تازه‌ها:

هشداری که باید جدی گرفت؛ 1200 بنای تاریخی در خطر انهدام

بناهای تاریخی، میراث‌ گذشتگان ما هستند. جنگ‌ها، آفت‌های طبیعی، غارت قاچاقبران و بی‌اعتنایی مسوولان سبب شده تا بخش قابل توجهی از میراث‌های فرهنگی کشور دیگر در اختیار مردم این سرزمین نباشند.  حالا وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که هم اکنون در سراسر کشور، دست‌کم 1200 بنای تاریخی در خطر نابودی قرار دارد. وزارت اطلاعات و فرهنگ به همین منظور کنفرانس حفاظت از میراث‌های فرهنگی کشور را برگزار کرد. مسوولان این وزارت معتقد است تا زمانی که مردم، خود، برای نگهداری سالم میراث‌های فرهنگی سهم نگیرند، نمی‌توان این آثار خوب حفاظت کرد.

بناهای تاریخی، میراث‌ گذشتگان ما هستند. جنگ‌ها، آفت‌های طبیعی، غارت قاچاقبران و بی‌اعتنایی مسوولان سبب شده تا بخش قابل توجهی از میراث‌های فرهنگی کشور دیگر در اختیار مردم این سرزمین نباشند.

حالا وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که هم اکنون در سراسر کشور، دست‌کم 1200 بنای تاریخی در خطر نابودی قرار دارد. وزارت اطلاعات و فرهنگ به همین منظور کنفرانس حفاظت از میراث‌های فرهنگی کشور را برگزار کرد. مسوولان این وزارت معتقد است تا زمانی که مردم، خود، برای نگهداری سالم میراث‌های فرهنگی سهم نگیرند، نمی‌توان این آثار خوب حفاظت کرد.

پیشینه تمدنی افغانستان اکنون در معرض نابودی قرار دارد. متأسفانه وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز در این زمینه به قدر کافی کم توجهی کرده است. حالا زمزمه‌هایی وجود دارد که به اثر همین کم‌توجهی‌ها بناهای تاریخی بامیان از فهرست یونسکو حذف خواهند شد. این در حالی که سازمان همکاری‌های جنوب آسیا (سارک) بامیان را به عنوان پایتخت فرهنگی خود در جنوری 2015 تعیین کرده است. حالا اگر یونسکو به حذف بامیان از فهرست خود اقدام کنند، بدون شک، شرمندگی بزرگ برای مسوولان و جفای نابخشودنی در حق این ولایت خواهد بود.

حالا معلوم نیست که وزارت اطلاعات و فرهنگ با برگزاری همایش‌های این چنینی و ارایه یک سلسله آمارها در پی چیست؟ در این سال‌ها، مسوولان این وزارت باید آستین بالا می‌زدند و به گونه جدی کار می‌کردند. بی‌اعتنایی و دست‌کم گرفتن گذشته‌های تاریخی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

0 پیام‌