نشست استانبول و نگرانی از تبریه شدن پاکستان

هراس این از وجود دارد که پاکستان به عنوان کشوری که همواره به منزله لانه و پرورشگاه تروریزم در منطقه عنوان گردیده، یک بار دیگر برائت حاصل کند، آن گونه که در سایر کنفرانس ها و نشست های منطقه ای چنین کرده است و اگر این بار نیز چنین شود، در حال برای افغانستان که برنامه انتقال مسوولیت های امنیتی را آغاز کرده، چالش امنیتی بیشتری ایجاد خواهد شد.

در حالی که قرار است فردا نشست استانبول با محوریت افغانستان و حضور کشورهای منطقه در ترکیه برگزار شود، مقامات ترکی گفته اند که کابل و اسلام آباد در این نشست فرصت خواهند داشت تا از متهم ساختن همدیگر به حمایت از شبه نظامیان دست بردارند.
ترکیه در شمار کشورهایی است که برای آوردن ثبات و تامین صلح در افغانستان تلاش های زیادی را انجام داده و در این اواخر حتا انقره برای گشایش دفتر نمایندگی سیاسی برای طالبان، اظهار آمادگی کرده بود.
ترکیه در سال های اخیر تلاش کرده تا مشکلات منطقه ای پایان پذیرد و بیشتر کشورهای اسلامی در آتش اتهام زنی ها نسوزد و در واقع نشست استانبول که برای اعتمادسازی میان کشورهای منطقه برگزار می شود، یکی از این تلاش ها است که ترکیه انجام داده است.
در حال حاضر کابل، اسلام آباد را به حمایت از شبه نظامیان متهم می کند و در برابر، اسلام آباد نیز کابل را به حمایت از شورشیان در خاک خویش متهم کرده است؛ اما به نظر می رسد، یک بار دیگر این موضوع بالا خواهد گرفت و با توجه به پیشینه پاکستان در امر تروریزم پروری در منطقه، یک بار دیگر از این کشور خواسته خواهد شد تا دست از حمایت تروریستان بردارد.
ترکیه هراس از گسترش تروریزم در منطقه دارد و بخش های از این کشور توسط جدایی طلبان کرد، هنوز در تهدید قرار دارد و شکی نیست که گسترش ناامنی، ترکیه و سایر کشورهای منطقه را متاثر سازد.
هراس این از وجود دارد که پاکستان به عنوان کشوری که همواره به منزله لانه و پرورشگاه تروریزم در منطقه عنوان گردیده، یک بار دیگر برائت حاصل کند، آن گونه که در سایر کنفرانس ها و نشست های منطقه ای چنین کرده است و اگر این بار نیز چنین شود، در حال برای افغانستان که برنامه انتقال مسوولیت های امنیتی را آغاز کرده، چالش امنیتی بیشتری ایجاد خواهد شد.
همچنان، گمانه های دیگری نیز مبنی بر همسوی کشورهای ایران، چین و برخی کشورهای که در این نشست حضور دارند، با پاکستان مطرح می باشد و شماری از تحلیل گران و رسانه ها از این که کفه ترازو به سود پاکستان سنگین باشد، نگران هستند.
به هرترتیب، نشست استانبول یکی از نشست های جدی است و دولت افغانستان تلاش دارد تا مفاد و برایند این نشست به منصه عمل گذاشته شود تا مشکلاتی که حداقل افغانستان و منطقه با آن مواجه هست، اندکی کاهش یابد.

0 پیام‌