والی جدید دایکندی: توسعه زیربناهای دایکندی سرلوحه کارهایم است

والی جدید دایکندی توسعه زیربناها را در این ولایت سرلوحه کارهای خود عنوان کرده است. وی تأمین امنیت، تلاش برای اصلاح اداره و کاهش فساد، حمایت از توسعه فرهنگی و رسانه‎ای را از دیگر برنامه‎های قلمداد نموده است. عبدالحق شفق؛ والی جدید دایکندی ضمن برشمردن مشکلات متعدد اظهار داشته که در تلاش حل این مشکلات است. وی در گفت‏وگوی ویژه با خبرگزاری پژواک بیان داشته که مشکلات در دایکندی فراوان است و این مشکلات محو شدنی نیست؛ اما تلاش خواهم کرد تا آن را کاهش دهم. وی از تامین امنیت، ایجاد اصلاحات اداری، کاهش فساد و توسعه زیربناها به عنوان محورهای اصلی کار خویش در این ولایت یاد کرده است.

والی جدید دایکندی توسعه زیربناها را در این ولایت سرلوحه کارهای خود عنوان کرده است. وی تأمین امنیت، تلاش برای اصلاح اداره و کاهش فساد، حمایت از توسعه فرهنگی و رسانه‎ای را از دیگر برنامه‎های قلمداد نموده است.
عبدالحق شفق؛ والی جدید دایکندی ضمن برشمردن مشکلات متعدد اظهار داشته که در تلاش حل این مشکلات است. وی در گفت‏وگوی ویژه با خبرگزاری پژواک بیان داشته که مشکلات در دایکندی فراوان است و این مشکلات محو شدنی نیست؛ اما تلاش خواهم کرد تا آن را کاهش دهم. وی از تامین امنیت، ایجاد اصلاحات اداری، کاهش فساد و توسعه زیربناها به عنوان محورهای اصلی کار خویش در این ولایت یاد کرده است.
آقای شفق همچنان به وجود گروه‎های مسلح مخالف دولت اشاره نموده و بر ضرورت تجهیز نیروهای امنیتی در این ولایت تاکید کرده است. به تصریح آقای شفق، در شرایطى که جامعه جهانی افغانستان را ترک می‎کنند و کمک‎ها نیز در حال کاهش هستند، بسیار مشکل خواهد بود که یک ولایت محروم و توسعه‎نیافته را به حد مطلوب رساند و نیازمندی‎های مردم‎اش را تامین کرد.
همکاری همگانی
والی جدید دایکندی معتقد است که بدون همکاری‎های همگانی دولت، مردم و نمایندگان مردم در شورای ملی کاهش مشکلات بسیار سخت خواهد بود. وی همچنان از ادارات محلی خواسته تا با قوت تمام در راستای حل مشکلات مردم در این ولایت تلاش کنند.
آقای شفق همچنان از تهدیدات امنیتی بر این ولایت ابراز نگرانی کرده و گفته: «سرحدات وسیع دایکندی با ولسوالی‎های چهارچینوی ارزگان، باغران هلمند و پسابند غور، مورد تهدیدات امنیتی قرار دارد و حتا راه‎های مواصلاتی ولسوالی‎های کیتی و کجران به قندهار، به علت ماین‎گذارى طالبان قطع می‎باشد و حملات طالبان نیز از این استقامت‎ها بر دایکندی صورت گرفته است.»
وی با اشاره به نقش مردم، علما و بزرگان منطقه در تامین امنیت گفته که برای تامین امنیت بهتر با وکلای مردم در شورای ملی و شورای ولایتی، متنفذین و علما مشورت‎هایی را انجام خواهد داد. وی در عین حال بر تجهیز و تسلیح بیش‎تر نیروهای امنیتی، تاکید کرده است.
فهرست اولویت‎ها
وی با بیان این که کارهای زیادی باید در دایکندی انجام شود می‎گوید که اولویت‎های کاری به ویژه اولویت‎های توسعه‎ای را فهرست خواهد کرد و آن را با وزارت‎های سکتوری در میان گذاشته و در حل آن تلاش خواهد کرد. شفق با تصریح این که حتا یک متر سرک قیر در دایکندی وجود ندارد گفته: «ما به زودی از حکومت مرکزی خواهیم خواست تا در بخش‎های زیربنایى از قبیل سرک، تعمیر برای ولایت، ولسوالی‎ها و ادارات عدلی و قضایی و مکاتبى که تعمیر ندارند، به صورت استثنایی دایکندى را کمک نماید و وزارت‎هاى سکتورى دونر کنفرانسى را در کابل دایر نمایند تا کمک‎ها برای بخش زیربنای جذب گردد.»
حمایت از فرهنگ و رسانه
آقای شفق همچنان به مشکلات فرهنگی در این ولایت اشاره کرده و افزوده، در دایکندی حتا رسانه‎های ملی و بین‎المللی فعالیت ندارند. وی از رسانه‎ها و نهادهای مدنی به عنوان بازگوکننده دردها و رنج‎های مردم یاد کرده و گفته که رسانه‎ها نقش تاثیرگذاری در بهبود وضعیت مردم دارند، زیرا نواقص ما را به نقد می‎گیرند و سبب می‎شود تا نواقص را برداریم.
آقای شفق از والیان موفق کشور است که از سال 1383 به عنوان والی ولایت‎های سمنگان و فاریاب ایفای وظیفه کرده است.

0 پیام‌