تازه‌ها:

وحید عمر: “قدرت‏ها”ی مداخله‏گر نمی‏خواهند افغانستان با ثبات باشد

 

به تازگی، سخن‏گوی رییس جمهور وضع کنونی کشور را پیچیده عنوان نموده و از دخالت “قدرت‏ها”ی خبر داد که نمی‏خواهند افغانستان امن و با ثبات باشد.
وحید عمر که روز گذشته با خبرنگاران صبحت می‏کرد، تاکید کرد که قدرت‏های مداخله کننده اگر در صدد بهره‏برداری از وضع موجود افغانستان اند، باید دیدگاه خود را دگرگون سازند؛ اما وی از کشور مشخصی نام نبرد. در دو هفته‏ی اخیر، حمله‏های انتحاری به اهداف غیرنظامی در کابل و شماری ولایت‏های کشور افزایش یافته که برایند مرگباری نیز داشته اند. گفته می‏شود بیشتر از دو صد تن که بیشترینه شان غیر نظامی بوده، قربانی این حمله‏ها گردیده اند.
به تصریح سخن‏گوی ریاست دولت، افزایش حمله‏های مخالفان مسلح با روند واگذاری انتقال مسوولیت تامین امنیت به نهادهای امنیتی کشور مرتبط است. در این راستا، آیساف یا نیروهای بین‏المللی کمک به امنیت از دگرگونی تاکتیک‏های جنگی مخالفان مسلح خبر داده و گفته اند که آنان، با استفاده از تاکتیک جدید بیشتر اهداف غیرنظامی را آماج قرار می‏دهند.
پیشتر، وزارت داخله‎‏ی کشور نیز خبر داده بود که مخالفان مسلح، با تغییر تاکتیک خود، اهدافی را آماج قرار می‏دهند که از “استحکام” کمتری برخودار اند و بیشتر شهروندان غیرنظامی آسیب می‏بینند.
با تشدید حمله‏های تروریستی به اهداف غیرنظامی در کشور، گمانه‏های چندی مطرح گردیده است. بیشترینه این گمانه‏ها، خبر از ناتوانی مخالفان مسلح در رویاروی با نیروهای امنیتی کشور می‏دهد و بدین دلیل، مخالفان مسلح اهداف غیرنظامی را نشانه می‏روند؛ اما دیدگاه دیگر، افزایش حمله‏های تروریستی را با واگذاری مسوولیت تامین امنیت به نیروهای امنیتی کشور پیوند می‏دهد، آنچنان که سخن‏گوی رییس جمهور بدین نکته اذعان کرد.

0 پیام‌