نمایندگان متحصن بامیان: حکومت مرکزی به اراده مردم بامیان احترام بگذارد

نمایندگان مردم بامیان در ولسی جرگه از رهبران حکومت وحدت ملی می‌خواهند به اراده مردم بامیان احترام بگذارند و فرد دیگری را به جای طاهر زهیر به عنوان والی این ولایت بفرستند. روز گذشته (دوشنبه ـ 18 جوزا) استاد محمد اکبری، سید جمال فکوری بهشتی، عبدالرحمان شهیدانی و صفورا ایلخانی با برپایی خیمه تحصن در مرکز ولایت بامیان، با تقرر طاهر زهیر به عنوان والی این ولایت مخالفت کردند.

نمایندگان مردم بامیان در ولسی جرگه از رهبران حکومت وحدت ملی می‌خواهند به اراده مردم بامیان احترام بگذارند و فرد دیگری را به جای طاهر زهیر به عنوان والی این ولایت بفرستند.

روز گذشته (دوشنبه ـ 18 جوزا) استاد محمد اکبری، سید جمال فکوری بهشتی، عبدالرحمان شهیدانی و صفورا ایلخانی با برپایی خیمه تحصن در مرکز ولایت بامیان، با تقرر طاهر زهیر به عنوان والی این ولایت مخالفت کردند.

مردم گروه‌ گروه‌ به خیمه تحصن حضور می‌یابند و حمایت خود را از نمایندگان شان اعلام می‌کنند. از سویی‌هم، این نمایندگان در گفت‌وگو با مردم اظهار داشتند که به تأسی از خواست‌های مردم با تقرر آقای زهیر به عنوان والی مخالف می‌کنند و خیمه تحصن «بیان‌گر عزم راسخ ما در حمایت از خواست‌های مردم و موکلین ما است.»

آنان تأکید می‌کنند که مردم ولایت بامیان از طاهر زهیر «خاطره خوش» ندارند و خواهان کسی هستند که با هیچ قوم و مذهب و ملیت  و «خرده گروه‌های سیاسی» مشکل نداشته باشد.

این نمایندگان ضمن تأکید بر حفظ یک‌پارچگی مردم ولایت بامیان، از رهبران حکومت وحدت ملی خواستند که به اراده مردم احترام گذاشته از فرستادن زهیر به حیث والی خودداری ورزند.

این نمایندگان تصریح کردند که با حکومت مرکزی هیچ مخالفتی ندارند؛ اما «از حکومت خود می‌خواهند کسی را حاکم بر ولایت شان بسازد که مردم قبولش داشته باشند و باعت ایجاد شقاق و نفاق در بین مردم با هم برادر بامیان نشود.»

در همین حال، شهروندان بامیان تأکید دارند که باید دیدگاه‌های آنان در تمام مسایل مربوط به این ولایت به خصوص فرستادن مقام‌های رده نخست محترم شمرده شود.

0 پیام‌