به اساس معلومات مسوولان وزارت مبارزه با مواد مخدر برنامه تخریب مزارع کوکنار نیز آماده شده و قرار است در مرحله نخست در ولایات جنوب تطبیق شود.

محمد ابراهیم ازهر؛ معین وزارت مبارزه با مواد مخدر گفت احتمال دارد تخریب مزارع کوکنار در جنوب تا یک ماه دیگر آغاز شود. آقای ازهر گفت: «پلان تخریب مزارع کوکنار آماده شده و از ادارات مختلف که شامل هفت وزارت‌خانه می‌باشد تعداد شان را می‌گیریم که آن را به شورای امنیت روان می‌کنم که از آنجا هم منظور شود.»

با این که مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر رقم دقیقی از مزارع که کوکنار کشت شده ارایه نکردند؛ اما آنان می‌گویند که امکان دارد مثل سال گذشته کوکنار در سراسر افغانستان کشت شده باشد.

بر اساس ارقام وزارت مبارزه با مواد مخدر، سال گذشته حدود ۲۲۴ هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده بود.

وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید در سال گذشته تخریب ۲۱ هزار هکتار زمین کوکنار در برنامه‌های تخریب شامل بود اما در آن سال تنها به تخریب ۲۶۷۰ هکتار زمین از مزارع کوکنار موفق شده‌اند.

آقای ازهر می‌گوید که انتخابات شوراهای ولایتی و انتخابات ریاست‌جمهوری که در دو مرحله اتفاق افتاد روند تخریب مزارع کوکنار را با کندی مواجه کرد و از همین‌رو به هدف تعیین شده یعنی تخریب ۲۱ هزار هکتار مزارع کوکنار در سال قبل نرسیده‌اند.

این مقام افغان گفت: «پروسه تخریب را کمی متاثر بخاطری ساخت که تمام قوت‌های تنفیذ قانون، پولیس و اردو همه مصروف تأمین امنیت سایت‌های انتخاباتی شدند و فرصت برای شان میسر نشد که در عین زمان دو مسوولیت را می‌گرفتند.»

این در حالی است که مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گویند که دهقانان با استفاده از خلاهای به وجود آمده در جریان کار وزیران و والی‌های سرپرست و همچنان کشمکش‌های سیاسی بعد از انتخابات امسال نیز از فرصت استفاده کرده و کشت کوکنار را  افزایش داده‌اند.

در حالی که تخریب مزارع کوکنار صدمات مالی شدید را به دهقانان وارد می‌کند؛ اما مسوولان وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گویند که تطبیق برنامه‌های بدیل نیز در برنامه‌های آنان شامل است؛ اما آن‌ها می‌گویند که کشت کوکنار یک کار غیرقانونی است و دهقانان نباید در هیچ شرایطی کوکنار کشت کنند.

0 پیام‌