معضلات فرهنگی؛ دلیل بازدارندگی حضور زنان

در حالی که نیاز شدید برای حضور زنان در صفوف نیروهای امنیتی کشور به ویژه پولیس احساس می شود، وزیر امور داخله تاکید دارد که مشکلات فرهنگی سبب عدم پیوستن زنان به صفوف پولیس ملی شده است. جنرال بسم الله محمدی؛ وزیر داخله کشور که سه شنبه 18 اسد در نشست عمومی مجلس سنا سخن می گفت، تاکید کرد که مشکلات فرهنگی و طعنه زدن مردم سبب بازماندن زنان از پیوستن به صفوف پولیس شده است.

در حالی که نیاز شدید برای حضور زنان در صفوف نیروهای امنیتی کشور به ویژه پولیس احساس می شود، وزیر امور داخله تاکید دارد که مشکلات فرهنگی سبب عدم پیوستن زنان به صفوف پولیس ملی شده است.
جنرال بسم الله محمدی؛ وزیر داخله کشور که سه شنبه 18 اسد در نشست عمومی مجلس سنا سخن می گفت، تاکید کرد که مشکلات فرهنگی و طعنه زدن مردم سبب بازماندن زنان از پیوستن به صفوف پولیس شده است.
در حال حاضر حدود پنج صد پولیس زن در صفوف نیروها مصروف خدمت اند؛ اما این رقم با توجه به نیازهای شدید جامعه افغانستان بسیار اندک می نماید.
آقای محمدی خاطر نشان ساخت که در شرایط کنونی به پنج هزار پولیس زن برای تامین امنیت ضرورت است، در حالی که در یک دهه اخیر این وزارت نتوانسته است یک هزار و پنج صد پولیس زن را در این نهاد استخدام کند.
همچنان وزیر داخله کشور از عدم موفقیت این نهاد در امر استخدام پولیس زن اظهار نگرانی کرد.
این نگرانی ها در حالی مطرح شده است که اخیرا اداره امنیت ملی کشور از بازداشت چندین عامل انتحاری با پوشش زنانه و بیشتر با چادری خبرداده است.
استفاده عاملان انتحاری از پوشش زنانه، یکی از مشکلات اساسی نیروهای امنیتی کشور خوانده می‏ شود، اگر روند استخدام این قشر در صفوف پولیس و اداره امنیت ملی رونق گیرد، شکی نیست که عاملان انتحاری دست کم با این نوع پوشش به میدان انتحار ظاهر شده نخواهند توانست.
هرچند نمی توان رسم و رواج های ناپسند و قیودات فرهنگی جامعه افغانستان را از نظر دور داشت؛ اما از این که وزیر داخله کشور از تهدید زنانی که علاقمند پیوستن به صفوف پولیس هستند، خبر می دهد، می توان گمان برد که گروه های مسلح مخالف دولت نیز در تلاش تهدید زنان هستند تا دست از پیوستن به صفوف نیروهای امنیتی بردارند.
این گمانه زمانی تقویت می شود که پیشتر نیز طالبان برخی از کارمندان دولتی و بزرگان قومی را به دلیل همکاری با دولت هشدار داده بودند و حتا برخی ها را به همین دلیل به گلوله بسته اند.
از سویی هم، عدم حضور پولیس زن در زندان ها و توقیف خانه ها سبب بروز مشکلات شده و همواره بدگمانی ها را نسبت به نگهداری سالم زندانیان زن به وجود آورده است، تا کنون چندین بار زندانبانان زندان پلچرخی کابل، متهم به تجاوز بر زنان زندانی این بازداشتگاه شده اند.
با این حال، اگر پولیس زن به مقدار کافی در ادارات پولیس حضور داشته باشند، بسیاری از مشکلات اجتماعی حل خواهد شد؛ اما نباید از یاد برد که مدیریت پولیس زن مهم تر از استخدام آنان است؛ زیرا همواره بیم آن می رود که پولیس زن در این ادارات و در هنگام اجرای وظیفه با معضلاتی جدی رو به رو گردد.
با این حساب، باید بیش از این که به استخدام پولیس زن سعی و کوشش صورت می گیرد، باید و باید روی آماده سازی فضای کاری مناسب برای آنان توجه تلاش شود؛ زیرا زمانی که پولیس زن به معضلات جدی رو به رو باشد، با توجه به حساسیت های اجتماعی روند پیوستن این قشر به نهادهای امنیتی متوقف خواهد شد.

0 پیام‌