تازه‌ها:

چرا کشتار غیرنظامیان؟

در یک عمل بی‌رحمانه، سه‌شب پیش، تروریستان یازده مأمور ملکی دولت را در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا از موترشان پیاده کرده و به گلوله بسته‌اند. این رویداد با واکنش‌های تند مردم و مسوولان دولتی موجه شده است. رییس‌جمهور به نهادهای امنیتی ـ دفاعی دستور داده تا عاملان این رویداد را تعقیب و به پنجه قانون بسپارد. طی سال‌های اخیر، بارها رویدادهای از این‌دست اتفاق افتاده است. تابستان گذشته، تروریستان در ولایت غور موتر مسافرانی را که به طرف کابل در حرکت بودند متوقف کرده و خود آنان را به گونه فجیع تیرباران کردند؛ اما مسوولان امنیتی به ندرت توانسته‌اند عاملان چنین رویدادها را گرفتار کنند.

در یک عمل بی‌رحمانه، سه‌شب پیش، تروریستان یازده مأمور ملکی دولت را در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا از موترشان پیاده کرده و به گلوله بسته‌اند.

این رویداد با واکنش‌های تند مردم و مسوولان دولتی موجه شده است. رییس‌جمهور به نهادهای امنیتی ـ دفاعی دستور داده تا عاملان این رویداد را تعقیب و به پنجه قانون بسپارد.

طی سال‌های اخیر، بارها رویدادهای از این‌دست اتفاق افتاده است. تابستان گذشته، تروریستان در ولایت غور موتر مسافرانی را که به طرف کابل در حرکت بودند متوقف کرده و خود آنان را به گونه فجیع تیرباران کردند؛ اما مسوولان امنیتی به ندرت توانسته‌اند عاملان چنین رویدادها را گرفتار کنند.

با این حال، ضعف یا احیاناً سهل‌انگاری نهادهای امنیتی، سبب شده تا تروریستان هرازگاهی دست به چنین حملاتی بزنند. آنان با تیرباران کردن‌ها، سربریدن‌ها، انفجارها و… ناامنی‌ها را بیش‌تر کرده‌اند. پیامدهای ناامنی‌هایی از این گونه نیز آشکار است. گروه تروریستی با کشتن غیرنظامیان از یک‌جانب می‌خواهند حضور زشت خود را نمایش دهند و از جانب دیگر، در پی تخریب همکاری مردم با دولت است. پیش از این نیز گروه‌های تروریستی مردم را از همکاری با دولت منع کرده بودند؛ اما تلاش‌های تروریستان همواره با ناکامی مواجه شده است. مردم با دولت همکاری نزدیک داشته‌اند.

تردیدی نیست که تروریستان همیشه در کمین‌اند؛ اما بر مردم به ویژه مأموران دولتی است تا احتیاط به خرج دهند. در مسیر پُر خطر نباید شب‌هنگام مسافرت کرد.

حالا، دولت باید به صورت جدی در راستای تأمین امنیت مردم تلاش کند. عاملان این رویدادها را دستگیر و مجازات کند. هرنوع رفتار ترحم‌آمیز با قاتلان مردم افغانستان و استفاده از واژه‌های نرم سیاسی، جفا در حق مردم است. تجربه نشان‌داده که تروریستان به کم‌تر از ریختن خون مردم و ویران کردن این سرزمین راضی نمی‌شوند.

0 پیام‌