کابل ـ دهلی توسعۀ روابط به دنبال یک فصل سردی

روی‌گردانی کابل از دهلی‌جدید آن‌هم به خاطر دل‌خوشی پاکستان که رقیب هند محسوب می‌شود، موجب نگرانی آشکار مقام‌های هندی شد. هند حداقل دو میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده بود و «شریک استراتژیک» کشور عنوان می‌گردید.  دیری نگذشت که حکومت وحدت ملی متوجه شد که قمار را باخته‌ و فریب پاکستان را خورده است، بناً در پی بازسازی روابط با هند برآمد تا از یک‌جانب از اسلام‌آباد انتقام بگیرد و از جانب دیگر، کمک‌های بیش‌تر این کشور را جلب کند. قطعاً هندی‌ها نیز منتظر چنین فرصتی بودند. اکمال بند سلما و ساختمان

محمود رمضان

از زمان رسیدن نراندرا مودی به نخست‌وزیری هند، دهلی‌جدید سیاست فعال‌تر، صریح‌تر و جدی‌تر را در قبال افغانستان اتخاذ کرده است. دولت آقای مودی در کنار کمک‌ به بخش‌های زیربنایی، حاضر شد در بخش نظامی نیز افغانستان را یاری رساند. کارشناسان، اعطای چهار چرخبال ساخت روسیه از جانب هند به افغانستان را «نماد همکاری نظامی» بین دو کشور تلقی کرده‌اند؛ اما برخلاف، حکومت وحدت ملی، بر مبنای سفارش پاکستان و یا حداقل برای جلب همکاری این کشور، از هند دوری جُست؛ تا جایی که پروژه‌های توسعه‌ای این کشور در افغانستان را به حالت تعلیق قرار داد و دهلی‌جدید را در حلقه دوم سیاست خارجی خویش گنجاند.

روی‌گردانی کابل از دهلی‌جدید آن‌هم به خاطر دل‌خوشی پاکستان که رقیب هند محسوب می‌شود، موجب نگرانی آشکار مقام‌های هندی شد. هند حداقل دو میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده بود و «شریک استراتژیک» کشور عنوان می‌گردید.

دیری نگذشت که حکومت وحدت ملی متوجه شد که قمار را باخته‌ و فریب پاکستان را خورده است، بناً در پی بازسازی روابط با هند برآمد تا از یک‌جانب از اسلام‌آباد انتقام بگیرد و از جانب دیگر، کمک‌های بیش‌تر این کشور را جلب کند. قطعاً هندی‌ها نیز منتظر چنین فرصتی بودند. اکمال بند سلما و ساختمان شورای ملی که با پول هند صورت گرفته بود، برای هند زمینه داد تا بار دیگر، حضور مفید و موثر خود را به نمایش بگذارد.

همچنین، سفر اخیر رییس جمهور غنی به دهلی‌نو که یک میلیارد دالر کمک بلاعوض را به همراه داشت در واقعیت امر از همکاری استراتژیک هند با افغانستان اطمینان بخشید.

قرار است تا چند هفتۀ دیگر، هند مانور سیاسی دیگری را اجرا کند و آن، برگزاری نشست صلح افغانستان به میزبانی دهلی‌جدید است. این نشست در حالی صورت می‌گیرد که قبلاً چهار نشست چهارجانبه صلح برای افغانستان با میزبانی اسلام‌آباد ناکام مانده است.

از سوی دیگر، هند به عنوان اقتصاد نوظهور و کشوری که در تهدید گروه‌های افراطی قرار دارد، ثبات در منطقه به خصوص افغانستان را به نفع خود می‌داند. تقویت افراطی‌گری ثبات و امنیت و آرامش هندی‌ها را با خطر مواجه کرده است. دهلی‌جدید درک کرده؛ به هرمیزانی که افغانستان ثبات پیدا کند، به همان میزان، زمینه مانور تروریستان محدود شده و سربازگیری برای پاکستان دشوار می‌شود. هند برای دسترسی به بازارهای آسیای‌میانه که راه آن از افغانستان می‌گذرد، به امنیت کالاهای خود فکر می‌کند. هند مسیر امن می‌خواهد و روی این مساله سرمایه‌گذاری می‌کند.

به هر حال، روابط کابل ـ دهلی‌جدید رو به جلو هست؛ اما این امر نامحتمل نیست که روابط بین دو کشور بازهم دچار نوسان شود؛ اسلام‌آباد را نباید دست کم گرفت. حاکمان پاکستانی نه تنها به هیچ‌وجه راضی به توسعه روابط بین افغانستان و پاکستان نیست؛ بلکه همواره در پی تخریب آن بوده است. سرمایه‌گذاری‌های هند پیوسته در افغانستان از سوی عمال پاکستانی هدف قرار گرفته‌اند و در یک مرحله پاکستان موفق شد تا پرده‌ای تاریک بین افغانستان و هند ایجاد کند.

0 پیام‌