رییس را انتخاب کنید؛ اولویت‏ها پشت در اند

 

بربنیاد برخی گزارش‏ها کار گزینش رییس مجلس نمایندگان، همچنان مبهم است. قرار بود امروز، کمسیون حل بن بست انتخاب رییس مجلس نمایندگان، فردی مورد اجماع را معرفی کند؛ اما گفته می‏شود این مهم به روز چهارشنبه موکول گردید است.
در تازه‏ترین مورد، برخی از اعضای مجلس نمایندگان در دیدار با رییس جمهور کرزی، از وی خواسته‏ اند در مورد حل بن بست گزینش رییس مجلس همکاری نماید. گمانه حکایت از این دارد که رییس جمهور به این درخواست‏ نمایندگان پاسخ مثبت داده است.
در این میان تلاش‏های دادستانی کل، دادگاه ویژه‏ای معضل انتخابات و برخی از نهادهای دیگر به شمارش دوباره‏ی آرای انتخابات مجلس نمایندگان دست زده اند که این مساله، وضع را پیچیده‏تر ساخته است.
و با این همه، شرایط کنونی کشور، ایجاب می‏نماید تا هرچه زودتر این چالش‏ها را از میان برداشت. اکنون طرح پیشنهادی بودجه‏ی‏ سال مالی 1390 در پشت دروازه‏های مجلس نمایندگان رسیده و از سوی دیگر، سال جاری نیز روزهای پایانی خویش را می‏پیماید؛ لذا باید این طرح تا بهار سال آینده خورشیدی نهایی شده و زمینه‏ی تطبیق آن فراهم گردد.
دوم این‏که؛ شماری از وزارت‏خانه‏ها توسط سرپرست‏ها اداره می‏شوند، دادن رای اعتماد به این وزیران از اولیت‏های دیگر این مجلس خواهد بود؛ زیرا اکنون “سرپرست”‏ به هیچ صورت صلاحیت “وزیر” را ندارد، به همین دلیل بسیاری از کارهای مهم به تعویق افتاده است.
سوم این‏که؛ موضوع مصالحه با گروه‏های مخالف دولت نیز از اولویت‏های دیگر کار این مجلس خوانده می‏شود، با انتخاب هیات اداری و پایان یافتن معضلات، این مورد نیز باید از سوی مجلس نمایندگان بررسی گردد.
طرح ایجاد پایگاه‏های دایمی امریکا در خاک افغانستان، از اولویت‏های دیگری است که پس از انتخاب رییس مجلس به آن پرداخته خواهد شد؛ زیرا اکنون مقامات رسمی دولت قبول و یا رد ایجاد این پایگاه‏ها را وابسته رای این مجلس و لویه جرگه دانسته اند.
و اما؛ چالش در کار انتخاب رییس مجلس نمایندگان، یکی از ارکان مهم دولت را عملا فلج ساخته است. مردم انتظار دارند که این نهاد کار خویش را آغاز نموده و به حل سایر مشکل‏های کشور بپردازند.

Please follow and like us:
0

0 پیام‌

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial