تازه‌ها:

وانگ یی: کشورش در زمینه آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان آماده است

وزیر امور خارجه چین در دیدار با ضرار احمد عثمانی؛ وزیر خارجه کشور، اعلام کرد که کشورش در زمینه آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان آماده است. در همین حال، وزیر امور خارجه کشور چین را «دوست مطمین و متحد استراتژیک» افغانستان عنوان نموده و از تمامیت ارضی این کشور حمایت کرد. وزیر امور خارجه چین در ادامه گفت: «ما از تمام کشورهای جهان می ‌خواهیم که کمک‌ های خود را به افغانستان ادامه دهند.»

وزیر امور خارجه چین در دیدار با ضرار احمد عثمانی؛ وزیر خارجه کشور، اعلام کرد که کشورش در زمینه آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان آماده است. در همین حال، وزیر امور خارجه کشور چین را «دوست مطمین و متحد استراتژیک» افغانستان عنوان نموده و از تمامیت ارضی این کشور حمایت کرد.

وانگ یی؛ وزیر امور خارجه جمهوری چین روز گذشته (شنبه – 3 حوت)، در دیدار با ضرار احمد عثمانی؛ وزیر امور خارجه کشور در کابل با اشاره به این که افغانستان نقش مهم در منطقه دارد، گفت که این قدرت تا زمانی برای افغانستان باقی خواهد ماند که این کشور، متحد و یک پارچه باقی بماند.

وزیر امور خارجه چین در ادامه گفت: «ما از تمام کشورهای جهان می ‌خواهیم که کمک‌ های خود را به افغانستان ادامه دهند.»

وانگ یی همچنان در مورد پیمان امنیتی کابل – واشنگتن گفت: «ما امیدواریم که توسعه روابط افغانستان و امریکا، استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان را تقویت‌ کند و به نگرانی‌ هایی که کشورهای منطقه در این زمینه دارد، نیز به صورت کامل احترام گذاشته شود.»

آقای وانگ افزود که چین در سال های اخیر در زمینه مدیریت آب و آموزش افغانستان را حمایت کرده و تلاش می‌ کند که زمینه افزایش ظرفیت نیز در آینده این کشور را کمک کند.

حمایت افغانستان از تمامیت ارضی چین

با این حال، وزیر امور خارجه کشور گفت که کابل از تمامیت ارضی چین در قبال مساله تایوان، تبت و سینکیانگ حمایت می کند.

همچنان ضرار احمد عثمانی از چین خواست تا در زمینه آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی، افغانستان را یاری رساند.

از سویی هم، وانگ یی گفت که چین می ‌تواند افغانستان را در زمینه آموزش نیروهای امنیتی و تجهیز آنان بعد از سال ۲۰۱۴ کمک کند.

آقای عثمانی افزود که دو کشور باید تبادل اطلاعاتی را بیشتر کنند و همکاری این دو کشور در زمینه مبارزه با تروریزم نیز اهمیت دارد.

وزیر امور خارجه چین در کابل با رییس جمهور کرزی نیز دیدار کرد و روی چگونگی مبارزه با تروریزم باهم گفتگو کردند.

0 پیام‌