مرور نشریات چاپ کابل – سه شنبه 17 جوزا

محور بحث و ارزیابی سرمقاله ها و تیترهای درشت شماری از روزنامه های چاپ کاب را دیدار روز گذشته هیات اداری مجلس نمایندگان با رییس جمهور کرزی، روز جهانی بزرگداشت از کودکان که ذیل عنوان کودکان بی سرنوشت و بی چشم انداز در انتظار آینده مبهم تحلیل گردیده و آغاز روند واگذاری مسوولیت تامین امنیت، تشکیل می دهد. سرمقاله نویسان، با رویکردهای متفاوتی دیدار رییس جمهور و هیات اداری مجلس را کاویده و به نتایج متفاوتی نیز دست یافته اند

“مرور نشریات”، نگاهی به مطالب مهم رسانه‏ های چاپ کابل و در مواردی شماری از پایگاه‏ های انترنتی است. ویب‏گاه انسجام ملی با بررسی این رسانه ‏ها، فشرده‏ مطالب مهم و کلیدی روز را با بیان ساده، همه روزه در صفحه‏ خود بازتاب می‏دهد. شما می‏توانید موضع‏ گیری رسانه‏ ها را در این سایت دریابید و از تحلیل‏های مهم در باره رویدادهای افغانستان آگاه شوید؛ و نیز، “مرور نشریات” را روی صفحه‏ فیس بوک خود، از همه زودتر بخوانید.
عنوان ها: “مجلس و ریاست ‌جمهوری در معامله‌‌ 1+1″، “کودکان بی‌ سرنوشت و بی‌ چشم ‌انداز در انتظار آینده‌ مبهم”، “فربه شدن مسایل حاشیه ای”، “رییس جمهور کرزی با رییس مجلس نمایندگان دیدارکرد” و “روز تا روز به نخستین مرحله روند واگذاری مسوولیت امنیتی نزدیک می شویم
“.
روزنامه ماندگار؛ در سرمقاله ای ذیل عنوان “مجلس و ریاست ‌جمهوری در معامله‌‌ 1+1” با اشاره به دیدار دیروزی شماری از اعضای مجلس نمایندگان با رییس جمهور مبنی بر لغو دادگاه ویژه و معرفی اعضای باقی مانده کابینه، تاکید کرده که اکنون مجلس نمایندگان باور دارد که تطبیق فیصله‌ های دادگاه ویژه، برای کشور دردسرساز است و باید به کار این دادگاه، پایان داده شود. بحث معرفی اعضای کابینه نیز به مسأله‌ جنجال برانگیزی در ارگ  تبدیل شده است.
به تاکید روزنامه، اگر آقای کرزی پیشنهاد اعضای مجلس نمایندگان را قبول کرد و حد اقل کابینه را به مجلس فرستاد، آیا مجلس به درستی به دادن رأی اعتماد یا عدم اعتماد به این وزیران اقدام خواهد کرد یا برای اینکه به یک داستان دنباله ‌دار پایان داده باشند، یک‌ صدا به این نامزدان رأی اعتماد می ‌دهند؟
ماندگار افزوده، کشمکش‌ ها میان دو قوه سبب شده تا نمایندگان، تعطیلات خود را به تعویق افگنند و با استفاده از فرصت، رییس‌ جمهوری را وادار کنند تا به خواست‌ های آنها پاسخ گوید.
روزنامه 8صبح؛ ذیل عنوان “کودکان بی‌ سرنوشت و بی‌ چشم‌انداز در انتظار آینده‌ مبهم” در سرمقاله اش محافل گرامی داشت از روز کودک را فرصتی برای طرح خیلی از گرفتاری ‌ها و مشکلات مربوط به کودکان کشور ما خوانده که به تاکید روزنامه آینده و سرنوشت‌ شان در پرده‌ ای از ابهام و غبار قرار دارد.
روزنامه خاطر نشان ساخته، مشکل اساسی این است که طرز دید و نگرش ما نسبت به خیلی از مسایل و از جمله در مورد کودکان، از موضع پدرسالارانه و دیدگاه بزرگوارانه و بعضا ترحم ‌برانگیز و دل‌ سوزانه است که معمولا القای نوعی خود‌ کم‌ بینی در کودکان را موجب می‌شود که تا پایان عمر در آنان باقی می‌‌مانند.
