تازه‌ها:

مرور نشریات چاپ کابل – شنبه 11 سرطان

محور سرمقاله ها و سرخط گزارش های شماری از نشریات چاپ کابل را کماکان، کشیدگی میان قوه های سه گانه دولت بر سر نتیجه کار دادگاه ویژه انتخاباتی تشکیل می دهد و بیشترینه نشریات، ضمن نابسامان توصیف کردن وضع کنون کشور، از رییس جمهور خواسته اند تا با درایت، بر این کشیدگی نقطه ای پایان بگذارد و نیز، روند واگذاری مسوولیت تامین امنیت از نیروهای بین المللی به نیروهای امنیتی کشور، در برخی نشریات مورد بحث قرار گرفته است.

“مرور نشریات”، نگاهی به مطالب مهم رسانه‏های چاپ کابل و در مواردی شماری از پایگاه‏های انترنتی است. ویب‏گاه انسجام ملی با بررسی این رسانه‏ها، فشرده‏ مطالب مهم و کلیدی روز را با بیان ساده، همه روزه در صفحه‏ خود بازتاب می‏دهد. شما می‏توانید موضع‏گیری رسانه‏ها را در این سایت دریابید و از تحلیل‏های مهم در باره رویدادهای افغانستان آگاه شوید؛ و نیز، “مرور نشریات” را روی صفحه‏ی فیس بوک خود، از همه زودتر بخوانید.
عنوان ها: “آغاز انتقال مسوولیت رویا یا واقعیت؟”، “مجلس نمایندگان در خط پیروزی”، “محکمه اختصاصی، بحران زدایی یا بحران آفرینی”، “افغانستان در گرداب بحران ها” و “کشور در لبه پرتگاه
“.
روزنامه 8 صبح؛ ذیل عنوان “آغاز انتقال مسوولیت رویا یا واقعیت” روند واگذاری مسوولیت تامین امنیت را از نیروهای بین المللی به نیروهای امنیتی کشور به بررسی گرفته و تاکید کرده که با اطمینانی موجود نزد مسوولان روند واگذاری، نمی توان همسو و هم نظر بود.
به تصریح سرمقاله نویس، واگذاری مسوولیت تامین امنیت برای هر شهروند کشور آرزو و آرمان شیرین به حساب می آید؛ اما حداقل آمادگی های لازم شرط اصلی کامیابی این روند می تواند محسوب گردد.
روزنامه ماندگار؛ ذیل عنوان “مجلس نمایندگان در خط پیروزی” در سرمقاله اش نگاشته که تنش میان مجلس نمایندگان و آقای کرزی بر سر نتایج کار دادگاه ویژه به تازگی جالب شده است.
به تاکید ماندگار، با آن که این دادگاه و فصیله های آن از سوی برخی نهادها و حقوقدانان غیرقانونی خوانده شده و کیمسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی از آن حمایت کرد؛ اما معاون این کمیسیون برغیرقانونی بودن این دادگاه تاکید دارد.
به تصریح ماندگار، اگر مجلس برموضع خود ایستادگی کنند و با پابرجا بمانند، موضع حکومت نرم خواهد شد.
هفته نامه صحیفه؛ ذیل عنوان “محکمه اختصاصی؛ بحران زدایی یا بحران آفرینی!” در سرمقاله خود، دادگاه ویژه را که به گفته این نشریه مشروعیت ده ها وکیل را با پرسش مواجه ساخته، بازی خطرناک سیاسی دانسته است.
به تاکید هفته نامه، دادگاه ویژه نتیحه ای جز عدم ثبات و تزلزل در اداره کشور را در پی نداشته و نخواهد داشت، رئیس جمهور چگونه می تواند با این پارلمان در طی سال های باقی مانده ای ریاست خود، به بازسازی و توسعه کشور بپردازد.
به تصریح صحیفه، آقای کرزی تنها کسی است که می تواند به این مساله پایان دهد، امیدواری است که ایشان با درایت و خردمندی رای دادگاه ویژه را رد و از ایجاد هرگونه بدعت که در آینده می تواند پایه های دموکراسی را در کشور متزلزل سازد، جلوگیری کند.
هفته نامه فراز اندیشه؛ ذیل عنوان “افغانستان در گرداب بحران ها” با اشاره به اعلام فیصله های دادگاه ویژه، به مشکلات آن به شرح زیر اشاره کرده است:
نخست، مسلکی نبود این دادگاه؛ زیرا ارزیابی و بازشماری آرا نیازمند داشتن تخصص انتخاباتی و تجربه مسلکی است که اعضای دادگاه ویژه فاقد آن بودند.
دوم این که، این دادگاه توان رسیدگی به تقلب های انتخاباتی افراد زورمند را در حیطه کاری خود نداشت.
و سوم این که مشکل بسیار اساسی دیگر این دادگاه سیاسی بودن آن است؛ هرچند از ابتدای ایجاد و تکشیل آن تاحدی مشخص بوده که دادگاه مذکور با انگیزه های سیاسی به وجود آمده است.
هفته نامه اقتداملی؛ ر ذیل عنوان “کشور برلبه پرتگاه” در مطلبی نوشته که رویداد های سیاسی و نظامی اخیر کشور، یادآور وضع آخرین روزهای حکومت داکتر نجیب است. روزهای که مخالفان با شدت و انگیزه بیشتر صفوف خود را برای درهم کوبی سنگرهای حکومت مستحکم می نمودند.
به تاکید اقتدار ملی، رویدادهای تلخ و تکان دهنده به گونه دیگر در حال شکل گرفتن و تکرار است؛ یکی از مصیبت های بزرگ  کشور ما این که ما هرگز از تاریخ درس نمی گیریم.
به تصریح این هفته نامه، وضع جاری کشور حاکی از آن است که کشور به صورت بسیار جدی و نگران کننده برلبه پرتگاه قرار گرفته است. اگر جنگ و انتحار حوادث تکراری طی سال ها بوده، اما اکنون وضع از هر زمانی دیگر نابسامان تر به نظر می رسد.

0 پیام‌