پس از بیروت و بغداد؛ بحران زباله به کابل هم خواهد رسید؟

در شهرهای پُرجمعیت که در آن خدمات شهری هم پایین باشد، می‌تواند به «بحران زباله» بیانجامد. در بیروت پایتخت لبنان و بغداد پایتخت عراق هم‌اکنون بحران زباله بیداد می‌کند. در بیروت مردم پایتخت به جاده‌ها ریخته‌اند و در صحن وزارت محیط زیست دست به تحصن زدند و در بغداد علیه مسوولان حکومت تظاهرات راه‌اندازی شده است. در کابل نیز طی ماه‌های اخیر، زباله‌ها در هر کوچه و پس‌کوچه و حتی جاده‌های عمومی به گونه بی‌پیشینه انبار شده است. این وضعیت آزاردهنده و غیرقابل تحمل، سبب انتقادهای گسترده از مسوولان شهرداری گردیده است.

در شهرهای پُرجمعیت که در آن خدمات شهری هم پایین باشد، می‌تواند به «بحران زباله» بیانجامد. در بیروت پایتخت لبنان و بغداد پایتخت عراق هم‌اکنون بحران زباله بیداد می‌کند.

در بیروت مردم پایتخت به جاده‌ها ریخته‌اند و در صحن وزارت محیط زیست دست به تحصن زدند و در بغداد علیه مسوولان حکومت تظاهرات راه‌اندازی شده است.

در کابل نیز طی ماه‌های اخیر، زباله‌ها در هر کوچه و پس‌کوچه و حتی جاده‌های عمومی به گونه بی‌پیشینه انبار شده است. این وضعیت آزاردهنده و غیرقابل تحمل، سبب انتقادهای گسترده از مسوولان شهرداری گردیده است.

مردم می‌گویند که ریاست تنظیف شهرداری کابل، در این زمینه کم‌توجه بوده و این امر، سبب افزایش زباله‌ها و آلودگی‌ها در سطح شهر گردیده است.

اما مسوولان در ریاست شهرداری کابل می‌گویند که کم‌بود بودجه سبب شده تا بسیاری از موترهای انتقال‌دهنده زباله دیگران توان حرکت نداشته باشند.

آنان می‌گویند که به دلیل کم‌بود بودجه مواد سوخت (تیل) موترهای ریاست تنظیف، این موترها متوقف شده‌اند.

در همین حال، انجنیر مهدی؛ رییس ناحیه ششم شهرداری کابل می‌گویند که پیش از این روزانه هشت عراده موتر برای انتقال زباله‌ها به ناحیه ششم فرستاده می‌شد؛ اما اکنون شمار این موتر به سه عراده کاهش یافته است.

وی افزود که سه موتر برای حجم تولیده شده زباله در این ناحیه کفایت نمی‌کند و به همین دلیل، زباله‌ها در گوشه و کنار جاده‌ها و کوچه‌ها انبار ‌شده است.

در طی سیزده سال اخیر، کمک‌های هنگفتی به ریاست شهرداری کابل صورت گرفته است. همچنین، عواید زیادی از درک مالیات به خزانه شهرداری کابل وارد گردیده است؛ اما کارشناسان می‌گویند که وجود فساد در شهرداری سبب شده قسمت بزرگی از این عواید دوباره حیف و میل شوند.

به باور این کارشناسان، اگر عواید شهرداری کابل درست جمع‌آوری و مدیریت شود می‌تواند تمام مصارف این نهاد را مستقلانه تأمین کند.

این کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر مسوولان در این زمینه جدی عمل نکنند، جدای از پیامدهای صحی و تخریش بیش‌تر چهره شهر، به اعتراض‌های گسترده مردم خواهد انجامید؛ شبیه آنچه در بیروت و بغداد اتفاق افتاد.

0 پیام‌