به تاکید روزنامه باید طرز دید و نگاه خویش را در قبال کودکان عوض کنیم و این چیزی است که می‌تواند خیلی از چیز‌های دیگر را عوض کند. در این‌ که کودکان ما با مشکلات عدیده ‌ای روبرو هستند و از خانه تا مکتب موانع و مشکلات زیادی در برابر آنان وجود دارد شکی نیست؛ اما حل تمام این مسایل، در غیاب کودکان و بدون حضور فعال خود آنان و مشارکت ‌شان در از بین بردن موانع و مشکلاتی که مقابل‌ آنان قد برافراشته، ممکن نیست.
روزنامه افغانستان؛ در سرمقاله ای ذیل عنوان “فربه شدن مسایل حاشیه ای” نگاشته، بی اعتمادی میان حکومت و مجلس نمایندگان سبب گردیده که انجام بسیاری از امور مهم کشوری با تاخیر زیانبار مواجه گردد. هفت وزارتخانه فاقد وزیر بر اعتبار وزارتخانه ها و کارکرد مجموعه حکومت لطمه می زند و سیستم سیاسی را ضعیف و آسیب پذیر می سازد. اتهام تقلب برخی نمایندگان در زمان انتخابات و تشکیل دادگاه ویژه بررسی تقلب های انتخاباتی نیز مشروعیت مجلس نمایندگان را با پرسش رو به رو می سازد.
روزنامه دادگاه ویژه انتخاباتی را “شمشیر هیریکلیوس” خوانده که موقعیت نمایندگان در پارلمان را به طور مداوم در معرض تهدید قرار می دهد و تصریح کرده، با همه تلاش هایی که از سوی مجلس نمایندگان برای لغو دادگاه ویژه صورت گرفته؛ اما تا هنوز کمترین پیشرفتی در این زمینه به مشاهده نمی رسد.
افغانستان تصریح کرده، گزارش های انتشار یافته از نشست مشترک هیات مجلس نمایندگان با رییس جمهور نشان می دهد که این بار نیز هر دو طرف به نتایج مشخصی دست نیافته اند و این امر بیان می کند که مشکلات موجود به این زودی ها حل نخواهند شد.
روزنامه انیس؛ در گزارشی ذیل عنوان “روزتا روز به نخستین مرحله روند واگذاری مسوولیت امنیتی نزدیک می شویم” با آن که هر روز به روند واگذاری مسوولیت ها نزدیک تر می شویم؛ اما مخالفان مسلح نیز از هیچ دنائتی دریغ نمی ورزند و همه روزه مردم بیگناه را به قتل می رسانند.
به تاکید انیس، مردم و دولت افغانستان به این اخلال گری های بهایی نمی دهند و قاطعانه تلاش می کنند تا این روند آغاز گردد. با آن که این طرح با مشکلات همراه است؛ اما نیروهای امنیتی کشور آمادگی های کامل را در این زمینه دارند.
روزنامه ویسا؛ در گزارشی ذیل عنوان “رییس جمهور کرزی با رییس مجلس نمایندگان دیدارکرد” تاکید ورزیده که در این دیدار روی موضوعات مهم کشور گفت وگو صورت گرفته است.
روزنامه به نقل از آقای کرزی خاطر نشان ساخته که پیمان راهبردی تنها در حد یک سند به امریکا فرستاد شده و پس از آن که مورد توافق  دو حکومت قرار گرفت، در اختیار نمایندگان گذاشته خواهد شد.
به تاکید روزنامه، رییس جمهور برهمکاری های بیشتر میان قوه های سه گانه دولت تاکید ورزیده و گفته که حکومت اجازه نمی دهد تا مشکلات ناشی از انتخابات پارلمانی گذشته سبب بروز جنجال ها در کشور شود.

Please follow and like us:
0

0 پیام‌

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial