وزیر دفاع: امریکا اردوی ملی را با هواپیماهایC-130 و بالگردهای می 17 تجهیز می‎کند

بربنیاد یک اعلامیه ریاست جمهوری کشور، در نشست روز گذشته (یک شنبه 24 جدی) شورای امنیت ملی، بسم الله محمدی؛ وزیر دفاع ملی گزارشی از سفر به واشنگتن ارایه کرده و گفته که امریکا حاضر است اردوی ملی افغانستان را با هواپیماهای نوعC-130 و بالگردهای می 17 تجهیز نماید. کارشناسان بدین باوراند؛ در صورتی که نیروهای امنیتی کشور تا سال 2014 با قوای هوایی تجهیز نشود، روند واگذاری مسوولیت های امنیتی با مشکل مواجه خواهد شد. آنان تاکید دارند که همگام با واگذاری مسوولیت ها، باید روند آماده سازی قوای هوایی کشور شتاب بگیرد.

«دولت ایالات متحده امریکا حاضر است تا اردوی افغانستان را با هواپیماهای نوعC-130  و بالگردهای می 17 تجهیز نماید». این مطلب را وزیر دفاع ملی در تازه ترین نشست شورای امنیت ملی کشور بیان کرده است. پیشتر، سخنگوی وزارت دفاع ملی، یکی از چهار مشکل اساسی این وزارت را نداشتن قوای هوایی اعلام کرده بود.
بربنیاد یک اعلامیه ریاست جمهوری کشور، در نشست روز گذشته (یک شنبه 24 جدی) شورای امنیت ملی، بسم الله محمدی؛ وزیر دفاع ملی گزارشی از سفر به واشنگتن ارایه کرده و گفته که امریکا حاضر است اردوی ملی افغانستان را با هواپیماهای نوعC-130 و بالگردهای می 17 تجهیز نماید.
کارشناسان بدین باوراند؛ در صورتی که نیروهای امنیتی کشور تا سال 2014 با قوای هوایی تجهیز نشود، روند واگذاری مسوولیت های امنیتی با مشکل مواجه خواهد شد. آنان تاکید دارند که همگام با واگذاری مسوولیت ها، باید روند آماده سازی قوای هوایی کشور شتاب بگیرد.
قرار است تا چند هفته دیگر مرحله چهارم واگذاری مسوولیت ها آغاز شود که براساس آن مسوولیت 86 درصد خاک کشور به نیروهای داخلی واگذار خواهد شد.
در همین حال، جنرال محمدی گفته است که در زمینه شتاب دادن روند تجهیز و تسلیح نیروهای امنیتی کشور نیز موافقت صورت گرفته است.
تا هنوز ناتو به ارزش ده میلیارد دالر برای نیروهای امنیتی افغانستان جنگ افزار تهیه کرده است. سخنگوی ناتو هفته گذشته گفت که نیروهای امنیتی افغانستان هیچ کمبودی در قسمت جنگ افزارهای سبک ندارند.
پس از گسترش دامنه واگذاری مسوولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای داخلی، بحث تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان با جنگ افزارهای سنگین و قوای هوایی در محافل سیاسی و رسانه ای کشور مطرح شده است.

0 پیام‌