تازه‌ها:

“چیزهایی به طالبان بدهیم و چیزهایی از آنان بگیریم”!

معاون رییس جمهور کرزی با بیان این که طالبان باید شرط های دولت را برای دست یابی به صلح بپذیرند، گفت: برای رسیدن به یک صلح پایدار باید چیزهایی به طالبان و سایر گروه های مسلح مخالف داده شود و در برابر چیزهایی از آنان حصول گردد. مارشال محمد قسیم فهیم، معاون ریاست جمهور روز گذشته در همایش معرفی صلاح الدین ربانی به عنوان رییس شورای عالی صلح کشور اظهار داشت که صلح به صورت یک جانبه تامین نخواهد شد و برای موفقیت تلاش های مصالحه با گروه طالبان، باید خواست های این گروه پذیرفته شود.

معاون رییس جمهور کرزی با بیان این که طالبان باید شرط های دولت را برای دست یابی به صلح بپذیرند، گفت: برای رسیدن به یک صلح پایدار باید چیزهایی به طالبان و سایر گروه های مسلح مخالف داده شود و در برابر چیزهایی از آنان حصول گردد.
مارشال محمد قسیم فهیم، معاون ریاست جمهور روز گذشته در همایش معرفی صلاح الدین ربانی به عنوان رییس شورای عالی صلح کشور اظهار داشت که صلح به صورت یک جانبه تامین نخواهد شد و برای موفقیت تلاش های مصالحه با گروه طالبان، باید خواست های این گروه پذیرفته شود.
با سرکوب صلح تامین نمی شود
آقای فهیم تصریح کرد که با سرکوب یک گروه و قدرت بخشیدن به گروه دیگر، نمی توان صلح را تامین کرد. وی با بیان این که طالبان باید پیش شرط های افغانستان را برای رسیدن به صلح بپذیرند، گفت: گروه های سیاسی نیز برای تامین امنیت و پایان دادن به خشونت ها در افغانستان، یکجا با هم کار کنند.
معاون رییس جمهور صلح و ثبات را در کشور یکی از مولفه های مهم و راه برتر برای رسیدن به ترقی و پیشرفت در جامعه دانسته افزود که نظام کنونی کشور، در واقع نتیجه تلا ش های مردم افغانستان برای رسیدن به صلح بود؛ اما مداخلا ت خارجی باعث ادامه جنگ و تشنج در افغانستان شد.
همدیگر پذیری شیرازه تامین وحدت ملی
فهیم تحمل، همدیگر پذیری و گذشت را شیرازه تأمین وحدت ملی در کشور دانسته خاطر نشان کرد که با سرکوب نمی توان به صلح رسید، همه باید همدیگر را بپذیریم و به هم احترام کنیم.
معاون رییس آقای کرزی خاطر نشان کرد  که در جنگ، ناهنجاری و کشمکش، شکاف سیاسی و فاصله میان مردم افزایش می یابد و وضعیت را در کشور بحرانی تر می سازد.
هماسیه ها در زمینه صلح با افغانستان همکاری کنند
همچنان صلاح الدین ربانی؛ رییس تازه شورای عالی صلح کشور در این همایش، صلح را نیاز اساسی جامعه دانست و از کشورهای ایران و پاکستان خواست تا در زمینه تامین صلح مردم و دولت افغانستان را یاری رسانند.
وی در این راستا جوانان و روشنفکران کشور را به بسیج عمومی فراخواند و از مخالفان مسلح دولت نیز خواست که به منظور ساختن یک کشور آباد به روند صلح بپیوندند.
رییس جدید شورای عالی صلح گفت که صلح مناسب ترین راه برای خاموش کردن جنگ های موجود است،‌ این مسوولیت دولت است که به خشونت های موجود پایان دهد.
رییس جدید شورای عالی صلح می گوید که یگانه راه حل مشکلات افغانستان رسیدن به صلح پایدار است و هیچگاه به غیر از صلح به چیزی دیگر باور نداشته است.
استاد برهان الدین ربانی رییس پیشین شورای عالی صلح کشور، در بیست و هفتم سنبه سال گذشته در خانه اش هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت و جان باخت.

0 پیام‌